Dnes, v neděli, během jednoho z mnoha zamyšlení nad ilustracemi a řazením 16 článků na téma Mír, napsaných autory s Německa, Rakouska, Ruska, Kazachstánu a Česka, které vydává v češtině a němčině Pharus de Victoria (Bludenz, Rakousko) a Institut české levice ve formě sborníku, a zamyšlením nad strukturou a prologem knihy (77, a ničeho nelituji, vydavatelství Pharus de Victoria), na které pracuji v nevýhodných podmínkách, rozhodl jsem přeložit jednu báseň Mário Raula De Morais Andrade (1893-1945). Báseň tohoto brazilského básníka, prozaika, muzikologa, historika, kritika umění a fotografa, odráží moji filozofii života a poměrně přesně popisuje stav aktivit, které musím z mnoha objektivních důvodů utlumit.

Andrade napsal jednu z prvních a nejvlivnějších sbírek moderní brazilské poezie Paulicéia Desvairada (Halucinované město). Sbírka vyšla v roce 1922 a měla značný vliv na moderní brazilskou literaturu. Vliv Andrade jako vědce, esejisty a průkopníka v oboru etnomuzikologie sahal daleko za hranice Brazílie. Nevím, kolik z jeho děl bylo přeloženo do češtiny.

Neautorizovaný překlad jsem udělal pro spřízněné duše, čtenáře politicky nekorektních médií a také ty, kteří v životě ranili nebo zradili. A je jedno, zda zradili sami sebe, zda to byl člověk, rodná vlast, kultura, nebo jazyk. Mezi jazykem a hudbou Andrade rozlišuje v tom smyslu, že slova se nespojují jako noty, ale spíše se míchají dohromady a stávají se nesrozumitelnými. Dnešní míchání slov a nesrozumitelnost lze nazvat žvaněním, bulšitem, krátce – patologií.

Má duše spěchá

Spočítal jsem si roky a zjistil, že mi teď zbývá méně času, než jsem žil dosud. Připadám si jako to dítě, které vyhrálo pytlík bonbonů; První s chutí snědlo, ale když zjistilo, že jich zbylo málo, začalo si je vychutnávat do sytosti.

Už nemám čas na nekonečné schůzky, na kterých probíráme vše možné, protože vím, že se nic nestane. Už nemám čas snášet směšné lidi, kteří navzdory svému věku nikdy nedospěli. Nemám čas diskutovat o titulech. Chci to podstatné, má duše spěchá… Chci podstatné bez mnoha sladkostí v balení…

Chci žít s lidmi, nebo vedle velmi lidských lidí. Kteří dokážou smát se svým chybám, kteří nejsou ješitní na svá vítězství. Lidí, kteří se nepovažují za vyvolené před svou dobou, lidí, kteří se nesnaží uniknout své odpovědnosti. Hledám lidi, kteří hájí lidskou důstojnost, lidi, kteří chtějí stát jen na straně pravdy a poctivosti. Protože záleží pouze a jenom na tom, pro co stojí (za to) žít.

Chci se obklopit lidmi, kteří se umí dotknout lidských srdcí. Lidmi, kteří se z tvrdých životních úderů naučili vyrůstat s jemným dotekem v duši. Ano… spěchám… spěchám žít s intenzitou, kterou může dát jen zralost. A nehodlám promarnit zbývající sladkosti… Jsem si jist, že jsou vkusnější a zdravější než všechny, které jsem dosud jedl. Mým cílem je dojít ke konci spokojen a smířen se svými blízkými i se svým svědomím. Proč? Máme dva životy. Ten druhý začíná, když si uvědomíme, že máme jenom jeden.

Jeden život a jedna láska

Životní zkušenost mě naučila, že jedinou láskou, která přetrvává, je láska, jež se smířila se vším. Se vším znamená: s každým zklamáním, s každým nezdarem, s každou ztrátou (jaká by nebyla) i se smutnou skutečností, že nakonec žádná touha není tak velká, jako touha nebýt sám. Jeden ze současných trendů představuje snahu moci potlačit u člověka touhu – nebýt sám.

Proto ze všeho nejdříve hned po probuzení mám potřebu zasmát se! Tím se naladím na celý den. Nejenom sám. Především, když mám vedle sebe milovanou ženu, rodinu a skutečné přátele. Předpokládám, že mnozí vědí, že když se probudí se smíchem, brzy pocítí, jak absurdní je život. Nic není vážné: Zklamání je směšné, utrpení je směšné, dokonce každý z nás je směšný, tak, jako jsem já, když teď píši.

Přesto i přes tisíceré zklamání v životě budu dál věřit lidem. Protože právě ten nekonečný koloběh očekávání, zklamání a smíření dělá mě – člověka, člověkem. A také proto, že zklamat se není taková hanba jako nedůvěřovat. Současný politicko-hospodářský a finanční systém nutí, aby člověk ztratil (zdravou) důvěru k sobě samotnému. To je tragédie.

Abych neztrácel naději a důvěru k lidem, přijal jsem nedávno pozvání (Opus Dei) do chrámu Matky Boží před Týnem v blízkosti Staroměstského náměstí. Chrám jsem navštěvoval v neděli jako mladý student, kvůli výtečným varhaním koncertům. Pozvání jsem přijal, abych si potvrdil (26. června), že existuje malá společnost věřících, která vychovává své ratolesti tak, že neruší společnost dospělých, chovají se klidně v ne dětském prostředí kostela a přitom pozorují tiše ostatní návštěvníky bohoslužby, které nemohou rozumět.

Takto vychovávaným dětem, v prostředí mimo inkluzivní vzdělávací systém s nekonečnými reformami, nebude později v životě těžké pochopit a uvědomit si, že Spasitel nikdy neslíbil, že nebudeme mít soužení. Miluje nás příliš mnoho, než aby nám zaslíbil něco takového, co se dnes nazývá žvanění. Skrze soužení totiž nabízí mnoho vzácných lekcí, které bychom se jinak nenaučili. Soužením ukazuje naši prázdnotu a slabost, přitahuje k trůnu milosti, pročišťuje naše city, odstavuje nás od tohoto světa a působí v nás touhu po nebi.

Naše politické elity a výkonná moc by neměly zapomínat, že vše každému co dělá, se vrátí jako bumerang. Platí to i pro členství v agresivních spojenectvích, účast ve válečných konfliktech a pokrytectví s kořeny v proradnosti. Nelze zapomínat, že když nevinného potopíš, například děti a důchodce, nejlepší přítel ti vrazí kůl do zad! Tomu se říká rovnováha.

Láska k člověku, rodnému jazyku, vlasti a životu představuje proto největší odvahu na světě a napovídá, že nezáleží, kam jdu, ale s kým, a že nikdo si nezaslouží moje slzy nebo pláč. A ten kdo si je zaslouží, ten mě nerozpláče.

Souhlasu netřeba.

13.08.2023