/ O projektu disput.blog

Ještě v devadesátých letech převládala představa Západu jako jednoty demokracie, lidských práv, ekonomické prosperity a sociální parity. Po dalším čtvrtstoletí jsou všechny jeho atributy – mírně řečeno – zpochybněné. Západ se nachází ve stádiu připomínajícím východní blok osmdesátých let, ovšem s tím rozdílem, že tenkrát existovala alternativní vize. Dnes na obzoru žádná není.

Často je v této souvislosti zmiňována chybějící diskuze v politickém, kulturním i národním kontextu. To má být smyslem tohoto portálu: výměna názorů na současný stav a možná východiska v širším smyslu.

Vznikl z diskuze a spolupráce několika ochotných, mezi nimi autora layoutu a správce portálu Tomáše Červenky, správce Vojtěcha Běhunčíka, redaktorů Petra Krále, Radima Resse a Vlastimila Podrackého a iniciátora projektu Přemysla Janýra. Portál funguje bez finančního zázemí, reklam a žádostí o finanční příspěvek.

Jeho motem je Aby se tu dalo žít. Je otevřený všem, kdo jsou schopni formulovat své myšlenky věcně a s respektem k druhým. Nemá žádné apriorní názorové, ideologické, politické ani osobní omezení. Odmítány budou pouze příspěvky

  • znevažující jiné osoby či skupiny,
  • zaměřené na vyvolávání emocí,
  • obsahující neověřitelná tvrzení či předpoklady,
  • pouze opakující již řečené nebo obecná klišé,
  • nemající souvislost se smyslem portálu,
  • převzaté bez svolení zdroje.

Redakční mail je redakce@disput.blog, další možnost je stránka Kontakt. Publikované příspěvky lze komentovat. Máte-li vlastní texty, které by na portál patřily, lze je zadat přímo na stránce Příspěvky. Vítané jsou ale i odkazy na relevantní texty publikované jinde – v ideálním případě pod licencí Creative Commons anebo včetně výslovného souhlasu autora s převzetím.

Za redakci
Přemysl Janýr

/ Co je to dialog

Občanská beseda Ostrava, listopad 1989

Co-je-to-dialog