Příspěvky

Motem tohoto portálu je Aby se tu dalo žít. Je otevřený všem, kdo jsou schopni formulovat své myšlenky věcně a s respektem k druhým. Nemá žádné apriorní názorové, ideologické, politické ani osobní omezení. Máte-li vlastní relevantní příspěvek, můžete ho na této stránce přímo vložit. Bude zařazen jako koncept a publikován v následujícím vydání, anebo vám redakce sdělí, proč se rozhodla ho nezveřejnit.

Odmítány budou příspěvky

  • znevažující jiné osoby či skupiny,
  • zaměřené na vyvolávání emocí,
  • obsahující neověřitelná tvrzení či předpoklady,
  • pouze opakující již řečené nebo obecná klišé,
  • nemající souvislost se smyslem portálu,
  • převzaté bez svolení zdroje.
Vyplňte prosím povinná pole.
Vyberte prosím obrázek(y), který(é) chcete nahrát.