Obsah:

  1. Čína na cestě k ekologické civilizaci
  2. Co očekávat od draka (1)
  3. Co očekávat od draka (2)
  4. Co očekávat od draka (3)

dragon-3


Čína na cestě k ekologické civilizaci

Úvod

Kdykoli se setkám se spřízněnými dušemi či přáteli a dojde řeč na Čínu, dostávám otázku: Jak je to se znečištěním vzduchu, ochranou životního prostředí a obnovitelnými zdroji a tzv. zelenou politikou v Číně?

Otázka je bez pochyby aktuální nejenom z pohledu kvality péče o zdraví občanů a kvality života ve společnosti jako takové, ale i z pohledu politického, hospodářsky finančního a odhodlání vládnoucích elit realizovat volební a jiné sliby a plnit potřeby obyvatel.

Čína jako rychle rostoucí ekonomika pořád ještě se státně kapitalistickými prvky čelí mnoha výzvám v oblasti výroby energie. S rychlým nárůstem spotřeby energie ve spojení s velkou závislostí na uhlí se proto zákonitě objevily v Číně problémy v oblasti životního prostředí.

Skutečností ale také je, že nejenom Čína, ale i Evropa a další kontinenty a země mají následující hlavní kategorie environmentálních problémů: znečištění ovzduší, problémy s vodou, problémy s půdou, ničení přírodních stanovišť, ztráta biologické rozmanitosti a megaprojekty.

Pro snazší představu a porozumění problematiky nabízím několik příkladů a statistických dat, která si může každý čtenář ověřit, nemůže ale jednoduše srovnat. Proč? Protože čínské statistické zdroje jsou-alespoň na mém komputeru-zablokované. Použitá statistická data pocházejí proto z velké části od Statista GmbH, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg, Germany. Data jsou většinou zpoplatněna. Vzhledem ke zvýšení důchodu o 14 Kč měsíčně od 1.1.2024, které mi bylo oznámeno dopisem ze dne 11.12.2023 nehrozí, že čtenáři se v budoucnu doví něco víc než z oficiálních médií. Provokací s vymyšlenými daty se nezabývám. Dnes mj. zmíním politiku KS Číny pod vedením jejího předsedy a prezidenta republiky, Si.

Příklady ze života v Číně

Pravděpodobně nejzávažnějším problémem Číny v oblasti životního prostředí je znečištění ovzduší v zemi. Emise odpadních plynů z průmyslu, oxidu uhličitého, které zatěžují člověka i přírodu dosáhly v roce 2021 v Číně téměř 11,5 miliardy tun.

Čínské vodní zdroje, které dříve silně trpěly průmyslovým znečištěním, jsou na cestě k závidění v mnoha zemích světa. V roce 2023 bylo více než 80 % povrchových vod odebraných v celé Číně zařazeno do kategorie III. stupně nebo vyšší, což byla téměř pitná kvalita.

Zatímco v Číně se znečištění ovzduší v průběhu let neustále snižovalo, v jižní Asii se zvýšilo natolik, že má větší vliv na délku života než užívání tabáku nebo nebezpečná voda. Tak to bylo zjištěno západními odborníky na slovo vzaté k 30. 8. 2023.

Před deseti lety například bylo čínské hlavní město často zahaleno hustým žlutým a šedým smogem. Byl tak hustý, že zahaloval téměř vše před očima. Lidé zavírali okna, nasazovali si obličejové masky a zapínali čističky vzduchu na nejvyšší výkon, aby unikli tomu, čemu se začalo říkat pekingská vzdušná kalamita. Kvalita vzduchu byla tak špatná a stala se celosvětově nechvalně známou, že čínští představitelé zahájili válku proti znečištění v hodnotě miliard dolarů. Po deseti letech války proti znečištění zveřejněná data indikují, že úroveň znečištění v Číně klesla. V roce 2021 o 42 % oproti roku 2013, což z ní činí vzácný úspěch nejenom v regionu, kde se znečištění v některých částech včetně jižní Asie zhoršuje.

Není proto divu, že kolem ochrany životního prostředí se rozvinul průmysl, který přitahuje investice. Spolu s úsilím vlády se začaly projevovat pozitivní efekty. Pokud jde o znečištění ovzduší, kvalita ovzduší se zlepšuje. V roce 2022 mělo mít přibližně 87 % dní dobrou nebo vyšší kvalitu. Tento vývoj se odráží v průměrné úrovni znečištění ovzduší částicemi PM2,5 v Pekingu a Šanghaji, která se v posledních letech výrazně zlepšila, což mohu osobně potvrdit.

Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v Číně v roce 2022 činila 13,3 exajoulů. To představuje nárůst oproti 11,27 exajoulů v předchozím roce a současně potvrzuje, že spotřeba obnovitelných zdrojů energie v letech 2010 až 2022 měla nepřetržitý roční růst, dosáhla v posledním roce svého vrcholu a vybízí zeptat se:

Stává se Čína šetrnější k životnímu prostředí?

Odpověď zní: V loňském roce Čína vůbec poprvé předstihla všechny státy v investicích do nízkouhlíkové energie, jako je větrná a solární energie. V roce, kdy čínská ekonomika zpomalila v důsledku politiky nulových emisí CO2, což utlumilo průmyslovou a dopravní činnost, se emise Číny v roce 2022 snížily o 0,2 % na 14,4 GtCO2. Taková jsou data k 6. 6. 2023.

V současné době je v Číně podíl obnovitelné energie na celém energetickém mixu stále relativně nízký. Dominantním zdrojem energie v zemi je stále surové uhlí. S ohledem na veřejné zdraví a udržitelný rozvoj se Čína stala motorem růstu obnovitelné energie na celosvětové úrovni, zejména jako lídr v oblasti solární energie.

V této oblasti Čína má nejvyšší podíl spotřeby solární energie na světě. Podíl je mnohem vyšší než ostatní země, jako jsou Spojené státy, Japonsko a Německo. Výroba solární energie v průběhu let exponenciálně rostla a v roce 2021 dosáhla minimálně 330 TWh.

Pro informaci uvádím, že Če-ťiang má zdaleka největší kapacitu solární energie ze všech provincií a obcí v Číně. V květnu 2022 měly solární farmy v provincii celkovou kapacitu 42 938 megawattů. Provincie se nachází jižně od Šanghaje a má téměř 60 milionů obyvatel.

Pro zamyšlení

USA, které okupovaly Afghánistán 20 let, vytvořily jen maková pole a zabezpečily první místo na světě ve výrobě drog. Po útěku z Afganistánu v srpnu 2021, Čína v krátké době postavila solární elektrárnu, Tálibán oslavil podpis své první mezinárodní dohody s Čínou v hodnotě 540 milionů USD televizní akcí 5. ledna 2023, a soukromá společnost v provincii Herát vyrábí denně téměř 300 solárních panelů, z nichž každý má kapacitu až 650 wattů elektrické energie a splňuje mezinárodní standarty na kvalitu a 25 letitou garanci.

Potenciál obnovitelných zdrojů energie v Afghánistánu se odhaduje na více než 300 000 MW. Podle ministerstva energetiky a vodního hospodářství (MoEW) je Afghánistán schopen vyrobit 222 000 megawattů solární energie. V zemi je nyní šest velkých projektů na výrobu solární energie, přičemž země využívá přibližně 300 slunečných dnů ročně.

V kontextu geoekonomie a bezpečnosti uvedené naznačuje, že Kábul má zásadní význam pro bezpečnost a strategii Číny, stejně jako pro rozšíření ekonomických aktivit. Jinými slovy: žádný strategický plán Číny, včetně iniciativy BRI (Jeden pás, jedna stezka), by nebyl úplný, kdyby nezahrnoval Afghánistán.

Větrná energie je pro Čínu druhou nejdůležitější obnovitelnou energií. Od roku 2014 do roku 2021 se kumulativní instalovaný výkon větrné energie ztrojnásobil. V roce 2021 měla Čína instalovaný výkon větrných elektráren 328,48 gigawattů. Od roku 2014, kdy bylo připojeno něco málo přes 90 gigawattů větrné energie, se jednalo o více než trojnásobný nárůst. V roce 2021 Čína vyrobila zhruba 656,7 gigawatthodin elektřiny z větrné energie. To bylo maximum z uvažovaného období a nárůst o téměř 30 % oproti předchozímu roku.

V roce 2021 Čína vyrobila bioenergii v hodnotě přibližně 121 terawatthodin. To bylo největší množství vyrobené energie od roku 2009 a oproti předchozímu roku se jedná o nárůst o zhruba 20 %. V roce 2022 dosáhla čínská bioenergetická kapacita přibližně 34,1 gigawattů, což představuje vrchol z uvažovaného období a nárůst o cca 15 procent oproti předchozímu roku.

V roce 2021 Čína vyrobila z obnovitelného komunálního odpadu energii v hodnotě zhruba 55,7 gigawatthodin, což je nárůst oproti výrobě přibližně 36,5 gigawatthodin v předchozím roce.

Výroba vodní energie v Číně v roce 2021 činila 1,3 petawatthodiny. Výroba energie z vodních elektráren v Číně dosáhla svého maxima v roce 2020, a to téměř 1,4 petawatthodiny. Ve srovnání s předchozím rokem se jednalo o nárůst o zhruba 51 terawatthodin. Kromě toho se od roku 2004 do roku 2021 domácí spotřeba vodní energie zvýšila více než trojnásobně na více než 12 exajoulů. V roce 2020 měly vodní elektrárny ve venkovských oblastech Číny celkovou kombinovanou výrobní kapacitu přibližně 81 milionů kilowattů. V porovnání s výrobním výkonem vodních elektráren na čínském venkově o deset let dříve lze tvrdit, že se jedná o zázrak.

Air Quality Life Index

Propaganda USA, především MZV, že Čína zneužívá životní prostředí je postavena na jednom argumentu: od roku 2006 je největším ročním emitentem skleníkových plynů na světě. Celkové emise Číny související s energetikou jsou dvakrát vyšší než emise Spojených států a představují téměř třetinu všech emisí na světě. Nikdo ale neuvádí, co vše Čína vyrábí pro svět konzumentů.

Skutečností je, že Výroční zpráva Air Quality Life Index, Institutu energetické politiky při Chicagské univerzitě, oceňuje ohromující úspěch Číny v boji proti znečištění. Úroveň znečištění v celosvětovém měřítku od roku 2013 do roku 2021 mírně poklesla, což je podle zprávy výhradně zásluhou pokroku Číny. Bez zlepšení ze strany Číny by průměrné znečištění ve světě naopak vzrostlo. Zlepšení znamená, že průměrná délka života čínského občana je nyní o 2,2 roku delší, uvádí zpráva. Nic podobného jsem nečetl a nenašel, co se týče EU.

Jestliže čínská města dříve dominovala světovým žebříčkům nejhorší kvality ovzduší na světě, tak dnes lze pozorovat, že v mnoha případech je předstihla města v jižní Asii a na Blízkém východě. Například v roce 2021 zaznamenal Peking nejlepší měsíční kvalitu ovzduší od počátku záznamů v roce 2013. Pekingská modř se postupně stala naší novou normou, uvedl tehdy podle státních médií ministr životního prostředí Číny.

Zpráva dále uvádí, že od roku 2014 čínská vláda omezila počet automobilů na silnicích ve velkých městech, zakázala výstavbu nových uhelných elektráren v nejvíce znečištěných oblastech, snížila emise nebo uzavřela stávající elektrárny a omezila průmyslovou činnost s vysokou mírou znečištění, jako je výroba železa a oceli.

Základem těchto opatření byly společné prvky: politická vůle a zdroje, lidské i finanční, které se vzájemně posilovaly, uvádí zpráva. Když má veřejnost a tvůrci politik tyto nástroje k dispozici, jsou opatření mnohem pravděpodobnější. Pro Evropu, EU a českou kotlinu z uvedeného vyplívá, že změna je možná, pokud jsou vláda a její obyvatelé ochotni a schopni vynaložit úsilí. Otázka bez odpovědi ale zůstává: Jak získat vládu, která by byla schopna a ochotna společně s občany vynaložit úsilí v době, kdy se žvaní, lže a šíří pocit marnosti.

Čínská ekologická civilizace

Prezident Si v rámci svého projevu na národní konferenci o ekologické ochraně životního prostředí v červenci 2023 prohlásil, že příštích pět let představuje důležité období pro vybudování krásné Číny. Uvedl také, že Čína bude pracovat na výrazném zlepšení životního prostředí ve městech i na venkově, a bude nadále podporovat vysoce kvalitní rozvoj země současně s rozvojem kvalitního ekologického prostředí.

Prokazatelný pokrok a plány pro rok 2024 prezident Si také zmínil v novoročním projevu: Cesta za vysoce kvalitního rozvojem dosáhla trvalého pokroku. Náš modernizovaný průmyslový systém byl dále vylepšen. Vznikají nové ekonomické pilíře – pokročilá, chytrá a ekologicky šetrná odvětví. Zajistili jsme nebývale velkou úrodu již dvacátým rokem za sebou. Vody jsou čistější a hory zelenější. Nového pokroku také bylo dosaženo při revitalizaci venkova. Příští rok značí milník 75 let od založení Čínské lidové republiky. Budeme vytrvale prosazovat čínskou modernizaci, budeme podporovat vysoce kvalitní rozvoj, a budeme usilovat o rozvoj a zajišťovat bezpečnost.

Z uvedeného vyplívá, že Čína, která se stala hráčem první ligy v odvětví obnovitelných zdrojů energie, se mění z výrobce na inovátora. Je s pravděpodobností hraničící s jistotou představitelné, že Čína i v budoucnu bude tento sektor výrazně ovlivňovat.

Evropská unie

V EU se ekologická civilizace buduje podle Směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Směrnice představuje právní rámec pro rozvoj čisté energie ve všech odvětvích hospodářství EU a podporuje spolupráci mezi zeměmi EU při dosahování tohoto cíle.

Vzhledem k tomu, že Evropská unie usiluje o uhlíkovou neutralitu do roku 2050, budou mít investice do obnovitelných zdrojů energie i v budoucnu zásadní význam. Vzhledem k tomu, že obnovitelné zdroje energie se v roce 2018 podílely na hrubé spotřebě elektřiny pouze 18 %, má EU k dosažení svého cíle ještě daleko.

Největší podíl obnovitelných zdrojů na skladbě zdrojů energie v EU má větrná energie. Výroba elektřiny z větrných zdrojů vzrostla v roce 2018 na 377 terawatthodin. Není tedy překvapením, že odvětví větrné energie je také nejatraktivnějším odvětvím obnovitelných zdrojů pro investory. Jen do větrné energie na pevnině bylo v roce 2018 investováno přibližně 24,1 miliardy amerických dolarů. V následujícím roce bylo zemí EU s největším přírůstkem větrné kapacity Spojené království, které instalovalo turbíny o výkonu přibližně 2,2 gigawattu.

Ze zemí EU má největší kumulativní kapacitu solární fotovoltaiky Německo. Bylo také nejvýznamnějším výrobcem solární energie, a to 47 517 gigawatthodin v roce 2019.

Vodní energie patří mezi tzv. technologie první generace, tedy nejstarší komerčně využívané obnovitelné zdroje. Využívání a výstavba hydroenergetických zařízení a přehrad s sebou nese vedlejší environmentální účinky, jako je poškozování biotopů volně žijících živočichů, a její podpora je proto předmětem ostrých a často emocionálních diskusí. Zatímco v Číně a Brazílii došlo k masivnímu nárůstu přírůstku kapacity, v Evropě byly investice konzervativnější. Největší celkovou kapacitu má Norsko, následované Tureckem, které se stále snaží rozšířit své vodní zdroje.

Bioenergie, která je rovněž technologií první generace, je významným příspěvkem ke skladbě obnovitelných zdrojů energie v EU. Podobně jako u vodní energie je její zařazení mezi obnovitelné zdroje kontroverzní. Vše znající diskutují o její uhlíkové stopě. V roce 2019 měla Evropa jako celek instalovaný výkon bioenergie 41,4 gigawattů. A v roce 2018 činila výroba primární energie z pevné biomasy v EU 94,3 milionu tun ropného ekvivalentu. Pro srovnání, produkce energie z odpadů dosáhla ve stejném roce téměř deseti milionů tun ropného ekvivalentu.

Závěr

Protože ke dni práce na příspěvku nic nemluví ve prospěch ekologické civilizace v Evropě, o EU nemluvě, nabízí se pozorně sledovat procesy realizace této vize a každodenní politiky v EU a Číně. Tam mluví výsledky sami za sebe. V EU mluví za sebe staro-známá praxe: Když se nepodaří splnit jeden cíl, reviduje se tak, že se zvětší a oddálí termín jeho plnění. Přesně podle toho schématu došlo v roce 2023 k revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie EU/2018/2001.

Revidovaná směrnice EU/2023/2413 vstoupila v platnost 20. listopadu 2023 a zvyšuje závazný cíl EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro rok 2030 na minimálně 42,5 % oproti předchozímu cíli 32 % a usiluje o dosažení 45 %. To znamená téměř zdvojnásobení stávajícího podílu obnovitelné energie v EU.

Na transpozici většiny ustanovení směrnice do vnitrostátního práva bude 18měsíční lhůta, přičemž pro některá ustanovení týkající se povolování obnovitelných zdrojů energie platí kratší lhůta, a to do července 2024. Směrnice stanoví celkový cíl pro energii z obnovitelných zdrojů.

Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok!¨

Souhlasu netřeba.
06.01.02024

Zpět na obsah


Článek Co očekávat od Draka (1) vyšel na serveru China Radio International CRI 2. února 2024

Co očekávat od Draka (1)

Úvod

Z hlubin světových dějin se vynořuje známá nacistická –globální – ponorka. Stoupá nad hladinu vody a my se jí díváme do očí. Občané, kteří věřili, a ještě věří ve svět konzumu, kteří si neuvědomili, že národní politika je zábavní program k regulaci nudy unavených občanů a nic podstatného neřeší, co se týče zvýšení kvality života voličů, ji nemohou plně vidět a porozumět důvodu vynoření v kostýmu samozvané demokracie a transhumanismu, nejenom v Evropě. Přitom se jedná o ideologii, která umožňuje matení pojmů, jejich používání, využívání a zneužívání, protože mnozí si neuvědomují, co jednotlivé ideologie znamenají.

V současnosti praktikují západní země v podstatě smíšenou fašistickou, nacistickou a neonacistickou ideologii, ve smyslu definice: Fašismus je označením typu politické ideologie, jejímiž typickými rysy jsou zejména autoritářský a vůdcovský princip, vypjatý nacionalismus, militarismus, sociální darwinismus, kult modernity, mládí a síly jakož i silná ekonomická role státu chápaného korporativisticky, v němž soukromé vlastnictví musí sloužit kolektivnímu prospěchu. Nacismus ve smyslu definice obsažené v Ottově encyklopedii, představuje totalitní ideologii založenou na vypjatém nacionalismu, rasismu, prvcích socialismu, militarismu a antisemitismu. Neonacismus představuje souhrnné označení pro krajně pravicová hnutí v různých zemích inspirujících se nacismem.

Hlasování v OSN před Vánocemi proti nezávazné rezoluci Valného shromáždění OSN o boji proti glorifikaci nacismu, indikuje, když již nedokazuje, pravdivost tvrzení. 49 zemí hlasovalo proti nezávazné rezoluci! Především to byli členové NATO – USA, Kanada, Británie, Francie, Německo – a jejich loutka Ukrajina. Poprvé v historii OSN proti rezoluci odmítající nacismus hlasovaly Německo, Itálie a Japonsko.

Text schválený 118 zeměmi před Vánocemi USA a uvedení spojenci odmítly kvůli tomu, že (prý) nebyl snahou bojovat s nacismem, antisemitismem, rasismem a xenofobií, ale snahou Ruska použít historii jeho boje proti nacismu k obhajobě jeho agrese na Ukrajině, jak napsala americká zástupkyně Lisa Cartyová. Rusko se bránilo zařazení dodatku, který odsuzoval agresi na Ukrajině a Čína podpořila Rusko. Proč? Protože do rezolucí tohoto typu se nedávají zmínky o konkrétních zemích.

Mluvíme-li o nacismu jako výsledku spojení koncepce fašistického státu s vůdcovským principem, rasistickou teorií o nadřazenosti (árijské) rasy a pokroku skrze konflikt mezi vyšší a nižší rasou, který se řeší podrobením či likvidací nižší rasy, můžeme prokázat, že současná ideologie čerpá z antikapitalistického socialismu, přivlastňuje si prvky kolektivismu, sociální demagogie, anti-bolševismu, nacionalismu a antisemitismu.

Stanley Kubrick (1928-1999), americký režisér židovského původu, fotograf a autor literární adaptace Nabokovovy Lolity, Vesmírné odyseje, románu Mechanický pomeranč, proslulý svým puntičkářstvím a explicitním znázorňováním sexu a násilí, kvůli čemuž řadu jeho snímků nemohou diváci v kinech vidět v plné verzi, svého času řekl: Stále se dívají na svět širokýma zavřenýma očima, ale je potřeba jejich oči postupně otevírat.  Dřevěný drak, chtěně, nechtěně, bude všem otevírat oči tak dlouho, až uvidíme nacistickou globální ponorku v plné její velikosti a kráse, a začneme volat o pomoc.  Pro mnohé na Západě (to) bude již pozdě.

Osamělost a společnost

Osobnost se zoceluje v komunikaci a roste v samotě. Osamělost a společnost jsou dvě strany téže mince. Nelze je oddělit, jeden drží druhého. Bez společnosti lidí, bez rozhovoru, bez výuky, komunikace, bez složitosti osobních vztahů není člověk vychováván, nevyrůstá jako člověk. Bude to nadále hloupý člověk, skutečný Mauglí.

Ne Kiplingův virtuální Mauglí, ušlechtilý, schopný lásky a schopný mluvit. Ne, bude to skutečný Mauglí, kterého v džungli vychovali vlci nebo jiná zvířata. V Indii se takové případy vyskytly. Děti nemluvily, běhaly po čtyřech. Když pak přišli k lidem a snažili se je polidštit, děti, které byly zcela nepřizpůsobeny životu ve společnosti, rychle zemřely. Jedli ze země, vyli na měsíc, škrábali se zadníma nohama za uchem, měli všechny zvířecí návyky – vyvinutý čich a naprosto nevyvinutý řečový aparát.

Z uvedeného vyplývá, že člověk potřebuje společnost, ale také samotu. Kdo nechápe, že člověk potřebuje ticho, není podle mého názoru člověkem, ale něčím, co chce, musí, nebo má za cíl zabít (mou) duši.  V němčině se nabízí rozdíl mezi beschäftigt a geschäftig. Ostatním doba dovolených nabízí pohled na zvláštní realitu: masy si jedou odpočinout a zároveň si všichni mlátí mozky hudbou, diskotékou, atrakcemi, animacemi. Jeví se mi, že se všichni zbláznili. Ve skutečnosti je tomu jinak. Proč?

Protože člověk potřebuje ticho. Čím déle žije na světě, tím více potřebuje zvuk bublajícího potoka, občas potřebuje slyšet praskání hořícího ohně, cvrlikání cikád nebo kobylek, šepot listí.  Člověk potřebuje takové zvuky, potřebuje ticho, protože pro psychické zdraví je někdy nutné distancovat se od společnosti.

Snažíte se dva nebo tři týdny nedívat na zprávy a nečíst noviny. Samozřejmě, že vám do ucha vletí nějaké útržky frází, protože o tom budou psát a mluvit, budou dělat hluk. Ale neponořujte se do ničeho! Uvidíte, jak moc překvapeni, s velkým smyslem pro novost se najednou znovu podíváte na zprávy za deset dní, za nějakých bezvýznamných deset dní!

Život v davu vede k nebezpečné nemoci – nedostatečnému rozvoji osobnosti. Slepice se musí narodit jako vejce a slepice se pak vylíhnout jako vejce.  A pokud si to neodsedíte, nedáte mu teplo, ticho a čas, pak zůstane „vajíčkem“. Nebude to slepice, budou to míchaná vajíčka.

Je to člověk, který se uzavírá před lidmi, nepřemýšlí a nic nečte. Vy i já potřebujeme duchovní zdraví. A abychom byli duchovně zdraví, musíme přestat navzájem se nakazit svými vášněmi a zlými myšlenkami. K tomu potřebujeme alespoň trochu samoty buď s přírodou, s knihou, nebo evangeliem, Kantem, Konfuciem nebo jiným velikánem.

Eurasie

Se vstupem do roku 2024 budou pokrok propojené Eurasie určovat čtyři hlavní trendy.

1) Finanční / obchodní integrace bude normou. Rusko a Írán již integrovaly své systémy pro přenos finančních zpráv, obešly SWIFT a obchodují v riálech a rublech. Rusko-Čína již vyrovnávají své účty v rublech a jüanech. Takové dohody představují spojení velké čínské průmyslové kapacity s obrovskými ruskými zdroji.

2) Ekonomická integrace postsovětského prostoru nebude proudit přes Eurasijskou ekonomickou unii (EAEU), ale v rámci Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Nedojde k žádným významným prozápadním průnikům na Východě. Středoasijské stany budou postupně integrovány do jediné eurasijské ekonomiky organizované prostřednictvím SCO.

3) Střet na poli hospodářství a financí se stane ještě brutálnějším a postaví Hegemona ze zámoří a jeho slouhy (EU, Japonsko, Jižní Koreu, Austrálii) proti integraci Eurasie, reprezentované třemi nejdůležitějšími zeměmi BRICS (Ruskem, Čínou, Íránem) plus KLDR a arabským světem začleněným do BRICS 10 plus.

4) Tak jako pravdám následuje lež a poté žvanění, aby se pravda mohla opět objevit na světě a ve světle, platí i skutečnost, že bychom neměli popírat naše evropské kořeny, měli bychom s nimi zacházet opatrně, protože nám daly hodně, ale měli bychom současně uvědomit si, že vpřed neznamená na Západ, ale na Východ a Jih. Tam je budoucnost lidstva.

Cestovní mapy Mao, Tenga a Si

V roce 2023 se uskutečnilo neuvěřitelných 3,68 miliardy cest po čínských železnicích, což je historický rekord. A plány nových spojení s rychlovlaky indikují, že náskok Číny bude nevyrovnatelný, nejenom s USA a Evropou, ale i ostatními státy planety.

Čína jede rychle na cestě stát se do roku 2030 globálním lídrem v oblasti umělé inteligence. Technologický gigant Baidu například nedávno vydal Ernie Bot, aby konkuroval ChatGPT. Umělá inteligence v Číně se rychle rozšiřuje ve zdravotnictví, vzdělávání a zábavě. Přičemž efektivita je klíčová. S ní jsou spojeny ekologie a ekonomie, společně tvořící model 3E. O něm píši, mluvím a který se snažím praktikovat již dobrých 40 let.

S respektem připomínám, že Čínští vědci vyvinuli čip ACCEL, který je schopen provádět 4,6 biliardy operací za sekundu ve srovnání s čipem A100 od společnosti NVIDIA. Ten poskytuje výkon hlubokého učení 0,312 biliardy operací za sekundu. Zavádějí se do výroby baterie, kterou bude nutné nabíjet jednou za 50, ano, jednou za padesát let. V Číně absolvuje rok co rok nejméně o milion studentů STEM více než v USA. To jde daleko za hranice umělé inteligence. Aby toho nebylo málo, asijské národy vždy dosahují 20 % nejlepších v soutěžích ve vědě a matematice. Na tomto místě si uvědomuji, že jsem zapomněl se zeptat v Huawei během poslední návštěvy, kolik úspěšných zájemců o práci v Šen-čen pochází z Evropy, potažmo ČR.

Australský institut pro strategickou politiku (ASPI), který beru při hodnocení geopolitických trendů pouze na vědomí, udělal cennou veřejnou službu. Představil země, které vedou planetu ve 44 kritických technologických sektorech. Čína je jedničkou v 37 sektorech. USA vedou na 7. Všichni ostatní nevedou žádný ze sektorů rozhodujících o budoucnosti společnosti založené a řízené na zkušenostech a vědění o principech přírodě podobných technologií. Patří mezi ně obrana, vesmír, robotika, energetika, životní prostředí, biotechnologie, pokročilé materiály, klíčové kvantové technologie a samozřejmě umělá inteligence. Jak je to možné, že Čína je na špičce?

Bez ohledu na osobní následky z politické nekorektnosti vysvětlení jedné z mnoha příčin si dovoluji doporučit seznámit se dílem Mao Ce-tunga a Teng Siao-pchinga. Pro vyrovnanost doporučuji seznámit se s knihou profesora historie (University of Wisconsin) Maurice Mesnera z roku 1996: The Deng Xiaoping Era: An Inquiry into the Fate of Chinese Socialism, 1978-1994 (ISBN-13:‎ 978-0809078158) a knihou autora tohoto příspěvku – 100 let KP (v CZ, DE, RU, čínštině a částečně EN, ISBN 978-80-270-8820-1), t.č. prakticky vyprodanou.

Souhlasím s kritickou analýzou Maurice Mesnera v tom, že současné problémy v Číně jsou svou povahou duchovní – krize víry. Krize pramení ze střetu mezi kapitalistickou realitou a přetrvávajícími socialistickými hodnotami a idejemi. Střet umocňuje komplexní problém mladé generace jako takové, žijící především v zemích pod vlivem Západu a návykových technologií. K těmto zemím patří i Čína. Po poslední pracovní návštěvě Číny v listopadu 2023 se mi jeví, že Čína pokračuje ve své dlouhé cestě očisty od západního vlivu, je rozhodnuta realizovat vizi o sdílené budoucnosti lidstva a je si vědoma znalosti historie impérií, rytmiky a ceny soužití se sousedy, kteří mají odlišnou historickou paměť, odlišné archetypy jazyka, psychologie atd.

Mesnerova kniha představuje pro každého analytika a zájemce o Čínu nepostradatelnou studii soudobých čínských dějin. Od čínské revoluce a založení maoistického státu až po nastolení Tengova režimu a sociální důsledky Tengových reforem, kniha představuje impozantní západní analýzu selhání socialistického experimentu na světě. Autor tohoto příspěvku a knihy 100 let KP neanalyzuje čínské dějiny, ale snaží se vysvětlit osudové snahy o spojení komunismu a kapitalismu, které se jeví mnohým jako neodvolatelně propojené a umožnit jejich srovnání s veřejně dostupnými analýzami čínských analytiků. Přičemž specialistovi je jasné, že existují také neveřejné analýzy, podobně jako neveřejné plánování a řízení extrémních situací.

Osobně doporučuji také seznámit se s fakty a co se stalo za Maa, podívat se na fenomenální výsledky tržní reformy a zamyslet se nad morální a duchovní budoucností vlastního národa, jednotlivých kontinentů a různých civilizací v kontextu současných výzev,

Jestliže, například dd roku 1952 do poloviny 70. let 20. století se čistá zemědělská produkce v Číně zvyšovala průměrným ročním tempem 2,5 procenta, to číslo pro nejintenzivnější období japonské industrializace (od roku 1868 do roku 1912) bylo 1,7 procenta.

V celé průmyslové sféře vzrostly všechny ukazatele: výroba oceli; uhlí; cement; řezivo; elektrická energie; ropa; chemická hnojiva. Čínská lidová republika se stala významnou jadernou mocností, vybavenou mezikontinentálními balistickými raketami. Připomínám, že první úspěšný test atomové bomby se konal v roce 1964, první vodíková bomba byla vyrobena v roce 1967 a satelit byl vypuštěn na oběžnou dráhu v roce 1970.

Mao a Teng proměnili Čínu z jedné z nejzaostalejších agrárních zemí světa v jednu z největších průmyslových velmocí. Položili zemi novodobých imitátorů základ stát se zemí pokrokových inovátorů. Všechny průlomové objevy vytyčily Tengovi cestu: Vyšší výnosy dosažené na jednotlivých rodinných farmách během rané Tengovy éry by nebyly možné, nebýt rozsáhlých zavlažovacích a protipovodňových projektů – přehrad, zavlažovacích děl a říčních hrází – vybudovaných kolektivizovanými rolníky v 50. a 60. letech 20. století.

Samozřejmě, že existovala pokřivení. Tengova snaha vyprodukovala de facto kapitalistickou ekonomiku, jíž předsedala byrokratická buržoazie. V Číně hrál státní aparát obzvláště přímou a donucovací roli v komodifikaci práce. Tento proces probíhal rychle a v měřítku, které je historicky bezprecedentní. Debaty o tom, do jaké míry ekonomický Velký skok vpřed vyvolal sociální důsledky a snahy během éry prezidenta Si Ťin-pchingova éra se s důsledky definitivně vypořádat a vyřešit komplikuje neustálé zasahování notoricky známých „strukturálních rozporů mezi Čínou a hegemonem USA.

Útoky na Čínu jsou politickou hrou číslo jedna na východním pobřeží. Nevylučuji, že se hra v roce 2024 nevymkne kontrole. Přitom není podstatné, zda bude prezidentem Biden, Trump nebo někdo jiný, či dokonce volební pat. Hegemon rozpoutá tzv. studenou válku, přičemž největší hrozbou nebude Rusko, protože jeho boj s NATO a USA ještě dlouho neskončí a tím se Rusko nedostane na globálního koně, který bude určovat směr vývoje nových bloků, ale Čína. I když Čína v nedávné minulosti byla vojensky slabá, hegemon ji nedokázal porazit. Ani v Koreji, ani ve Vietnamu. Dnes lze předpokládat, a v případě nutnosti i doložit, že šance na vítězství hegemona i na bojišti v Jihočínském moři je méně než nulová.

O tom, proč lze Americký problém shrnout do příběhu dokonalé bouře, jak a proč byly tvrdá i měkká síla hegemona svrženy do černé prázdnoty a proč globální finanční moc hegemona utrpí v roce dřevěného draka velmi těžkou ránu, popíši ve druhé části příspěvku.

Souhlasu netřeba.
27. 01. 2024

Zpět na obsah


Co očekávat od Draka (2)

V posledním odstavci první části článku jsem nabídl napsat – O tom, proč lze Americký problém shrnout do příběhu dokonalé bouře, jak a proč byly tvrdá i měkká síla hegemona svrženy do černé prázdnoty a proč globální finanční moc hegemona utrpí v roce dřevěného draka velmi těžkou ránu.

Vycházím z toho, že Čínský plán je mistrovský a krásný: skoncovat s mezinárodním řádem založeným na pravidlech bez jediného výstřelu. Ruský plán, který se podobá čínskému, odlišuje se historickou zkušeností Ruska, prokázanou neochotou Západu vedeného Anglosasy domluvit se na novém světovém uspořádání bez války a prokázanou hloupostí, kterou představuje ignorování fází historie impérií, jejich spěch způsobující chaos, který v konečném výsledku podporuje neúprosný vzestup Číny, a že Narcis se utopil v bazénu, který si sám vytvořil.

Kakistokracie

Čínští učenci během výměn názorů téměř vždy připomínají, že historie byla konzistentním hřištěm, které proti sobě stavělo aristokratické a /nebo plutokratické oligarchie. Kolektivní Západ je podle nich veden nejtoxičtější odrůdou plutokracie: kakistokracií.

To, co Číňané podle mne správně označují za křižácké národy, je dnes značně vyčerpané – ekonomicky, sociálně i vojensky. A to se podrobně nezmiňuji o pokračující a téměř úplné de-industrializaci a migraci v prostředí rostoucího demografického vakua místních obyvatel. Křižáci, kteří mají funkční mozek, a ne příliš poškozené kognitivní funkce pochopili, že bez spolupráce a sdílení nebo dokonce odpojení od Číny bude pro EU velkou katastrofou.

Očekávám, že USA se neodváží vést konvenční válku s Čínou, že nebude ani jaderná válka, přestože výjimeční kakistokraté dělají sériové kotrmelce, vymýšlejí sankce a snaží se zachovat svůj vlastní, mytologický obraz sebe sama jako Narcis a ignorují historii: Když byla Říše středu v 19. století (dynastie Čching,1644-1912) zcela roztříštěna, čínsko-mandžuská vládnoucí třída nebyla schopna vzdát se svého sebeobrazu a podniknout drakonické nezbytné kroky.

Nehledě na záchvaty zuřivosti antropologické války a překážky, které budou klást na cestu kolaborantské kompradorské elity, aby brzdili globální Jih, předpokládám, že rok Draka bude rokem suverenity. Během roku se dále upevní páteř sestávající ze tří bodů, stabilizují se zdroje a organizace, a vize se smyslem univerzální historie posunou boj za rovnější a spravedlivější systém na další úroveň, na které bude vývoj záviset od Číny, Ruska a Íránu.

CEBIS aktuální

Malou indikací pro nutnost udržovat kontakty a spojení minimálně s Čínou, když již ne s Ruskem a Iránem, představuje CEBIS (China Europe International Business School) a přítomnost ex-premiéra a ex-předsedy EK Mario Prodi na akci kampusu CEIBS v Šanghaji.

Prodi, který v roce 2010 působil jako profesor Evropské unie na CEIBS a v roce 2015 se stal členem správní rady CEIBS, kde nadále podporuje rozvoj školy, tam přednesl projev, pokud si vzpomínám 18. ledna 2024, v rámci CEIBS Outlook Series v programové části Geopolitika a multipolární diplomacie: Evropská perspektiva. Neuškodilo by, kdyby proevropsky zaměřené MZV ČR informovalo českou veřejnost o této akci, které se zúčastnilo více než 300 lidí, včetně zástupců přibližně 20 evropských generálních konzulátů (v Šanghaji), členů obchodní komory, podnikatelů a studentů a absolventů CEIBS. Kdyby MZV ČR informovalo alespoň o projevu Mario Prodiho a prezidenta CEIBS (Evropa) Dominique Turpina a o dalších zajímavostech setkání. Protože to neočekávám, uvádím několik volně vybraných tézí:

1) Komplexní dohoda o investicích mezi EU a Čínou přispívá k posílení globálního obchodu.

2) Výzvy a příležitosti, které utvářejí dnešní globální krajinu, a úlohu, kterou hraje diplomacie při navigaci v tomto složitém terénu nelze dostatečně ocenit.

3) Po desetiletích unipolárního světa se nyní nacházíme zpět v bipolárním světě, jemuž dominují dva soupeřící systémy. V dnešním světě existuje nejen síla USA, ale i dalších rozvíjejících se ekonomik v důsledku globalizace. Pokud však budeme příliš klást důraz na ideologické nebo hodnotové rámce, je méně pravděpodobné, že dosáhneme dohody.

4) Mezinárodní politika je jako most. Procházejí tudy lidé – auta, kamiony, chodci. Nemusíte jezdit stejně; mají stejnou ideologii nebo dokonce stejné hodnoty. Jen je třeba respektovat pravidla silničního provozu.

5) Na geopolitické frontě se nacházíme v době bezprecedentních změn, které se vyznačují souběhem výzev a příležitostí. Dynamika multipolární diplomacie tuto situaci dále komplikuje a volá po potřebě zaujmout diferencovaný a strategický přístup k mezinárodním vztahům.

6) V důsledku globálních změn urychlených pandemií a regionálními konflikty se svět ocitá na křižovatce, a proto je dnešní téma v rychle se vyvíjejícím globálním prostředí mimořádně aktuální.

Romano Prodi, ekonom, který byl dvakrát italským premiérem, je považován za jednoho z otců eura a je neochvějným zastáncem rozšiřování EU. Během svého funkčního období zvýšil počet členských států na 25 a poprvé přijel do Číny v roce 1983. Ve svém projevu zmínil důležitou skutečnost – že mezi čínskou a americkou zahraniční politikou existují obrovské rozdíly. V Číně žije 19 % světové populace, přičemž pouze 7 % světové orné půdy je na světě, což vyžaduje velké množství obnovitelné energie a surovin. Znamená to, že čínská zahraniční politika musí být kontinuální a dlouhodobá, aby se vypořádala se svým lidem, zatímco americká zahraniční politika je obecně závislá na prezidentovi nebo na komkoli, kdo je u moci.

Již z uvedeného mimo jiné vyplývá, že 1) svět by měl být připraven na novou éru diplomatických vztahů, včetně změn v BRICS, vzestupu Indie a vzestupu blízkovýchodních mocností, b) s velkými změnami v ekonomické diplomacii a rostoucí rolí vlády v národních ekonomikách se konkurence zvýšila z výhradní konkurence mezi společnostmi na konkurenci mezi státy, 3) státy, které, jsou zcela odlišné od situace před pouhými 25 lety.

V kontextu uvedeného je Evropská unie i jako bývalá druhá největší ekonomika na světě předurčena k tomu, aby se pragmaticky snažila hrát významnější roli v mnohostranné koordinaci. Prodi zdůraznil, že roztříštěná Evropa potřebuje politiky a předpisy, které přilákají investice; jednou z příležitostí je komplexní dohoda o investicích mezi EU a Čínou.

Co se týče vztahu vztahy mezi EU a Čínou, výzvami, kterým EU čelí, a úlohou institucí, jako je CEIBS, v dnešním vyvíjejícím se podnikatelském světě, stojí za zmínku rada, se kterou se ztotožňuji: Pokud chce CEIBS změnit podnikatelské prostředí, je nezbytné mít více studentů ze všech prostředí, je také důležité, aby se CEIBS zaměřila na výměnu a kontakty, aby CEIBS mohla plnit své poslání jako mezinárodní obchodní škola.

V závěru této části příspěvku konstatuji pro české akademické a obchodní sinofoby, že akce byla zakončena slavnostním podpisem dohody o strategické spolupráci mezi CEIBS a Bologna Business School (Itálie), na které Prodi dříve působil jako předseda dozorčí rady. Podle dohody podepsané prezident CEIBS Wang Hongem a prezidentem CEIBS (Evropa) Dominique Turpinem, obě školy v budoucnu posílí výzkum a výměny učitelů a posílí více příležitostí ke spolupráci ve svých programech vzdělávání vedoucích pracovníků.

Jak vidí rok Draka personál CEIBS

Všeobecně lze říci, že od technologického rozvoje až po geopolitické otřesy a nejisté ekonomické vyhlídky rok 2024 slibuje, že bude rokem změn. Následně uvádím předpovědi pro rok 2024 několika členů různých národností a původu fakulty CEIBS.

Nana Yaa A. Gyamfi, lektorka managementu: Předpovídám, že v letošním roce dojde k významným skokům ve vývoji umělé inteligence, což bude hrát rozhodující roli v tom, jak bude lidský kapitál přijímán a řízen. Namísto toho, aby tyto inovace zničily pracovní místa a živobytí, jak se obávali, odemknou lidem nové úrovně všestrannosti, což povede k vzrušujícím změnám v organizaci a výkonu práce.

Frank Yu, profesor financí, proděkan a ředitel finančního programu MBA: V roce 2024 očekávám výrazný posun v globálních investičních trendech s výrazným nárůstem udržitelných a ESG investic. Vzhledem k tomu, že se zintenzivňuje povědomí o změně klimatu a její regulace, očekávám prudký nárůst zeleného financování a portfolií v souladu s ESG, což ovlivní zásadní investiční rozhodnutí napříč sektory.

Bala Ramasamy, profesor ekonomie, proděkan a ředitel globálního programu EMBA: Do roku 2024 se dívám optimisticky. Čínské úřady přijaly řadu opatření k oživení ekonomiky – zvýšení likvidity na peněžním trhu, vyčištění místních vládních financí, uvolnění vízové povinnosti na podporu cestovního ruchu a služebních cest atd. Dopad bychom měli začít vidět do čínského Nového roku nebo nejpozději do března 2024. Rok 2024 je však také volebním rokem v USA, což znamená, že politická rétorika a napadání Číny se vystupňují. Jsme to my, kdo jsme klíčovými názorovými vůdci v našich kruzích, kdo by měl mít důvěru v budoucnost Číny, a to rozhodně něco změní!

Guo Bai, odborný asistent strategie a podnikání: Rok 2024 bude rokem změn. Pro vedoucí pracovníky firem mohou změny znamenat riziko, ale také příležitosti. Pozoruji před sebou tři mega trendy. Zaprvé, čínští spotřebitelé budou stále rozumnější a jejich preference rozmanitější. Za druhé, nové technologické průlomy, zejména generativní umělá inteligence, se budou i nadále uskutečňovat. Za třetí, čínské společnosti budou i nadále prozkoumávat zámořské trhy a budou aktivnější v mezinárodní konkurenci. Všechny tři trendy mohou naznačovat destrukci starého a dostatek prostoru pro růst nového a inovativního. Otázkou je, kdo se chopí šancí a jak?

Albert Hu, profesor ekonomie: Čínská ekonomika bude i nadále nabírat na síle, v neposlední řadě proto, že vláda pravděpodobně zvýší fiskální a monetární stimuly. Geopolitické napětí zůstane pro Čínu protivětrem.

Gianfranco Siciliano, odborný asistent účetnictví: V roce 2024 bude kritickým tématem informační znečištění (dezinformace a zavádějící informace), které ovlivňuje a zvýrazňuje několik globálních rizik, jako je klima, konflikty a geoekonomická konfrontace, obchodování s lidmi a migrace. Jsem zastáncem naléhavějších opatření, včetně výzkumu a zapojení vedoucích představitelů podniků, aby se řešily škody způsobené záměrným znečištěním informací, zejména proto, že stále více ovlivňuje jak společenské, tak obchodní aspekty.

Matthias Spitzmüller, docent organizačního chování: V době ChatGPT se znalosti staly všudypřítomnými. Vysoce specializované znalosti jsou k dispozici v mžiku, a to i nováčkům. Znalosti samy o sobě tedy již nejsou účinným rozlišovacím prvkem pro podniky. Více než kdy jindy se pozornost přesune od hmotného k nehmotnému, od řízení produktů a služeb k řízení lidí a kultur. Rostoucí význam zde má správa rozhraní, která existují mezi různými funkčními doménami znalostí, hierarchickými úrovněmi, v rámci organizací i mezi organizacemi a napříč časem. Jak tedy může organizace spravovat rozhraní, která určují, jak integruje bohatství znalostí, které má k dispozici? Odpověď na tuto otázku se v době umělé inteligence může zdát staromódní: bude kladen stále větší důraz na integrativní vedení, které spojuje lidi napříč hranicemi v rámci organizací i mezi nimi.

Dr. Robert Straw, generální ředitel CEIBS v Curychu: Připoutejte se a připravte se na jízdu na horské dráze! Více než polovina světové populace bude v roce 2024 hlasovat o svém národním vedení. Napětí na Ukrajině a na Blízkém východě bude i nadále tlumit geopolitiku. Recese by mohla zasáhnout mnoho ekonomik a Čína by mohla upadnout do deflace, což by nebylo dobré, protože je motorem globálního růstu. Umělá inteligence nás bude i nadále fascinovat, ale debaty o etice pravděpodobně vyústí ve zkrocení umělé inteligence prostřednictvím regulace. V roce 2024 by si firmy a domácnosti po celém světě měly utáhnout opasky a zaměřit se na kondici a stabilitu, nikoli na růst.

Demografie jako rizikový faktor

Pokles čínské populace v loňském roce pravděpodobně překonal historický pokles zaznamenaný v roce 2022, uvedl v úterý demograf Yuan Xin, profesor na Nankai University’s School of Economics a viceprezident China Population Association. Demograf během fóra, které asociace uspořádala před středečním zveřejněním údajů o populaci za rok 2023 uvedl, že pokles bude větší kvůli přetrvávajícímu dopadu pandemie COVID-19, klesajícímu počtu žen v plodném věku, nízké ochotě mít děti a rostoucímu trendu vdávat se a mít děti v pozdějším věku. Jinými slovy: nic nového pod sluncem a žádný rozdíl mezi zjištěními v Evropě.

Čína zaznamenala v roce 2022 první pokles počtu obyvatel za přibližně šest desetiletí. Roky 2021 a 2022 znamenaly předěl v demografii Číny, přičemž celková populace 1,413 miliardy zaznamenaná do konce roku 2021 je považována za vrchol.

Demograf Yuan uvedl, že pokles populace bude letos podle prognóz mírnější kvůli slábnoucím dopadům pandemie COVID-19 a preferencím rodin mít dítě během čínského roku zvěrokruhu Draka. Tato preference a přání nezmění nic na trendu: Klesající trend v celkové populaci Číny však bude dlouhodobý a stane se neodmyslitelnou charakteristikou, řekl demograf. míra plodnosti – průměrný počet dětí narozených ženě v plodném věku v roce 2022 klesla pod 1,1.

Na toto téma demograf Yuan řekl, že: a) celkové tempo poklesu čínské populace bude v nadcházejících třech desetiletích mírné, bez ohledu na úroveň porodnosti, b) do roku 2050 bude mít Čína populaci kolem 1,2 až 1,4 miliardy, což představuje 14 až 18 procent světové populace. A varoval: V dlouhodobějším horizontu by však pokles mohl být dramatický a čím nižší je míra plodnosti, tím strmější je pokles celkové populace. Je životně důležité, abychom podnikli kroky k řešení demografických problémů, které by se v budoucnu objevily.

Proto očekávám, že mnohé lokality budou pokračovat v zavedení řady podpůrných programů politiky na podporu porodnosti. Realizaci podpůrných programů může podpořit čínská ekonomika. Ta zaznamenala v roce 2023 dynamiku oživení se solidním pokrokem ve vysoce kvalitním rozvoji. Nabídka a poptávka v zemi se neustále zlepšovaly, transformace a modernizace značně pokročily, zaměstnanost a ceny byly obecně stabilní, blahobyt lidí byl spolehlivě ukotven a bylo dosaženo hlavních očekávaných cílů. Uvádím pro představu volně vybrané z dat statistického úřadu ČLR:

HDP se zvýšil oproti roku na 5,2%, průmyslová produkce s přidanou hodnotou se zvýšila o 4,6%, maloobchod se spotřebním zbožím dosáhl výše 47,15 trilionů jüan, index spotřebitelských cen se zvýšil o 0,2 %, index cen výrobců klesl o 3 %, nezaměstnanost ve městech klesla oproti roku 2022, index dlouhodobého majetku se zvýšil o 3 % na 50,30 trilionů jüan, PMI ve zpracovatelském průmyslu dosáhl úrovně 49,9, investice do nemovitostí klesly o 9,6%, spotřeba elektrické energie stoupla o 6,7%, nové půjčky denominované v jüanu dosáhly 22,78 trilionů jüan a disponibilní příjem na obyvatele v roce 2023 dosáhl 39.218 jüan.

V kontextu historie konání států, části uvedených dat a realizované vnitřní a zahraniční politiky Číny vyplývá, že Čína vidí rovnováhu, kde by neměl prohrát žádný občan a národ, že strategie se točí kolem harmonie a hlavní zmíněné a nezmíněné výzvy se budou řešit s ohledem na historickou pravdu, založenou na zkušenosti, že dlouhodobý pohled vítězí nad krátkodobými zisky a konání dle povahy pokeru nebo i šachů.

Souhlasu netřeba.
28. 01. 2024

Zpět na obsah


Co očekávat od Draka (3)

Jan Campbell

Střípky ze sportu

Některé sportovní akce byly zahájeny před oficiálním zahájením 14. čínských národních zimních her v severočínské autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko 17. února. Národní zimní hry budou podle organizátorů největší svého druhu a zúčastní se jich více než 3 700 sportovců.

V okrese Liangcheng poblíž města Ulan Chab soutěžilo od 4. do 10. ledna 148 sportovců na čínském národním mistrovství v biatlonu 2023-2024, které zároveň sloužilo jako kvalifikace na 14. národní zimní hry. Na mistrovství světa v biatlonu je 11 disciplín: Ženy: 7,5 km sprint, stíhací závod na 10 km, individuální závod na 15 km, závod s hromadným startem 12,5 km a štafeta 4X6 km. Muži: sprint na 10 km, stíhací závod na 12,5 km, závod jednotlivců na 20 km, závod s hromadným startem na 15 km a štafeta 4X7,5 km. Smíšená štafeta: 4X6km

Ve městě Hulun Buir odstartovala juniorská skupinová curlingová soutěž na 14. národních zimních hrách. Dvanáct týmů bude bojovat o tři zlaté medaile v kategoriích mužů, žen a smíšené čtyřhry během devíti dnů v městském tréninkovém centru ledních sportů.

Tchaj-wan

Tchaj-wan zůstane bojištěm protiřečí: Je fér tvrdit, že většina obyvatel Tchaj-wanu si sjednocení nepřeje. Zároveň obyvatelé nechtějí Američany zinscenovanou válku. Každý Tchajwanec s mozkem ví, že nemůže očekávat, že Američané zemřou v boji za něj.

Američané budou pokračovat v dodávkách zbraní, a mají na spěch podle principu – rozděluj a panuj a budou destabilizovat neúprosný vzestup Číny.

Čína nikam nespěchá. Již Tengův plán ukazoval na znovusjednocení někdy před rokem 2049. Prostřednictvím dokumentů Peking ví, že má-li Tchaj-pej prosperovat v mírovém prostředí, musí vyjednávat, dokud má ještě čas a s čím vyjednávat. Proč se zmiňuji o čase?

Protože Rusko po ukončení speciální vojenské operace na Ukrajině, které se bude nazývat správa míru nebo podobně (a ne vítězství Ruska), aby se předešlo veřejnému označení porážka NATO a kolektivního Západu, Rusko se dostane do klíčové pozice s rolí určovatele vývoje nové společnosti založené a spravované především na vědeckém základě, ne politické ideologie.

Ruská federace

Poté, co NATO, USA a slouhové v konfrontaci s Ruskem utrpí drtivou porážku, které si je část západní elity plně vědoma, se bude dále vyvíjet směrem, který indikovala a popsala ve svém 42 minutovém interview nejstarší dcera ruského prezidenta Vladimira Putina, osmatřicetiletá Maria Voroncovová, zástupkyně děkana Moskevské státní univerzity Lomonosova, členka prezidia Ruské akademie věd a vedoucí výzkumná pracovnice Národního lékařského výzkumného centra. Interview nedávno poskytla Vjačeslavu Šuleninovi, ex-úředníkovi a vedoucímu Moskevského centra pro inovativní technologie ve zdravotnictví: Ruská společnost s našimi životními základy, s naší kulturou, s naším náboženstvím… Koneckonců, není to tak ekonomicky orientovaná společnost. Jsme do značné míry společnost zaměřená na člověka.

Připomínám, že: a) západní novináři byli pobouřeni skutečností, že Putinova dcera, když hovořila o hodnotě lidského života, nikdy nezmínila válku, kterou Rusko vede proti Ukrajině, a ani jednou během rozhovoru a rozhovoru se nezmínila o svém otci. b) Vladimír Putin opakovaně prohlásil, že se nevyjadřuje k otázkám týkajícím se jeho rodinných příslušníků. V roce 2015 prezident na tiskové konferenci řekl, že jeho dcery se nezabývají obchodem a politikou, a o rok později (2016) v rozhovoru pro agenturu Bloomberg poznamenal, že obě jeho dcery se věnují výhradně vědecké činnosti. c) Jsem v tomhle smyslu velmi staromódní člověk, Evžena Oněgina si mohu mnohokrát přečíst, dokonce rád čtu pohádky. Věřím, že Puškinovy pohádky obsahují veškerou morálku a pravdu, řekla Maria.

Dále stojí za zmínku, že Maria Voroncovová žije v Moskvě dlouhou dobu, že po zahájení speciální operace byly obě dcery prezidenta pod sankcemi USA, EU a Velké Británie a německé vydání týdeníku Der Spiegel vyhodnotilo 12. ledna 2024 rozhovor na webových stránkách titulkem: Putinova dcera poskytla podivný rozhovor o hodnotě lidského života.

V roce Draka, roku aktivního mozku, Rusko zapustí novou vědeckou revoluci a potvrdí, že jeho vnitřní svobodný duch stále a aktivně žije, a že je schopen sjednocení, bude-li vnitřní svoboda Rusů v ohrožení. Proto je na místě neignorovat poznámky typu – Rusko se sjednocuje.

Evropská unie

Evropská unie a její šéfdiplomat Borrell, který ve chvíli slabosti již připustil možnost ruského vítězství, budou nadále opakovat staro-novou výzvu adresovanou vůdcům západních zemí, jako by EU neměla jiné problémy: Dodejte ozbrojeným silám Ukrajiny rakety dlouhého doletu a další zbraně, které umožní Kyjevu převzít kontrolu nad ztracenými územími.

Evropská unie se prokusuje zimou, horečně hledá způsob, jak zvládnout energetickou krizi, de-industrializaci, inflaci a jak co nejrychleji splnit úkoly neviditelných elit předané v Davosu, na ambasádách nebo vzdělávacích pobytech u strýce Sama nebo v Albionu.

Pro budoucnost Evropy není ale klíčové jen přežít díky plynu z Kataru, USA nebo Norska, ale dokázat, že EU dokáže být energeticky nezávislou. Přitom nelze zapomenout, že Evropa se neobejde bez vzácných surovin, kterými disponuje africký kontinent, Čína a Rusko. A že pouhé ekonomické změny k energetické nezávislosti nevedou. Již dnes se budují nové obchodní vazby, ale i celý světový řád. V něm bude mít starý kontinent nové místo. Aby bylo stabilní i v předposlední řadě, je potřeba změnit především mentální nastavení Evropanů. Proč? Protože pýcha předchází pád. Slovo předchází znamená vyskytovat se před něčím. Z toho vyplývá, že pýcha přináší (nevyhnutelný) pád i proto, že EU pohled na mapu světa je příliš sebestředný.

Složitý úkol, změna mentálního nastavení Evropanů, který stojí nejenom před Evropou, dokumentuje výrok šéfa evropské diplomacie Josepha Borrella v projevu v belgických Bruggách: Evropa je zahrada. Postavili jsme zahradu, kde všechno funguje. Je to nejlepší kombinace svobody, ekonomické prosperity a sociální koheze… A dál: Většina světa je džungle, a džungle může napadnout zahradu. Zahradníci by se o zahradu měli starat, ale nemohou to dělat stavěním zdí… protože zeď nebude nikdy dost vysoká, aby zahradu ochránila.  

Na výzvy ohledně dodávek zbraní a raket dlouhého doletu reagoval ruský politik Konstantinov: Kdyby byl Borrell takový hrdina, šel by do zákopů, nasadil by si helmu a stál by tam nejméně hodinu. Myslím, že potom by přestal dávat rady, jednu hloupější než druhou.

Podle něj, šéf evropské diplomacie a jeho kolegové ze západních zemí jsou političtí papoušci, kteří vyjadřují agendu, kterou jim přinášejí jejich kurátoři. Zároveň politik poznamenal, že tito papoušci si jsou jisti, že žijí v rozkvetlé zahradě.

Zde je na místě připomenout si zajíce z kresleného filmu, který žil v hlubokém lese a neustále se třásl strachy. Jednoho dne se rozhodl, že se zbaví svého strachu, aby všem dokázal svou odvahu. Shromáždil své přátele na mýtině a prohlásil, že se nebojí žádného z obyvatel lesa. Když se na mýtině objevil vlk, zajíc utekl – přátelé ho sotva našli v tajném koutě.

A samozřejmě nelze ignorovat historii syndromu zahrady a džungle. Syndrom poprvé formuloval imperiální britský orientalista Rudyard Kipling. Z metafory zahrady a džungle poté vychází britský koncept břemene bílého muže a americký koncept Manifest Destiny. Dnes Michael Hudson (1939), americký profesor ekonomie (University of Missouri), výzkumník Levyho ekonomického institutu a bývalý analytik Wall Street, tvrdí, že za současného stavu džungle roste, ale zahrada neroste, protože její filozofií není industrializace. Její filozofií je vytvářet monopolní rentu, to znamená rentu, kterou vytváříte ve spánku, aniž byste vytvářeli hodnoty. Máte pouze privilegium práva vybírat peníze za monopolní technologii, kterou máte.

V roce Draka se potvrdí zvětšující se rozdíl, oproti všem těm desetiletím předtím, v přesunu technologického pokroku ze Severní Ameriky a USA do Číny, Ruska. Z imitátorů se opět stávají inovátoři. Evropa a EU k nim patřit nebude. Vybrala si otroctví, války a nemá žádný plán B.

Německo

Ve svém sloupku z 28. ledna t.r. sloupkař Prof. Dr. Heribert Prantl píše: Kdo byl soudce, který v soudní síni přestřihl advokátovi kravatu a založil ji do spisu? Který politik je žákem Ježíše Krista a Karla Marxe? Kdo byl Prof. Dr. BRD? A která feministka se spojila s muži, protože ti jí měli pomoci uklidit to, co nazývala „sračkama patriarchátu“? Na tyto otázky jsem před lety odpověděl v knize, která je nyní rozebrána; vydalo ji nakladatelství Süddeutscher Verlag a nesla název „Ledaže bys to udělal“.  Bylo to o utopistech a jiných realistech, o mocných a statečných, o velkých trpaslících a malých obrech, o silných ženách a jejich protivnících.

Kdybych měl knihu napsat dnes, věnoval bych dlouhou kapitolu mnoha statisícům lidí, kteří od minulého víkendu demonstrují proti rozbujelému pravicovému extremismu, neonacismu a AfD v tolika městech po celém Německu. Výstižný komentář k tomu je starý a pochází z nejistých časů, pochází od Ericha Kästnera. Není nic dobrého / kromě: člověk to dělá. Spisovatel publikoval tento epigram v roce 1936 v „Lyrické lékárničce doktora Ericha Kästnera“ a jeví se mi, že existuje snaha lidí s prověřenou politickou zkušeností, kteří chtějí něco dělat.

Svaz Sarah Wagenknechtové získal téměř stejný počet hlasů jako německá vládnoucí strana, a to 14 %. Jenomže SPD byla založena ne před dvěma měsíci, ale hned poté, co ruské tanky vstoupily do Berlína. Tedy před 77 lety. Co indikují čísla?

Za prvé, je to více než Zelení, kteří mají 12 %. Mnohem více než Svobodná demokratická strana (5 %) a Levice (2 %) – strana, kterou kdysi založila Sarah a byla z ní vyloučena. Wagenknechtová je zatím horší než aliance CDU/CSU (29 %) a opoziční Alternativa pro Německo (AfD) (17 %). Na tomto místě poznamenávám, že hry Sarah Wagenknechtové jsou staré jen pár měsíců, a že čísla nepochybně jen porostou, protože s pravděpodobností hraničící s jistotou vypadají podceňované. Proč?

Když se v říjnu v berlínském hotelu konal zakládající sjezd strany, průzkumy veřejného mínění zveřejněné v deníku Bild přisoudily Sarah 20% výsledek. V listopadu to bylo již 27 %! Kvůli počtu jejích odběratelů na sociálních sítích Sarah je mimo měřítko. Téměř okamžitě shromáždila 1,4 milionu příznivců. Proto se začalo říkat Sarah – politická Kim Kardashian.

Čtenářům připomínám, že matka Sarah je Němka a její otec Íránec. Sarah studovala literaturu, filozofii a napsala diplomovou práci o díle Karla Marxe. Mnozí v Rusku, ne však v ČR znají její postoj k Ukrajině, za což byla tak pronásledována úřady.

Při založení strany uvedla následující: Takhle to dál nejde, jinak za deset let pravděpodobně nepoznáme naši zemi. Žádná jiná vláda neuvalením sankcí na Rusko nepoškozuje sama sebe tolik jako ta naše. Musíme nakupovat ruskou energii prostřednictvím plynovodů, ne obcházet Indii a Belgii. Wagenknecht je bezvýhradným zastáncem zrušení sankcí proti Rusku, ukončení vojenské pomoci Kyjevu a donucení Ukrajiny (kterou Wagenknecht nazývá „bezedným sudem“) k mírovým rozhovorům. Několik slov k objasnění zveřejněných hodnocení.

Jak již bylo zmíněno výše, strana Alternativa pro Německo je v současné době na druhém místě s výsledkem 17 %. I se současným 14% výsledkem může Sarah vstoupit do koalice s AfD a v tuto chvíli bude mít třetinu všech hlasů.

Pouze vícesměrná ideologie může zabránit vytvoření takové koalice. V podstatě však obě politické síly usilují o totéž a kritizují současnou vládu.

Alternativa pro Německo a její spolupředsedkyně Alice Weidelová, není ve vztahu ke kancléři Scholzovi a celému provládnímu gangu o nic méně tvrdá a výmluvná než Sarah. Tyto dvě ženy za sebe rozhodně stojí! Proto i snaha zavřít AfD a otázka: Dovedete si představit, že opravdu chtějí zakázat druhou nejpopulárnější stranu v Německu, zakázat stranu, která je pro současnou vládu nežádoucí, v srdci evropské rozkvetlé zahrady?

Wolfgang Thierse, bývalý předseda Spolkového sněmu a člen Sociálně demokratické strany Německa (SPD), si nyní s touto myšlenkou pohrává. Už o tom rozvinul reklamní kampaň. Cituji Wolfganga Thierse: Pokud ústavní orgány ve třech spolkových zemích klasifikovaly AfD jako pravicově extremistickou stranu, pak je stát povinen prověřit možnost zákazu AfD na federální úrovni. Připomínám dobu, kdy byli LGBT lidé označeni za extremisty, a dnes v Německu strana, která je na druhém místě.

Proto očekávám, že v roce Draka k zákazu AfD nedojde, že uvidíme Sarah Wagenknecht a Alice Weidel hlavních rolích v německé politice, protože, intenzivněji než kdy jindy, se povede debata o tom, jak se německá demokracie může a musí bránit proti antidemokratům. A budou se hledat odpovědi na otázky: Co mají společného lidé, kteří vyšli do ulic proti AfD? Kam odchází německý průmysl? Kdo bude platit, velet evropské armádě a v jakém jazyce? A…

Ukrajina bez budoucnosti

Nebudu vstupovat do diskuzí, popisů příčin a průběhu bojů, ani do predikce výsledku speciální vojenské operace, který je znám i části západních elit. Zastavím se krátce u tématu, které se týká nás všech: Život, člověk a obchod.

Kyjevský režim naposledy během WEF v Davosu dokázal, že životy Ukrajinců nejsou důležité. Ministr zahraničí Kuleba otevřeně vystoupil v roli obchodníka s vlastními občany, a to zcela v souladu s kánony kapitalistického marketingu: nejenže své zboží vychvaloval, ale také se snažil přesvědčit kupujícího o tom, jak moc je jeho zboží (produkt) pro kupujícího potřebné a užitečné.

Ukrajina je první zemí na světě, která jde do války proti jiné zemi, jež je partnerem USA, ale která nežádá americkou armádu, aby se přímo účastnila bojů „na zemi“. Nabízíme nejlepší nabídku na světovém bezpečnostním trhu. Dejte nám peníze, dejte nám zbraně a my dokončíme práci. Ve válce na Ukrajině Spojené státy šetří to nejdůležitější – životy svých vojáků, řekl ukrajinský ministr zahraničí Kuleba v rozhovoru v Davosu.

Protože Američané jsou specifičtí lidé, orientovaní na zisk, ministr Kuleba musel přejít na další úroveň marketingu: začal mluvit se zákazníkem jazykem, který je pro něj srozumitelný. A vybral si jednoduchý model: Vaše zbraně a peníze + Ukrajinci = vyčerpání Ruské federace.

Na přikladu rozhovoru, zvoleného jazyka a marketingového modelu je jasně vidět transformace diplomacie a hodnot tvořících část antropologické války, o které píši již několik let. Dříve se všichni odvolávali na demokratické hodnoty, pak přešli z tradiční na emocionální diplomacii, bohužel bez očekávaného efektu. Nyní se přešlo na jazyk bankovek, protože bankova představuje srozumitelnější jazyk pro zákazníky ze zámoří a Lamanšského průlivu.

Úroky se nikam neposunuly, ale sazby za oceánem pánové rozhodli prudce snížit, a v tuto chvíli i zcela zastavit financování kvůli vnitřním neshodám v americkém Kongresu. Proto ta hysterie. Ministr Kuleba byl nucen vyslovit ty nejzávažnější argumenty pro kupce, protože americké životy jsou to nejcennější, a mají jinou cenu než domorodci-Ukrajinci.

Otevřeným prohlášením, že Američané jsou lidé nepoměrně vyšší třídy než Ukrajinci, ministr Kuleba zároveň dokázal, že kyjevské klice jsou vlastní krajané, voliči, jejich názor, jejich pocity hluboce ukradené. Nikoho nezajímají ani přání otroků a dobytka hnaného na porážku. Nedává smysl zabývat se osudem Ukrajiny ani v roce Draka, protože se sama rozhodla neexistovat.

Česká republika

ČR bude pokračovat ve sjezdu a přejde z červené na černou nejenom sněhovou, zledovatělou, ale i zelenou sjezdovku v politickém, diplomatickém a hospodářském smyslu a bude se dočasně živit moderním černým humorem, který zkvalitnil samozvaný Tchaj-wanec Miloš Vystrčil. Ten se nechal tak slyšet, že v Kremlu a v Pekingu z toho nemohou usnout a radovat se z příchodu Draka: Jakmile zlikvidujeme Rusko, je na řadě Čína. Stejný problém: jdou proti světovému řádu. Jen západní svět má právo rozhodovat o tom, co je správné a co ne. Diktatury typu Ruska a Číny nemají na tomto světě co dělat.

Proto je vyloučeno, že někdo u moci, nebo pověřen rozhodnout v Moskvě, Pekingu či Dillí se bude vážně zajímat a jednat s politikaři zmíněné úrovně nebo politiky s výlučnou historii a praxí v LGBT, a ne v průmyslu či obchodu. Osud české kotliny se mi jeví na několik desítek let zpečetěn proradností zvolených elit, chamtivostí a komplexy vyplývajících z archetypů národa.

Tuvalu

Tuvalu je konstituční monarchií a je součástí společenství Commonwealth. Hlavou státu je král Karel III. Monarchu zastupuje generální guvernér, který je jmenován na pokyn premiéra. Vzhledem k odlehlosti Tuvalu nepřitahuje velké množství turistů. Hlavní ostrov Funafuti je středem zájmu cestovatelů, protože jediným letištěm na Tuvalu je mezinárodní letiště a na ostrově jsou hotelová zařízení. Ekoturistika je motivací cestovatelů na Tuvalu. Chráněná oblast Funafuti se skládá z 33 km2, oceánu, útesů, lagun, kanálů a šesti neobydlených ostrůvků.

Hlavním problémem mikrostátu je zvyšující se hladina světových moří. Ostrovům hrozí úplné vymazání z mapy, ale ne jejich význam pro současnou světovou politiku, prověřený v minulosti.

Volby ve druhém nejmenším státě světa sice nemají takový význam jako jiné volby, které v roce 2024 svět čekají. V Pacifiku se ovšem hraje o sféru vlivu, kterou postupně na svou stranu přetahuje Peking. Pro-tchajwanský vůdce tichomořského ostrova Tuvalu, Kausea Natano, přišel podle sobotních výsledků o mandát ve volbách (21.ledna). Tuvalu, které má přibližně 11 200 obyvatel, je podle agentury Reuters jedním ze tří zbývajících tichomořských spojenců Tchaj-wanu. Během ledna přerušilo vztahy s Čínskou republikou a přešlo na stranu Pekingu. Ten přislíbil větší rozvojovou pomoc, a ne připojení Tuvalu ke globálním telekomunikacím pomocí amerického podmořského kabelu. Proto je potřeba diplomatické tahanice mezi Tchaj-wanem a Čínou hodnotit v rámci širšího soupeření o vliv v Tichomoří mezi Čínou a USA.

Povolební vyjednávání koalice bude složité. Ve státě, který je dle počtu obyvatel po Vatikánu druhý nejmenší na světě, totiž nejsou žádné volební strany. Volí se 16 zákonodárců většinovým systémem v osmi volebních obvodech. Seve Paeniu, který byl zvolen na ostrově Nukulaelae, již prohlásil, že má zájem získat premiérské křeslo.

Další uchazeč o post lídra, Enele Sopoaga, sice přislíbil podporu Tchaj-wanu, ale chce zrušit bezpečnostní dohodu s Austrálií, kterou na podzim loňského roku schválila Natanova vláda. Dohoda byla vnímána jako snaha omezit rostoucí vliv Číny jako poskytovatele infrastruktury na tichomořských ostrovech, současně ale byla kritizována některými tuvalskými zákonodárci.

Ti se poprvé sejdou příští týden. Na první schůzi by se mělo jednat i o volbě nového premiéra. Poté a později budeme mít jasnější představu, jak dále. Zákonodárci z vnějších ostrovů potřebují totiž na cestu lodí na hlavní ostrov až 27 hodin. Nemusí pospíchat ani v roce Draka.

Poštovní známka roku Draka

Ve čtvrtek (25.1.) ráno Jason Sean se připojil k dlouhé frontě lidí, kteří netrpělivě čekali na koupi pamětní známky Year of the Dragon vydané americkou poštovní službou. Jason, pro kterého nákup známek na oslavu lunárního Nového roku je v jeho rodině tradicí, byl jedním ze stovek lidí, kteří čekali v Chinatown Community Center v Seattlu na koupi známky.

Pro mnoho asijských Američanů nabízí lunární Nový rok šanci nechat za sebou problémy minulého roku a pozvat prosperitu a štěstí do budoucna, řekla Connie Soová, profesorka na Washingtonské univerzitě. Tento ceremoniál známek Year of the Dragon uznává důležitost rozmanitosti a kulturního významu, který asijští Američané přinášejí do Spojených států, a poskytuje Seattlu příležitost propagovat význam lunárního Nového roku, dodala So.

Každoroční průzkum americké komunity Úřadu pro sčítání lidu ukazuje, že asijská populace Seattlu činila v roce 2022, 135 300, což je nárůst o přibližně 13 000 oproti roku 2021. Připomínám, že již více než tři desetiletí vydává poštovní služba známky zdůrazňující lunární Nový rok a jedná se o jedny z nejúspěšnějších vydání známek v dlouhé historii poštovní služby.

Poštovní známka je skvělým příkladem, který odráží bohaté, multikulturní dědictví a tradice našeho národa, řekl Eduardo H. Ruiz Jr., viceprezident USPS pro maloobchodní a doručovací operace pro oblast Westpac poštovní služby, který sloužil jako zasvěcující úředník.

Myslím, že skutečně uvolňujeme sílu všedního dne a sílu malého, řekl Joel Barraquiel Tan, výkonný ředitel muzea Wing Luke. Všichni používají známky. A to, že to odráží tradici lunárního Nového roku, je docela neuvěřitelné. To, že tak malý objekt nese tak obrovský záměr, a tak velký dopad, je docela úžasné. Ano souhlasím s ředitelem muzea. Známku navrhl Antonio Alcala, umělecký ředitel USPS s umělcem Camille Chew. Vyznačuje se barevnou trojrozměrnou maskou zobrazující draka, která je současným pojetím dlouhé tradice lidových uměleckých řemesel vyřezaných z papíru, které vytvořil Chew.

Známka Year of the Dragon je v prodeji na poštách po celých Spojených státech a na USPS.com. Celkem bylo vytištěno 22 milionů známek. Zlaté a červené barvy představují prosperitu v nadcházejícím roce a štěstí, které bude o to větší, budeme-li zdraví a žít v míru.

Souhlasu netřeba.
28. 01. 2024

Zpět na obsah