Ještě v devadesátých letech převládala představa Západu jako jednoty demokracie, lidských práv, ekonomické prosperity a sociální parity. Po dalším čtvrtstoletí jsou všechny jeho atributy – mírně řečeno – zpochybněné. Západ se nachází ve stádiu připomínajícím východní blok osmdesátých let, ovšem s tím rozdílem, že tenkrát existovala alternativní vize. Dnes na obzoru žádná není.

Často je zmiňována chybějící diskuze v politickém, kulturním i národním kontextu. Existuje několik portálů, které kritické názory publikují, ale zpravidla v rámci nějaké názorové bubliny a vymezeného čtenářského okruhu. Liberální (= otevřené) médium, na kterém by se mohly různorodé názory setkávat a konfrontovat, chybí.

To má být smyslem tohoto portálu: výměna názorů na současný stav a možná východiska v širším smyslu. Je otevřený všem, kdo jsou schopni formulovat své myšlenky věcně a s respektem k druhým.

Nemusí to být jen původní texty. Své místo zde mají i příspěvky již publikované jinde, překlady cizojazyčných textů, recenze a anotace. Vítaná jsou i upozornění na relevantní příspěvky na jiných serverech.

Odmítány budou pouze příspěvky obsahující invektivy a štvaní proti osobám či skupinám osob, emocionální framing, neověřitelné informace a spekulace, příspěvky opakující již řečené bez nových podnětů či odtažité od smyslu portálu.