Převzato z hlavnespravy.sk, 30. května 2023

Na jednom verejnom zhromaždení sa známy funkcionár, ktorý študoval ešte za socializmu priznal, že nevie odlíšiť kapitalizmus od socializmu. Neuplynulo veľa času a túto neznalosť prejavil v mojej korešpondencii aj bývali redaktor Nového slova.

Zdá sa, že to nevedeli ani Gorbačov, Medvedev a Abalkin, keď likvidovali socializmus.

Nuž poďme sa praktický pozrieť kto sa k Marxovi nielen modlil, ale ho aj skutočne študoval. Mnohí ostanete veľmi, veľmi prekvapení.

Na prvé miesto by som dal Pápeža Jána Pavla II. ktorý to jasne formuloval vo svojej Encyklike CENTESIMUS ANNUS, citujem: Napriek veľkým zmenám, ktoré sa udiali v najvyspelejších spoločnostiach, neľudskosť kapitalizmu a z neho vyplývajúce panstvo vecí nad ľuďmi vôbec neboli prekonané.” str.63 Videli sme, aké neprijateľné je tvrdenie, že po porážke takzvaného “reálneho socializmu” ostáva kapitalizmus ako jediný model hospodárskej organizácie.” str.67; Vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1992

Pápež, teda nepíše o komunizme či socializme ako o nejakej idey, ale o realite inej ako kapitalizmus.

Na druhé miesto by som dal prezidenta ČSR Eduarda Beneša.

Napriek tomu, že študoval kapitalistické právo, kde štátne vlastníctvo je samozrejmosťou, on výrobné prostriedky nezoštátňoval, ale znárodňoval! Touto cestou sa v ČSR začal budovať socializmus. Teda nie komunisti i, keď zrejme mali na tom určitý podiel, ale reálne budovanie socializmu v ČSR započal Eduard Beneš svojimi dekrétmi.

Aký je, teda rozdiel medzi štátnym vlastníctvom a národným, a teda kapitalizmom a socializmom?

 • Štát, na základe materialistického (ale aj objektívneho) chápania, reálne neexistuje! Štát je len virtuálna realita (bezprizorná osoba) v podobe ústavy a z nej vyplývajúceho zákonodarstva, preto nemôže byť vlastníkom reality!
 • Socializmus je všeľudové (národné), bez-podielové vlastníctvo výrobných prostriedkov, ktoré z toho dôvodu je nepredajné!
 • Štát počas socializmu bol iba správcom národného majetku, ktorý bol v držbe celého národa
 • Tento princíp reálne platí aj dnes pre spoločnosti ako a.s., s.r.o. a podobne. Tieto spoločnosti reálne, napriek tomu, že dnešné právo tomu nerozumie, nie sú svojprávne a nič nevlastnia. Tieto firmy len spravujú majetok svojich vlastníkov. Ani zisky, ktoré produkujú nepatria firme, ale jej vlastníkom, čo by malo byť zrejme každému kto ovláda podvojné účtovníctvo!
 • Na základe toho aká je politická nadstavba v spoločnosti sa kapitalizmus a socializmus neodlišujú! V ČSR 1945-48, teda na začiatku budovania socializmu bola demokracia. V Chile po odstavení demokratickej cesty k socializmu nastúpila tvrdá diktatúra. A o dnešnej diktatúre bezprácnych ziskov nad spoločnosťou by sa dali písať hrôzostrašné romány a vojnové bestsellery.
 • V kapitalizme zisky sa koncentrujú v súkromných rukách, a tak priepasť medzi chudobou a bohatými narastá exponenciálne.
 • V kapitalizme ceny stanovuje na prvý pohľad TRH. Skutočnosť je, ale iná, ceny stanovujú najsilnejší hráči na trhu, ktorí vzhľadom na veľkoprodukciu majú najnižšie náklady, a tak svojimi cenami pri veľkých objemov predaja, majú obrovské zisky a likvidujú malých i stredných hráčov na trhu! Toto spôsobilo celosvetovo, že dnes polovicu tejto planéty vlastní len 80 rodín.
 • V socializme sa zisky na národnej úrovni sčítajú a prerozdelia. Ceny nestanovuje trh, ale človek (štát) podľa svojho najlepšieho vedomia? a svedomia?.
 • Socializmus v ČSSR po tejto analýze nebol likvidovaný v novembri 1989, ale 15.6.1988, a to novelou Hospodárskeho zákonníka, ktorá okradla národ o jeho majetok a odovzdala ho bezprizornej osobe – štátu, aby sa mohol rozkradnúť. Podľa mojich prepočtov a vtedajších štatistických výkazov každý občan bol okradnutý o 249 775.- Kčs v cenách 1988. V roku 1998 vzhľadom na devastáciu národnej meny a vo väzbe na medzinárodne uznávaný USD to predstavovalo už 1 248 876.-Sk

Toto nie je obhajoba socializmu. Toto je podnet na to, aby sa ľudstvo zamyslelo nad sformovaním a vybudovaním novej dokonalejšej spoločensko-ekonomickú formáciu než akou tieto dve!

Globalizácia sveta potrebuje dokončenie, zodpovedajúce svojej podstate HOMO SAPIENS, a teda zjednotenie ľudstva a prechod pod kuratelu zákona o „jednote a boji protikladov“!

Vážení spoluobyvatelia tejto planéty, slova Jána Pavla II. nech sú pre Vás osvietením k zamysleniu sa nad minulosťou i budúcnosťou ľudstva.

Dnes len toľko. Nabudúce myšlienky na pracovnú tému: „ZISK finančná droga, ktorá vedie ľudstvo do záhuby.“

Kto by sa nad slovami Jana Pavla II. a budúcou témou chcel zamyslieť, nech sa zamyslí aj nad:

 • Pripravovaným Veľkým resetom
 • Kolapsom celosvetového menového systému a jeho pozitívach pre USA a negatívach pre celý svet
 • Úspešnom Švajčiarskom referende i medzinárodnej snahe po realistických peniazoch
 • Snaha o návrat menového systému k zlatu, ale aj myšlienke Charlesa de Gaulla čím ho nahradiť
 • Aký zmysel majú digitálne meny, ktoré nahradili tlačiarne počítačmi

V Michalovciach 30.5.2023