KOLEKTIF 1. června 2023

Pánové Švamber a Tureček přijalo pozvání do debaty na téma Práce novináře aneb událost a zpráva – jak se události restrukturují na zprávy, jaké faktory působí na výběr událostí a výběr jednotlivých faktů, jejich uspořádání do souvislého mediálního textu, jak vzniklé mediální obsahy restrukturují realitu a tím ovlivňují recipienta informací, ať již čtenáře, posluchače nebo diváka. Jak redakční politika, neboli komunikační strategie daného média, ovlivňuje výběr událostí (tedy témat, o nichž se bude psát) a jak ovlivňuje výběr jednotlivých faktů a jejich uspořádání (o čem se hovoří na začátku, ve středu a na konci textu). Jak do hry vstupuje předpojatost média (angl. bias) a předpojatost novináře? Existuje nyní cenzura a jaká? Fungují média svobodně, nebo jsou pod tlakem inzerentů, politiků, vlastníků? Jsou vůbec schopna (a ochotna) tomuto tlaku čelit? Břetislav Tureček – novinář, analytik a vysokoškolský učitel na Metropolitní univerzitě Praha, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu. Specializuje se na oblast Blízkého východu. Alex Švamberk – novinář, spisovatel, hudebník, skladatel a performer, absolvent strojní fakulty ČVUT v Praze. Nyní pracuje jako zahraniční redaktor serveru Novinky.cz. Specializuje se na válečné konflikty a oblasti Korejského poloostrova, Balkánu, ale i na Ukrajinu a Jižní Afriku.