Rozhovor Justice je nástroj mafie! Don Pablo musí skončit. | Advokát Luděk Růžička odvážně o našich soudech. vyšel na serveru Paralelně 19. ledna 2024

Advokát Luděk Růžička odvážně o našich soudech

Advokát Luděk Růžička ve opravdu odvážném rozhovoru o Brněnském soudu na který jsou nejspíš napojeni vysocí politikové, jako je například ministr spravedlnosti Pavel Blažek řečený Don Pablo. Jak funguje justiční mafie? Jak je možné, že hlavně na brněnském soudě odchází násilníci odsouzení za mnohonásobné znásilnění s podmínkou?

Jaké další věci je podle advokáta Růžičky potřeba řešit?

Luděk Růžička pokládá za naprosto nepřijatelné, aby Česká republika byla ovládána, úzkou skupinou lidí se značným ekonomickým vlivem, který byl získán v období, které odstartovala tzv. „privatizace“. Tyto osoby mají také velký vliv na chod parlamentních a neparlamentních stran, které tak jednají v jejich prospěch, bez ohledu na zájmy České republiky a nás občanů. Luďku ty jako právník znáš i velmi dobře jak soudní tak politické prostředí, uveď pár nejpalčivějších příkladů, které by ilustrovaly naše prostředí.

Jako další a velmi důležitou vidí Luděk Růžička potřebu rovnosti před zákonem bez ohledu na sociální postavení, majetek či politické konexe. To trochu koresponduje s předešlým tématem, ale rozvíjí ho i na širokou společnost a zejména podnikatelské prostředí. Jaká pravidla by se měla zavést, abychom tuto rovnost docílil? Luděk Růžička patří k těm advokátům, pro které je současný stav české justice a propojenost orgánů činných v trestním řízení s politickou moci naprosto nepřijatelná a pokládá za nezbytné reorganizovat jak soudní systém, tak zejména státní zastupitelství. Jak by podle Tebe tato reorganizace vypadala?

Změna systému je nutná

Prioritou pro opravdové změny systému je hlavně zabezpečit, aby byli volení zástupci přímo odpovědni za své činy a rozhodnutí a to na všech úrovních politického života, po celou dobu jejich mandátu.  Aby byli odpovědní vůči svým voličům a ne vůči svým donátorům, čili sponzorům.  Jedním z dalších cílů pro opravdovou změnu systému je dosáhnout stavu, kdy se bude občan moci v maximální míře podílet na chodu věcí veřejných, čímž dojde k zamezení vlivu politických podnikatelů“ a oligarchů, kteří prosazují své osobní zájmy nad zájmy občanů České republiky. Je potřeba aplikovat nový systém založený na přímé demokracii. Jaké nejdůležitější první kroky bys v tom provedl, kdyby jsi měl šanci ovlivnit politiku v naší zemi?

Chudáci živnostníci a malí podnikatelé

Sektor malého a středního podnikání je jednou z páteřních ekonomik státu, rozhodujícím o zaměstnanosti  a sociálním vývoji země s dopadem na všechny regiony. Malí a střední podnikatelé jsou protipólem současné ekonomické a politické moci oligarchů, kdy oproti nim nesou svou osobní odpovědnost za neúspěch.  V Česku loni ukončilo podnikání 277 tisíc živnostníků, což je nejvyšší počet od roku 1993. Nejvíce jich ukončil činnost na začátku roku spotřebou datových schránek a dále díky daňovým zákonu, které platí od letošního roku. 22 tisíc hospodských zrušilo živnost.

Etatizace

Náš dnešní host pokládá v ekonomické rovině za nezbytné zahájit proces etatizace části ekonomiky, při němž se soukromé strategické podniky přemění na státní, eventuálně smíšené podniky s částečným vlastnictvím státu.  Co by mělo být cílem tohoto kroku? Strategické základní komodity do rukou státu?

Co je princip reciprocity v mezinárodních vztazích? Jaké by mělo být mírové řešení sporů v duchu charty OSN.

Luděk Růžička chápe reciprocitu jako zásadu vzájemného poskytování stejných nebo obdobných výhod mezi dvěma státy nebo jejich příslušníky. Není tak přijatelné, aby Česká republika byla pouhým slouhou EU a NATO. Přičemž našim cílem je co nejrychlejší vystoupení z těchto nereformovatelných institucí, které jsou jednou z hlavních překážek společenských změn v České republice.

Tato a další témata najdete ve velkém rozhovoru na www.paralelne.cz.