Mahendra - Ajodhja - 22.1.2024

Indický premiér Naréndra Módí při otevření chrámu zasvěceného hinduistickému bohu Rámovi v indickém městě Ajódhja.

Tisková informační kancelář/AP

Vandalismus, pogromy a nepřátelští sousedé

Indický premiér Naréndra Módí se 22. ledna zúčastnilČesky slavnostního otevření hinduistického chrámu zasvěceného Rámovi, jednomu z bohů početného hinduistického panteonu.

Chrámový komplex byl postaven ve státě Ajódhja na místě starobylé mešity Babrí z mughalské éry, kterou hinduisté zničili v prosinci 1992. Ironií osudu vyšetřování tohoto vandalského činu odhalilo, že zničení mešity zosnovaly hinduistické radikální organizace, mezi něž patřila i nyní vládnoucí strana Bharatiya Janata Party.

Obřad měl několik významů. Zaprvé v náboženském kontextu symbolizoval vítězství hinduismu nad islámem. Za druhé ukázal sílu samotné Indie v kontextu kulturních a historických tradic. Za třetí to byl jakýsi akt volební kampaně Naréndry Módího a jeho strany Bharatiya Janata Party, která se hlásí k hinduistickému nacionalismu.

Módí sám slíbil, že tento chrám postaví, když v roce 2014 získal post premiéra. Své slovo dodržel a získal další politickou dividendu a respekt svých příznivců. O něco dříve, během shromáždění 15. září 2023, Módí svým krajanům slíbil tisíc let velikosti.

Pákistán na tuto událost reagoval negativně, zástupce země v OSN Munir Akram zveřejnil dopis zaslaný jedné organizaci. V něm uvedlČesky, že Pákistán tyto akce důrazně odsuzuje, protože „takový trend ukazuje na významné ohrožení sociálního, ekonomického a politického blahobytu indických muslimů, jakož i harmonie a míru v regionu“.

V některých městech skutečně došlo ke spontánním akcím hinduistických nacionalistů, kteří vyvěsili oranžové vlajky (barva indických nacionalistů) na mešitě v Agře. K nepokojůmČesky došlo také ve státech Maháráštra, Gudžarát, Madhjapradéš a Kérala.

Premiérova rétorika se sice může zdát populistická, ale v samotné Indii často sloužila jako příležitost k provokacím. Sám Módí je spojován s vzestupem hinduistického nacionalismu, který opakovaně propukl v pogromy namířené proti příslušníkům jiných náboženství.

Již v roce 2002 došlo k největšímu protimuslimskému pogromu v historii nezávislé Indie. Podle oficiálních údajů bylo zabito více než tisíc lidí (z toho 254 hinduistů), ačkoli některá média uvádějí počet dvou tisíc zabitých muslimů. Mnozí se domnívají, že Módí neudělal pro ochranu muslimského obyvatelstva dost.

Stojí za zmínku, že k podobným střetům, i když v menším měřítku, dochází pravidelně v různých indických městech a při posledních nepokojích policie zadržela několik desítek radikálů v Agře.

Polarizace se neodehrává pouze na základě náboženství, ale také politických ideologií a místních tradic. To vyvolává otázku, zda politický obraz Indie odpovídá realitě v zemi.

Vyhlídky na vítězství

Ideologie strany Bharatiya Janata a dalších nacionalistických stran se soustředí na projekt Velké Indie. S tím souvisí změny ústavy země (jedna z nich zrušila autonomii Džammú a Kašmíru), oficiální změna v psaní názvu státu – Bharát místo IndieČesky a zájem na dalším rozšiřování a pohlcování sousedních zemí.

V nejradikálnější verzi by Velká Indie zahrnovala sousední Pákistán, Bangladéš, Nepál a Bhútán. Samotný systém státnosti je v takové politické filozofii vnímán jako mandala. V buddhismu je mandala symbolem harmonie a celistvosti a samotné kresby by měly být symetrické, aby naznačovaly dokonalost. V politice jihovýchodní Asie má mandala poněkud jiný význam.

Toto pojetí sahá až k odkazu KautilyiČesky (Chanakya), často označovaného jako východní Machiavelli. Kautilya žil v době invaze Alexandra Velikého a pod dojmem toho, co viděl, sepsal doporučení vládci Chandraguptovi, která jsou známá jako Arthašástra neboli nauka o politice.

Podle Kautilyovy logiky pak mandala představuje soustředné kruhy představované sousedy a jejich sousedy. Pro zemi jsou však všichni sousedé ze své podstaty nepřátelé a sousedé sousedů jsou vaši přátelé. Kautilyovy myšlenky jsou v Indii dodnes uctívány a interpretovány na nejvyšší úrovni a v různých oblastech činnosti, od dějin hinduismu až po vojenskou strategii.

Pokud jde o realitu, je situace složitější a komplexnější. Faktem je, že před dobytím indického subkontinentu zde nikdy neexistovala tak velká a jednotná země. Největším útvarem před příchodem Britů byl Dillíský sultanát, kterému vládly turkické dynastie. Jejich úspěch spočíval v tom, že se neasimilovali s místním obyvatelstvem jako jejich předchůdci ze Střední Asie a Uralu, ale zachovali si svou identitu, i když mughalská kultura získala specifické rysy.

Britové naopak využili rozporů mezi jednotlivými vládci k ovládnutí celého subkontinentu, což se jim podařilo. Nejen vojenská síla, ale i úplatky a různá privilegia pro vazaly udělaly své. Protože však celý tento obrovský masiv nebyl jednotný ani na základě náboženství, po odchodu Britů získaly nezávislost dva subjekty – Indie a Pákistán, rozdělené na náboženském principu.

Nejvíce trpěli sikhové, kteří se ocitli na dělící čáře obou nových států a zůstali ve státě Paňdžáb, respektive v provincii Paňdžáb. Křesťané se ocitli rozptýleni na různých místech v závislosti na historických okolnostech (je třeba připomenout, že na subkontinentu kázal apoštol Tomáš, takže křesťanství lze považovat za tradiční i pro tuto oblast).

Mimochodem, Indie začala v minulém století zabírat území – v roce 1948 bylo zabráno knížectví Džunáhad, jehož vládce se chtěl připojit k Pákistánu, a v roce 1961 byla připojena portugalská kolonie Goa.

Otázka vlastnictví Kašmíru však na mezinárodní úrovni dosud nebyla vyřešena (území je rozděleno na dvě části, které spravuje Islámábád, respektive Dillí). V Ladaku kontroluje část území Čína. A Pákistán a Čína jsou dvě jaderné mocnosti, které poměrně dobře spolupracují, a to i s cílem omezit geopolitické ambice Indie.

Kromě zmíněných náboženských menšin, mezi nimiž je více než 200 milionů muslimů, je zde také tzv. červený pás naxalitů, povstalců s levicovou ideologií, kteří působí v řadě států již desítky let.

Navzdory rétorice úřadů a strategickým aspiracím bude proto obtížné projekt Velké Indie v praxi realizovat. Ačkoli bude také obtížné ovlivňovat Indii zvenčí, pokud se v zemi rozhoří vnitřní konflikty.

Příklad izraelských akcí v Palestině ukázal, že navzdory zdánlivé muslimské solidaritě kromě jemenských Hútíů, libanonského Hizballáhu a íránských zástupců v Sýrii a Iráku nikdo proti Izraeli žádné rozhodné kroky nepodnikl. A Izrael se může rozhodnout, že nebude respektovat rozhodnutí mezinárodního soudu OSN. A nikdo ho k tomu nemůže donutit, protože ho soud neopravňuje k vyslání mírových jednotek OSN. A co Indie se svou obrovskou armádou a bezpečnostním aparátem, která je v provádění operací různého druhu docela zběhlá?

Ale právě teď se v Indii snaží úřady nemluvit o problémech, ale zdůrazňovat prosperitu a cestu do budoucnosti. Letošní celostátní volby se budou konat v dubnu až květnu. Tak dlouhé období je dáno specifiky volebního systému a sčítáním hlasů.

V prosinci loňského roku Módího strana vyhrála volby ve třech indických státech a ukázala, že úspěch je stále na její straně. Průzkumy ukázaly, že z deseti Indů sedm schvaluje premiérovo působení, neboť Indie během desetileté vlády Bharatiya janati zaznamenala výrazný hospodářský růstČesky – poslední údaje ukazují 7 %. Je tedy docela dobře možné, že Naréndra Módí parlamentní volby opět vyhraje a půjde si pro třetí funkční období, i když opozice se spojila v alianci INDIA a také doufá ve vítězství.

Bez ohledu na výsledek voleb však Indie zůstane pro Rusko strategickým partnerem, neboť je pro obě země přinejmenším výhodná. To zdůraznil indický velvyslanec v Rusku 26. ledna v Moskvě během svého projevu na slavnostním ceremoniálu na počest 65. výročí vzniku republiky.

Rozvoj severojižního koridoru, námořní trasy z Čennaje do Vladivostoku a dokonce i účast na Severní mořské cestě – tyto projekty velvyslanec zmínil jako strategické priority pro blízkou budoucnost. Nemluvě o ropných produktech z Ruska, které rovněž napomáhají indickému hospodářskému růstu, a dalších oblastech, v nichž obě země tradičně spolupracují již mnoho desetiletí.


[VB]