Příspěvek Vietnam Rising: Will Hanoi Be the Next Indo-Pacific Power? vyšel na webu The National Interest dne 31. 10. 2023

Vietnam přeskočil Jižní Koreu a v roce 2022 se stane šestým největším obchodním partnerem Spojených států podle hodnoty dovozu.

Ho Chi Minh City - Saigon River

Ho Chi Minh City – Saigon River (Ho Či Minovo město – řeka Saigon)

V souvislosti s pandemií COVID-19 a rostoucím obchodním napětím mezi USA a Čínou přeskočil Vietnam Jižní Koreu a v roce 2022 se stane šestým největším obchodním partneremČesky Spojených států podle hodnoty dovozu. Tento skok představuje důležitý obrat ve vietnamské ekonomice – největším vývozním artiklem Vietnamu do Spojených států již není textil a oděvy, ale high-tech výrobky.

Do konce roku 2023 se bude ve Vietnamu montovat mnoho vlajkových produktů společnosti Apple. Namísto toho, aby Vietnam konkuroval Číně přívlastkem „světová továrna“, označil se v rámci globálního ekosystému dodavatelského řetězce za další výrobní destinaci vedle Číny. Vietnam tak převzal část čínského podílu na technologickém exportním trhu a byl vyhlášen za nejvíce profitujícíhoČesky z hospodářského oddělování USA a Číny.

Vietnam poskytl tolik potřebné „neutrální“ prostředí pro zahraniční finančně technologické firmy, aby se zbavily rizika a přesměrovaly svou expozici z velmocenského soupeření USA a Číny – včetně přesunu výroby společnosti Apple z Číny, investic americké společnosti Amkor Technology ve výši 1,6 miliardy dolarů do továrny na polovodiče. Vietnam rovněž vítá zpět Huawei poté, co původně ustoupil snahám USA o zákaz této společnosti.

Vietnam má potenciál stát se čtvrtým největším vývozcem high-tech zboží za Čínou, Tchaj-wanem a Německem. Ačkoli Vietnam v současnosti zaujímá sedmou pozici, jeho růst nemá konkurenciČesky – podíl high-tech zboží na vietnamském vývozu dosáhne v roce 2020 42 %, oproti 13 % v roce 2010.

Podle některých názorů Vietnam „zastiňuje“ ČínuČesky v jejím úsilí stát se ekonomikou vyšších středních příjmů. Na rozdíl od Číny je však vietnamský státní kapitalismus považován za neohrožující západní a asijské ekonomiky. Díky své „nezávislé“ zahraniční politiceČesky je Vietnam schopen se v dnešním geopolitickém prostředí zajistit a prosperovatČesky.

Vietnam je autokratický režim s velmi špatnou situací v oblasti lidských práv, jehož státní podniky výrazně vytlačují inovace v soukromém sektoru. Jiní zároveň uznávají, že zásahy vietnamské vlády, které zemi otevírají volnému obchodu a přímým zahraničním investicím, lze považovat za veskrze pozitivní a globální obchodní systém neohrožující.

Vietnamský model státního kapitalismu je skutečně slučitelný s tržně orientovaným hospodářským růstem. V zásadní práciČesky o variantách státního kapitalismu byly identifikovány jeho tři dimenze. První je, zda jsou státní zásahy hrozivé nebo neohrožující, druhou je míra státního vlastnictví a poslední je etatismus, neboli míra koordinace mezi státními a nestátními subjekty v odvětvích jako je vzdělávání a zdravotnictví. Země mohou vykazovat vysoké hodnocení jednoho faktoru a nízké hodnocení druhého.

Zatímco vietnamská vláda je silně zakotvena ve všech sektorech společnosti, etatismus ve Vietnamu často toleruje kritiku občanů a reaguje na ni pozitivně – zejména v oblastech týkajících se korupce ve veřejné správě, změny klimatu, vzdělávání a veřejného zdraví.

Prudký vzestup vývozu špičkových technologií však ještě neznamená, že se Vietnam dostane do exkluzivního klubu „asijských tygrů“.
V předchozích desetiletích se do něho dostaly Jižní Korea, Tchaj-wan a Čína, které od výroby s nízkými technologiemi postoupily k vyspělé high-tech výrobě. Vietnamu může trvat přibližně 15 let, než HDP na obyvatele – který v roce 2023 činil 4320 USD – dosáhne čínské úrovně v roce 2023 ve výši 12 540 USD.

Společnost Apple sice svým dodavatelům ukládá, aby investovali, vyráběli a montovali výrobky ve Vietnamu, otázkou však je, zda Vietnam  příležitostí s přidanou hodnotou dokáže využít a zda se vietnamské firmy postupně stanou dodavateli společnosti Apple. To se zdá být v krátkodobém horizontu nepravděpodobné, protože všichni dodavatelé společnosti Apple jsou čínské nebo tchajwanské firmy se zahraničními investicemi, které přesídlily do Vietnamu.

I když vietnamský vývoz špičkových technologiíČesky růst země pohání, existuje přílišná závislost na zahraničních inovačních vstupech, přičemž přibližně 70 % celkové hodnoty vietnamského vývozu je určeno a zachyceno zahraničními společnostmi. Potenciál růstu HDP na obyvateleČesky je po dosažení nižšího středního příjmu ve Vietnamu výrazně nižší než u ostatních asijských tygrů. Důvodem je skutečnost, že celková produktivita výrobních faktorů a lidský kapitál ještě nejsou poháněny domácími vstupy a k přelévání technologií nedochází dostatečně rychle.

Existuje však významný světlý bod – současný příliv přímých zahraničních investic od finančně technologických společností dává Vietnamu více času na řešení jeho závislosti na zahraničních inovačních vstupech. Vietnamská vláda by například mohla přimět společnost Apple, aby investovala do výzkumu a vývoje a prohloubila své vztahy s vietnamskými univerzitami a studenty, jako to udělala v Číně.

Vietnam má jedinečnou pozici, aby se v nadcházejícím desetiletí zařadil mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky. A jeho úspěch při zvládání COVID-19Česky jako nejúspěšnější asijské ekonomiky během pandemie posílil etatismus země a její pověst bezpečného a přátelského prostředí pro přímé zahraniční investice.

Závod Vietnamu stát se dalším asijským tygrem má své výzvy, včetně toho, jak snížit přílišnou závislost země na zahraničních inovačních vstupech. Zdá se však, že základní prvky inovačního ekosystému zakořeňují, protože se Vietnam etabluje jako exportní velmoc v oblasti špičkových technologií.

Uprostřed deglobalizace a celosvětové pandemie se Vietnam objevil jako výjimka a ukázal, že jeho státní kapitalismus je schopným růstovým modelem. Zajistil si tak více času – ne-li rovnou pozici – v závodě o to, stát se dalším asijským tygrem.

Long Le je ředitelem programu mezinárodního obchodu Leavey School of Business na Santa Clara University.
Je také přidruženým vedoucím výzkumným pracovníkem Americko-vietnamského výzkumného centra Oregonské univerzity.
Vyjádřený názor je jeho vlastní.

Další odkazy:

Vietnam překonal Čínu – je nejvíce rostoucí asijskou ekonomikou roku 2021 (29. 1. 2021)


[VB]