Úvaha Europa, a Girl From West Asia, Raped Again by an American Bull vyšla na webu Strategic Culture Foundation (SCF) dne 28. 9. 2023
Save_the_leopards_GT

© Photo: SCF

Konečným cílem kremelské strategie je demilitarizace a rozbití NATO. Pomalu ale jistě se k němu blížíme.

Vždy můžeme snít o tom, že bychom se po Ariadnině nitce mohli, jenom mohli, dostat ze současného rozžhaveného geopolitického labyrintu použitím mimořádně přeceňované komodity: logiky.

Avšak kultura rušení[1] Západu nakonec zrušila i logiku.

Jsme-li na pochybách, můžeme se alespoň vrátit k původním mýtům.

Vraťme se tedy ke zrodu Západu v Evropě.

Legenda vypráví, že jednoho krásného dne Zeus náhodou upřel své záletné oko na krásnou dívku s velkýma, zářivýma očima, dceru z talasokratické[2] civilizace v Levantě: Europu.

O něco později se na panenské pláži na fénickém pobřeží objevil neobyčejný bílý býk. Uchvácená Europa přistoupila blíž a začala ho hladit; samozřejmě to byl proměněný Zeus. Býk se Europy zmocnil a unesl ji směrem k moři.

Zeus měl s Europou tři syny – a zanechal jí oštěp, který nikdy neminul cíl. Jeden z těchto synů, jak všichni víme, byl Mínós, který vybudoval labyrint.

Hlavně nás však legenda poučila, že se Západ zrodil z dívky – Europy -, která přišla z Východu.

Vstupte do jedovaté Medúzy

A teď narážku na brakovou Medúzu, která svými toxickými chapadly mává v Bruselu a gratulujíc sama sobě na atlantistické slavnosti chválí šéfa japonské vlády za to, že podporuje neonacistickou bandu v Kyjevě a bojuje proti Rusku.

To byla předehra k ďábelskému jazykovému obratu: „Rusko opět hrozí použitím jaderných zbraní“. Což Rusko implicitně obviňujeČesky z jaderného bombardování Hirošimy, přestože celá planeta ví, kdo to byl.

Úžasné lhaní je standardní modus operandi Medúzy: ještě více však zaráží, že je tato eurotrashová[3] obchodní akcie zcela zavedená. A samozřejmě vesele přijímaná neokolonií Vycházejícího slunce.

Takto se nyní vyučují dějiny na „elitních“ univerzitách po celém kolektivním Západě. A to je také důvod, proč Rusko rezignovalo na hledání byť jen minimálně kvalifikovaných partnerů napříč kolektivním Západem.

A je to ještě horší. Taková vyzařování z kulturní bažiny mají „Evropu“ reprezentovat. Jsme vzdáleni světelné roky od zesnulého velkého Gianniho VatimaČesky – jednoho z posledních vynikajících evropských intelektuálů, který navrhl několik nuancí soucitného nihilismu a chápání politiky jako formy konsensu, který společenství v rámci historických a kulturních horizontů přinášejí.

Zneužívání Evropy je nekonečné. V geoekonomice se německý průmyslový vývoz – který byl klíčovým faktorem jeho pozitivní platební bilance – řítí do záhuby. Německo a různé země EU jsou nyní závislé na mimořádně drahém americkém zkapalněném zemním plynu.

Zotročená EU byla americkým „spojencem“ donucena jednoduše se vzdát ruského trhu pro vlastní automobilový a další export, zaplacený levným dovozem energie. Během několika měsíců se vyrovnaný obchod zaměřený na Východ změnil v deficitní obchod s Hegemonem.

To je klíčové dědictví taktického vítězství, kterého Hegemon dosáhl bombardováním Nord Streamu 1 a 2 – přesně před rokem.

Zdroje Seymoura Hershe zevnitř amerického Deep State odhalily, kdo to udělalČesky. Celá Globální většina s IQ vyšším než pokojová teplota ví, kdo to udělal – a kdo to nařídil. Přesto to současným straussovským neokonzervativním psychopatům ovládajícím zahraniční politiku USA prochází.

Bombardování Nord Streamu bylo remixovaným znásilněním Evropy – tentokráte v podání amerického býka.

Jak podrobně popsal nepostradatelný Michael Hudson, domácí rozpočty Německa a dalších zemí EU/NATO jsou již nyní deficitní – a k tomu se přidává „pobídka“ v podobě nepřetržité militarizace EU.

To si „vynutí škrty v domácích vládních programech – právě v době, kdy se Německo a jeho sousedé z NATO dostávají do postindustriální deprese, v níž rodiny a podniky potřebují dotace na pokrytí rostoucích nákladů na vytápění a energie a na pojištění v nezaměstnanosti“.

Euro se navíc bude vůči americkému dolaru nadále propadat a brzy může klesnout na 90 centů nebo i níže.

Závěr profesora Hudsona je strohý: „Takže to, co se zdálo být válkou USA / NATO proti Rusku na Ukrajině, bylo ohromujícím vojenským vítězstvím USA, které mělo za cíl uzavřít evropské členy NATO na oběžné dráze USA a zablokovat jejich plán obratu na Východ za obchodem a investicemi s Ruskem a Čínou.“

Užijte si „laboratoř vojenských inovací“

Hegemon mezitím zabíjí – doslova – svou zástupnou válkou na Ukrajině.

Základní informace: více než polovinu agro-Ukrajiny nyní vlastní společnosti Monsanto, Cargill a Dupont, které je koupily za hubičku a profitují z nejzkorumpovanějšího prostředí ze všech zemí na světě.

Ukrajinská osiva byla zničena: Společnost Monsanto nyní řídí celý GMO byznys. Ukrajinské obiloviny jdoucí do znásilněné Evropy se rovnají plné kontrole nad zemědělstvím a potravinářským trhem EU.

Na vojenské frontě americký zbrojní matrix a jeho satelity nadále nesmírně profitují z toho, co je ve skutečnosti praním špinavých peněz z veřejných prostředků.

Ukrajina se současně stala:

  1. Hřbitovem zastaralých zbraní, které potřebují recyklaci.
  2. Privilegovanou „laboratoří pro vojenské inovace“ (podobně jako dříve Afghánistán a Irák) – jak přiznala dvojka Pentagonu Mara Carlin na Univerzitě Ronalda Reagana.
  3. Výstavní síň pro globální export (no, tanky Abrams, které se Rusové chystají spálit, se zrovna neřadí mezi silné prodejní argumenty).

Pokud jde o energetiku, jde opět o Nord Stream. Remix znásilnění Evropy je doplněn o pomocné finanční býky BlackRock, Vanguard a State Street, kteří zcela ovládají spotový trh se vším, co chce EU nakupovat, přičemž ceny jsou občas dvacetkrát vyšší než dříve.

To je jen zkrácená verze toho, o čem „pomoc Ukrajině“ ve skutečnosti je.

A Wunderwaffen / zázračné zbraně stále přicházejí: F16 jsou další na řadě.

Andrej Martyanov to shrnul stručně a výstižně: „Spojený Západ ve válce selhal“. Jako že naprosté ponížení NATO bude kosmické. A to s sebou nese – možnou – pointu – pro kterou v moskevských mocenských kuloárech zřejmě nelze získat přímé potvrzení: „Rusové s tím počítali, jen nemohli předpokládat, že Západ se sám zničí tak rychle“.

Je najisto dáno, že ve strategii Kremlu je konečným cílem demilitarizace a rozbití NATO. Pomalu, ale jistě se k němu blížíme. Co již je zjevné, že sériové znásilňování Evropy americkým býkem ji zcela zlomilo – fyzicky, ekonomicky, kulturně i psychicky.

Pepe Escobar
je nezávislý geopolitický analytik, spisovatel a novinář

Vysvětlivky:

[1]
Kultura rušení (anglicky cancel culture nebo call-out culture) je označení pro moderní formu ostrakismu, která vytlačuje jedince ze sociálních nebo profesionálních kruhů, buď v online prostředí na sociální sítích, nebo v reálném prostředí, nebo v obojím.

[2]
Thalasokracie (z řečtiny θαλασσοκρατία – vláda nad mořem) je politický systém opírající se o nadvládu nad mořem (např. středověké městské obchodní republiky: Benátky, Janov, Pisa). Thalasokracií byly rovněž v době svého rozkvětu starověká Mínojská civilizace nebo foinická civilizace.

[3]
„Eurotrash“ je označení pro některé Evropany, zejména pro ty, kteří jsou považováni za společenskou smetánku, stylové a bohaté.
Eurotrash se často používá jako souhrnné označení pro takové evropské emigranty ve Spojených státech nebo jiných oblastech s koncentrací bohatých Evropanů.
Někteří považují Eurotrash za hanlivý výraz, zatímco jiní jej vnímají jako vtipné, ironické označení sebe sama nebo druhých. Na různých fórech probíhaly diskuse o objasnění jeho významu, přičemž většinový názor byl, že původní význam neměl znamenat zchudlé nebo odpadkové Evropany nebo být evropským ekvivalentem „white trash“.


[VB]