Analýza Genocide in Gaza vyšla na Substacku Johna Mearsheimera 4. ledna 2024

Píši, abych podtrhl skutečně důležitý dokument, který by měl být široce šířen a pečlivě čten každým, kdo se o probíhající válku v Gaze zajímá.

Konkrétně mám na mysli 84stránkovou „žádost“, kterou Jižní Afrika podala k Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ICJ) dne 29. prosince 2023 a která Izrael obviňuje ze spáchání genocidy na Palestincích v Gaze.[1] Tvrdí, že akce Izraele od začátku války dne 7. října 2023 „mají způsobit zničení podstatné části palestinské národnostní, rasové a etnické … skupiny v pásmu Gazy“. (1) Toto obvinění jasně zapadá do definice genocidy v Ženevské úmluvě, jíž je Izrael signatářem.[2]

Aplikace je vynikajícím popisem toho, co Izrael v Gaze dělá. Je komplexní, dobře napsaná, dobře vyargumentovaná a důkladně zdokumentovaná. Má tři hlavní součásti.

Za prvé, podrobně popisuje hrůzy, které IDF Palestincům od 7. října 2023 způsobila, a vysvětluje, proč je čeká mnohem více smrti a zkázy.

Zadruhé, žádost poskytuje rozsáhlý soubor důkazů, které ukazují, že izraelští vůdci mají vůči Palestincům genocidní záměry. (59-69) Komentáře izraelských vůdců – všechny pečlivě zdokumentované – jsou skutečně šokující. Člověk si připomene, jak nacisté mluvili o zacházení s Židy, když si přečte, jak Izraelci v „nejodpovědnějších pozicích“ mluví o zacházení s Palestinci. (59) Dokument v podstatě tvrdí, že akce Izraele v Gaze v kombinaci s prohlášeními o záměru jeho vůdců jasně ukazují, že izraelská politika je „vypočítána tak, aby způsobila fyzické zničení Palestinců v Gaze“. (39)

Zatřetí, dokumentu jde do značné míry o to, aby válku v Gaze uvedl do širšího historického kontextu, přičemž jasně ukazuje, že Izrael zacházel s Palestinci v Gaze jako se zvířaty v kleci po mnoho let. Cituje z četných zpráv OSN podrobně popisujících kruté zacházení Izraele s Palestinci. Stručně řečeno, aplikace jasně ukazuje, že to, co Izraelci udělali v Gaze od 7. října, je extrémnější verze toho, co stejně tak dělali i před 7. říjnem.

Není pochyb o tom, že o mnoha skutečnostech popsaných v jihoafrickém dokumentu se již dříve psalo v médiích. To, co dělá aplikaci tak důležitou, je to, že všechna tato fakta shromažďuje na jednom místě a poskytuje zastřešující a důkladně podložený popis izraelské genocidy. Jinými slovy, poskytuje celkový obraz a přitom nezanedbává detaily.

Není překvapením, že izraelská vláda označila obvinění za „krvavou pomluvu“, která „nemá žádný faktický a právní základ“. Izrael navíc tvrdí, že „Jižní Afrika spolupracuje s teroristickou skupinou, která vyzývá ke zničení státu Izrael“.[3] Pozorné čtení však jasně ukazuje, že pro tato tvrzení neexistuje žádný podklad. Ve skutečnosti je těžké si představit, jak se Izrael bude moci racionálně-právním způsobem bránit, až řízení začne. Koneckonců, tvrdá fakta je těžké zpochybňovat.

Dovolte mi nabídnout několik dalších postřehů ohledně jihoafrických obvinění.

Za prvé, dokument zdůrazňuje, že genocida se liší od ostatních válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, ačkoli „mezi všemi takovými činy často existuje úzká souvislost“. (1) Například útoky na civilní obyvatelstvo s cílem přispět tím k válečnému vítězství – k čemuž došlo, když Británie a Spojené státy za druhé světové války bombardovaly německá a japonská města – je válečný zločin, nikoli však genocida. Británie a Spojené státy se v těchto cílových státech nepokoušely zničit „podstatnou část“ nebo všechny lidi. Etnické čistky podpořené selektivním násilím jsou také válečným zločinem, i když se také nejedná o genocidu, akci, kterou Omer Bartov, odborník na holocaust narozený v Izraeli, nazývá „zločinem všech zločinů“.[4]

Pro záznam, během prvních dvou měsíců války jsem věřil, že Izrael byl vinen z vážných válečných zločinů – ale ne z genocidy –, i když ze strany izraelských vůdců přibývalo důkazů o tom, co Bartov nazval „genocidním záměrem“.[5] Po skončení příměří ve dnech 24. a 30. listopadu 2023 a návratu Izraele do ofenzívy mi však bylo jasné, že se izraelští vůdci ve skutečnosti snaží fyzicky zničit podstatnou část palestinského obyvatelstva Gazy.

Zadruhé, i když se jihoafrická aplikace zaměřuje na Izrael, má obrovské důsledky pro Spojené státy, zejména pro prezidenta Bidena a jeho hlavní úředníky. Proč? Protože není pochyb o tom, že se Bidenova administrativa na izraelské genocidě podílí, což je podle Úmluvy o genocidě rovněž trestný čin. Navzdory svému přiznání, že se Izrael dopouští „nerozlišujícího bombardování“, prohlásil prezident Biden také, že „nebudeme dělat nic jiného než Izrael chránit. Ani jednu věc.“[6] Své slovo dodržel a zašel tak daleko, že dvakrát obešel Kongres, aby do Izraele rychle dodal další výzbroj. Pomineme-li právní důsledky jeho chování, Bidenovo jméno – a jméno Ameriky – bude navždy spojováno s tím, co se pravděpodobně stane jedním z učebnicových případů pokusu o genocidu.

Za třetí, nikdy jsem si nepředstavoval, že se dožiji dne, kdy Izrael, země plná lidí, kteří přežili holocaust a jejich potomků, bude čelit vážnému obvinění z genocidy. Bez ohledu na to, jak tento případ dopadne u ICJ – a zde jsem si plně vědom manévrů, které Spojené státy a Izrael použijí, aby se spravedlivému soudu vyhnuly – bude Izrael v budoucnu široce považován za hlavního viníka jednoho z kanonických případů genocidy.

Za čtvrté, jihoafrický dokument zdůrazňuje, že není důvod si myslet, že, pokud ICJ úspěšně nezasáhne, tato genocida brzy skončí. Dvakrát cituje slova izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z 25. prosince 2023, aby tento bod zdůraznil: „Nepřestaneme, pokračujeme v boji a v nadcházejících dnech ho zesílíme, a bude to dlouhé. Bitva ani zdaleka není u konce.“ (8, 82) Doufejme, že Jižní Afrika a IJC boje zastaví, ale v konečné fázi je pravomoc mezinárodních soudů přinutit země, jako je Izrael a Spojené státy, extrémně omezená.

Konečně, Spojené státy jsou liberální demokracií, která je plná intelektuálů, redaktorů novin, politiků, vědců a učenců, kteří běžně prohlašují své hluboké odhodlání chránit lidská práva po celém světě. Bývají velmi hlasití, když země páchají válečné zločiny, zvláště pokud jsou do toho zapojeny Spojené státy nebo některý z jejich spojenců. V případě izraelské genocidy však většina odborníků na lidská práva v liberálním mainstreamu řekla o izraelských divokých akcích v Gaze nebo o genocidní rétorice jeho vůdců jen málo. Doufejme, že své znepokojivé mlčení někdy vysvětlí. Bez ohledu na to k nim historie laskavá nebude, protože neřekli téměř ani slovo, když se jejich země podílela na hrozném zločinu, páchaném přímo v otevřeném prostoru, všem na očích.


[1]https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf

[2]

[3]https://www.timesofisrael.com/blood-libel-israel-slams-south-africa-for-filing-icj-genocide-motion-over-gaza-war/

[4]https://www.nytimes.com/2023/11/10/opinion/israel-gaza-genocide-war.html

[5]https://mearsheimer.substack.com/p/death-and-destruction-in-gaza

[6]https://www.motherjones.com/politics/2023/12/how-joe-biden-became-americas-top-israel-hawk/


[PJ]