Zpráva Conflicts to Watch in 2024 byla zveřejněna na webu Council on Foreign Relations dne 4.1.2024.

Výsledky průzkumu preventivních priorit

Členové krajně pravicové skupiny Patriot Front pochodují Washingtonem, DC, 13. května 2023.
Nathan Posner/Anadolu Agency prostřednictvím Getty Images

V rámci každoročního průzkumu preventivních priorit CFR[1] hodnotili američtí odborníci na zahraniční politiku pravděpodobnost a dopad třiceti potenciálních konfliktů, které by v roce 2024 mohly vzniknout nebo eskalovat.

Poprvé ve své šestnáctileté historii zjistila Rada pro zahraniční vztahy (CFR) v každoročním průzkumu preventivních priorit (PPS – Preventive Priorities Survey)Česky, že hlavní obavou zahraničně-politických expertů není zahraniční hrozba proti zájmům USA, ale možnost domácího terorismu a aktů politického násilí ve Spojených státech, zejména v období kolem prezidentských voleb v roce 2024.

Průzkum, který každoročně v listopadu provádí Centrum pro preventivní akce (CPA)Česky při CFR, žádá zahraničněpolitické experty, aby zhodnotili třicet probíhajících nebo potenciálních násilných konfliktů na základě pravděpodobnosti jejich výskytu nebo eskalace v letošním roce a jejich možného dopadu na zájmy USA.

Top Conflicts to Watch in 2024

V originálním článku (klik na obrázek) je mapa interaktivní

Tři scénáře byly vyhodnoceny jako scénáře s vysokou pravděpodobností i dopadem, což je od zahájení PPS v roce 2008 bezprecedentní počet. Kromě násilí souvisejícího s volbami ve Spojených státech se odborníci obávají eskalace války mezi Izraelem a Hamásem v širší regionální konflikt a nárůstu migrace na jihozápadní hranici USA způsobené kriminálním násilím, korupcí a ekonomickými potížemi ve Střední Americe a Mexiku. Dotazovaní odborníci rovněž varují, že roste riziko vojenské konfrontace USA s Čínou nebo Ruskem.

„Zahraniční teroristická hrozba pro americkou vlast výrazně ustoupila, ale objevily se jiné obavy,“ řekl Paul B. StaresČesky, ředitel CPA a vedoucí pracovník pro prevenci konfliktů generála Johna W. Vesseyho. „Z nich zdaleka největší obavy vzbuzuje rostoucí riziko ozbrojeného konfliktu s Ruskem, zejména od roku 2022, kdy začala válka na Ukrajině, a také s Čínou v důsledku rostoucího napětí přes Tchajwanský průliv a v Jihočínském moři. Trend snižování ozbrojených konfliktů ve světě od konce studené války se nyní ubírá opačným směrem.“

V letošním roce je osm nepředvídaných událostí hodnoceno jako hrozby I. stupně:

Pravděpodobnost: vysoká; dopad: vysoký

– Rostoucí politická polarizace ve Spojených státech, zejména v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2024, povede k aktům domácího terorismu a politického násilí.

– Vleklý válečný konflikt mezi Hamásem a Izraelem v Gaze zažehne širší regionální konflikt zahrnující další palestinská území a další střety mezi Izraelem a islamistickými militantními skupinami v Libanonu a Sýrii

– Prudký nárůst migrace na jihozápadní hranici Spojených států způsobený kriminálním násilím, korupcí a ekonomickými potížemi ve Střední Americe a Mexiku

Pravděpodobnost: střední; dopad: vysoký

– Eskalace války na Ukrajině v důsledku zintenzivnění vojenských operací na Krymu, v Černém moři a/nebo v sousedních státech, včetně Ruska, což může vést k přímému zapojení NATO.

– Zintenzivnění hospodářského a vojenského tlaku ze strany Číny vůči Tchaj-wanu, zejména v období kolem tchajwanských prezidentských voleb v roce 2024, vyvolá vážnou krizi napříč průlivem, do níž se zapojí Spojené státy a další země v regionu.

– Přímá vojenská konfrontace mezi Íránem a Izraelem vyvolaná íránskou podporou militantních skupin v regionu a pokračujícím vývojem jaderných zbraní.

– Vysoce destruktivní kybernetický útok na kritickou infrastrukturu USA, včetně volebních systémů, ze strany státního nebo nestátního subjektu.

– Akutní bezpečnostní krize v severovýchodní Asii vyvolaná dalším vývojem a testováním jaderných zbraní a balistických raket dlouhého doletu v Severní Koreji.

Celou zprávu lze stáhnout zde ve formátu PDF


Odkazy a vysvětlivky:
[1]

CFR, Rada pro zahraniční vztahy (Council on Foreign Relations) je nezávislá, nestranická členská organizace, think tank a vydavatelství, jehož cílem je být zdrojem informací pro své členy, vládní úředníky, vedoucí pracovníky podniků, novináře, pedagogy a studenty, občanské a náboženské představitele a další zainteresované občany, aby jim pomohla lépe porozumět světu a zahraničně-politickým rozhodnutím, kterým čelí Spojené státy a další země.
CFR byla založena v roce 1921 a v politických otázkách nezaujímá žádné institucionální postoje.

Poznámka redakce:

Zprávu CFR o možných konfliktech převzal také ruský web Katehon a doplnil ji o další aspekty. Článek „ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ В 2024 ГОДУ“Česky přeložil do češtiny velmi pilný a přičinlivý Zvědavec pod titulkem „Co se stane v roce 2024“


[VB]