Článek Precarious finances: 38% of Europeans no longer eat three meals a day publikoval server Euronews 26. listopadu 2023

Více než polovina Evropanů tvrdí, že jejich rozpočet se za poslední tři roky zúžil, podle nedávné studie.

Nedávný průzkum zjistil, že rostoucí ceny přivedly téměř jednu třetinu Evropanů do „nejisté“ finanční situace.

Druhý Evropský barometr chudoby a nejistoty zkoumal schopnost Evropanů nakupovat a zjistil, že za poslední tři roky poklesla, což většinu z nich přinutilo vynechat jídlo a uchýlit se k obtížným finančním rozhodnutím.

Z 10 000 dotazovaných agenturou Ipsos pro francouzský Secours Populaire 29 % uvedlo, že jejich finanční situace je „nejistá“ a jakýkoli neočekávaný výdaj by jejich zůstatek přečerpal.

Téměř každý druhý Evropan si myslí, že čelí vysokému riziku, že se v příštích několika měsících dostane do prekérní situace a podlehne rostoucím cenám a relativně stagnujícím platům. Míra ohrožení chudobou pro celkovou populaci EU v roce 2021 činila podle Eurostatu 17 %.

Každý čtvrtý Evropan popisuje svou finanční situaci jako „nejistou“

Na otázku „Když přemýšlíte o své současné finanční a materiální situaci, řekli byste, že je…:“

Zdroj: IPSOSFooter logo

Pouze 15 % uvedlo, že jsou sebevědomí a necítí potřebu věnovat pozornost svým každodenním výdajům.

Obtížné finance nutí složitá rozhodnutí
Naprostá většina Evropanů už musela kvůli obtížným finančním podmínkám při výběru slevit, vyplývá z výsledků průzkumu.

Nekontrolovatelná inflace téměř ve všech odvětvích si vynutila tyto „komplikované volby“, mezi které patří vynechání jídla navzdory hladu. Téměř každý třetí Evropan uvedl, že vynechal jídlo, když měl hlad – zvláště vysoké počty mají Řecko a Moldavsko.

Mezi další kompromisy patří nezapínání topení, půjčování peněz a neléčení zdravotního problému tváří v tvář rostoucím nákladům.

Průzkum, který provedla nadace Joseph Rowntree Foundation (JRF) v červnu, zjistil, že 5,7 milionu domácností s nízkými příjmy ve Spojeném království postrádá dostatek peněz na jídlo, což označila za „strašný nový normál“.

Rostoucí ceny potravin měly podle průzkumu různé – a přesto značné – dopady na stravovací návyky, od možnosti nakupovat potraviny se slevou až po obracení se na potravinové banky provozované velkými sdruženími, aby se samy nasytily.

Z dotázaných lidí 38 % uvedlo, že již nejsou schopni pravidelně jíst tři jídla denně, zatímco pouze 42 % uvedlo, že kvůli finančním omezením nikdy nevynechali snídani, oběd a večeři.

Závažnost situace se odrážela v řadě odpovědí rodičů, někteří uvedli, že museli omezit vlastní stravování, aby zajistili své děti.

21 % dotázaných rodičů uvedlo, že zažili alespoň jeden případ „nedostatku jídla“, aby nakrmili své potomky.

Většina se obávala, zda se vyrovná s inflací

I když se údaje o rostoucí inflaci ve skutečnosti začaly zastavovat, zvýšené ceny potravin a přísad ještě neklesly, a tudíž i nadále se snižuje schopnost nakupovat produkty.

Údaje o inflaci v Evropě se v roce 2022 ztrojnásobily, což znamená nejvyšší tempo růstu všech dob na pozadí vysokých spotřebitelských cen za bydlení, vodu, plyn a další poplatky – které se za rok zvýšily o 18 %.

Mnoho Evropanů nejen uvedlo, že jejich finanční situace je extrémně obtížná, ale také přiznali, že byli na ostří nože, pokud jde o řešení inflace.

Více než polovina dotázaných ve většině zemí uvedla, že se obávají vypořádání se s inflací, obávají se nárůstu potravin, energie a různých výdajů.

Podle studie se 62 % obává prudce rostoucích cen potravin, zatímco neočekávané výdaje a ceny plynu znepokojují 59 % dotázané populace.


[PJ]