Obsah:

Původní analýza Wiping Gaza Off The Map: Big Money Agenda. Confiscating Palestine’s Maritime Natural Gas Reserves vyšla na webu Global Research dne 4. 11. 2023. Článek je průběžně aktualizován.

Vymazání Gazy z mapy. Velká peněžní agenda.

Konfiskace palestinských námořních zásob zemního plynu

levant-gas-map1-felicity-gr

Úvod

Izrael zahájil 7. října 2023 invazi do pásma Gazy.
Jak před deseti lety prozíravě nastínila Felicity Arbuthnotová v článku z 30. prosince 2013:
„Pokud vše půjde podle plánu“, má se Izrael stát významným vývozcem plynu a části ropy.

V současném kontextu spočívá izraelská varianta „Vše půjde podle plánu“ v obejití Palestiny a „vymazání Gazy z mapy“, jakož i v zabavení VŠECH námořních zásob plynu na šelfu Gazy v hodnotě miliard dolarů.

Konečným cílem je nejen vyhnání Palestinců z jejich vlasti, ale i konfiskace mnohamiliardových zásob zemního plynu v Gaze na moři, konkrétně těch, které patřily společnosti BG (BG Group) v roce 1999, a také objevů v Levantě z roku 2013.

Aktualizace. Tajné memorandum izraelské zpravodajské služby

Poprvé publikováno 22. října 2023. Video přidáno 27. října 2023, aktualizace 1. listopadu 2023.

Oficiální „tajné“ memorandum, jehož autorem je izraelské ministerstvo zpravodajských služebČesky, „doporučuje násilný a trvalý přesun 2,2 milionu palestinských obyvatel pásma Gazy na egyptský Sinajský poloostrov“, konkrétně do uprchlického tábora na egyptském území. Existují náznaky izraelsko-egyptských jednání i konzultací s USA.

Desetistránkový dokument datovaný 13. října 2023 nese logo ministerstva zpravodajských služeb … posuzuje tři možnosti týkající se budoucnosti Palestinců v pásmu Gazy … Jako preferovaný postup doporučuje úplný přesun obyvatelstva. … Dokument, jehož pravost potvrdilo ministerstvo, byl v plném znění přeložen do angličtiny na webu +972 Magazine. Viz níže. Kliknutím semČesky získáte přístup k celému dokumentu (10 stran).

 • 5.Zkoumané tři možnosti jsou následující:
  • a.Varianta A: Obyvatelstvo zůstává v Gaze a dovoz vlády Palestinské samosprávy (PA).
  • b.Varianta B: Obyvatelstvo zůstane v Gaze spolu se vznikem místní arabské samosprávy.
  • c.Varianta C: Evakuace civilního obyvatelstva z Gazy na Sinaj.
 • 6. Z důkladného pohledu na tyto varianty lze vyvodit následující poznatky:
  • a. Varianta C – varianta, která přinese Izraeli pozitivní dlouhodobé strategické výsledky a je proveditelná.
   Vyžaduje odhodlání politického vedení tváří v tvář mezinárodnímu tlaku s důrazem na využití podpory Spojených států a dalších proizraelských zemí pro toto úsilí.
  • b.Varianty A a B mají značné nedostatky, zejména pokud jde o jejich strategické důsledky a nedostatečnou dlouhodobou proveditelnost. Ani jedna z nich nezajistí potřebný odstrašující účinek, neumožní změnu myšlení, a mohou během několika let vést ke stejným problémům a hrozbám, s nimiž se Izrael potýká od roku 2007 do současnosti.

Poprvé publikováno 22. října 2023. Video přidáno 27. října 2023, aktualizace, 1. listopadu 2023

Michel Chossudovsky, rozhovor s Caroline Mailloux, Lux Media

Poděkování čtenářů Michelu Chossudovskému

 • Děkuji vám za váš pokračující aktivismus a pravdivost. Nevděčný úkol, ale správná věc.
 • Jste kanadský hrdina. Děkuji za vaše úžasné stránky a za všechnu skvělou práci, kterou jste odvedli během mnoha let, kdy vaši práci sleduji.
 • Micheli Chossudovsky, jste hlas rozumu a porozumění. Děkuji za vaši informovanost. Jsem Syřan/Američan. Slyšel jsem jeden hlas během bombardování Gazy, kdy dítě křičelo na svého otce a jeho otec se k němu nemohl dostat, ale on na něj křičel: „POLOŽ SVÉ SRDCE NA MÉ SRDCE.“ Ti lidé, kteří kladou vaše srdce na Palestinu, děkuji vám.

Netanjahuovo vyhlášení války 2,3 milionu obyvatel pásma Gazy v říjnu 2023 je pokračováním jeho invaze do Gazy v letech 2008-2009 v rámci operace „Lité olovo“ / Operation Cast Lead.

Základním cílem je přímá vojenská okupace Gazy izraelskými jednotkami IDF a vyhnání Palestinců z jejich vlasti.

Měl bych však zmínit, že existují mocné finanční zájmy, které mají z izraelského zločinného podniku (genocidy) namířeného proti Gaze prospěch.

Konečným cílem je nejen vyloučení Palestinců z jejich vlasti, ale také konfiskace mnohamiliardových zásob zemního plynu v pobřežních vodách Gazy, konkrétně těch, které patřily společnosti BG (BG Group) v roce 1999, a také objevů v Levantě v roce 2013.

Egyptsko-izraelské „tajné dvoustranné rozhovory“

V letech 2021-22 vedly Egypt a Izrael „tajná dvoustranná jednání“ týkající se „těžby zemního plynu u pobřeží pásma Gazy.

„Egyptu se po několika měsících tajných dvoustranných rozhovorů podařilo přesvědčit Izrael, aby začal těžit zemní plyn u pobřeží pásma Gazy.

Tento vývoj … přichází po letech izraelských námitek proti těžbě zemního plynu u pobřeží Gazy z [údajných] bezpečnostních důvodů,

Společnost British Gas (BG Group) rovněž jednala s vládou v Tel Avivu.

Podstatné je, že civilní složka vlády Hamásu v Gaze byla ohledně práv na průzkum a rozvoj plynových polí obejita:

– Pole, které leží asi 30 km západně od pobřeží Gazy, bylo objeveno v roce 2000 společností British Gas (v současnosti BG Group) a podle odhadů obsahuje více než 1 bilion krychlových stop zemního plynu (více než 28 316 milionů m³)[1].

– Úředník egyptské zpravodajské služby sdělil Al-Monitoru pod podmínkou anonymity: „Egyptská ekonomická a bezpečnostní delegace jednala s izraelskou stranou několik měsíců o otázce povolení těžby zemního plynu u pobřeží Gazy. …Al-Monitor, 22. října 2022

Mezi Egyptem a Izraelem bylo podepsáno memorandum o porozumění, které mělo razítko Palestinské samosprávy:

„Egyptský úředník vysvětlil, že Izrael požaduje zahájení praktických opatření k těžbě plynu z polí v Gaze na začátku roku 2024, aby zajistil vlastní bezpečnost. (Al-Monitor, 22. října 2022.

Netanjahuova časová osa: „Před začátkem roku 2024“

Časový harmonogram vyplývající z těchto dvoustranných izraelsko-egyptských „tajných jednání“, tj. konfiskace palestinských námořních zásob plynu, je „začátek roku 2024“.

Hodnocení OSN

Důležitá zpráva Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) (2019) popisuje obtížnou situaci Palestiny následovně:

Geologové a ekonomové zabývající se přírodními zdroji potvrdili, že okupované palestinské území leží nad značnými zásobami ropného a plynového bohatství v oblasti C okupovaného Západního břehu Jordánu a na pobřeží Středozemního moře u pásma Gazy.

Okupace však Palestincům nadále brání v rozvoji jejich energetických nalezišť, aby mohli tato aktiva využívat a těžit z nich. Palestincům je tak upírán prospěch z využití tohoto přírodního zdroje k financování socioekonomického rozvoje a uspokojení jejich potřeby energie.

Kumulované ztráty se odhadují na miliardy dolarů. Čím déle Izrael brání Palestincům ve využívání jejich vlastních zásob ropy a zemního plynu, tím větší jsou náklady obětované příležitosti a tím větší jsou celkové náklady na okupaci, které nesou Palestinci.

Tato studie identifikuje a hodnotí existující a potenciální palestinské zásoby ropy a zemního plynu, které by mohly být využity ve prospěch palestinského lidu a kterým Izrael buď brání ve využití, nebo je využívá bez náležitého ohledu na mezinárodní právo. (UNCTADČesky, srpen 2019, zvýraznění přidáno, stáhněte si celou zprávu)

Zločiny proti lidskosti

Slovy Netanjahua, který je zapsán v rejstříku za podporu a financování frakce v Hamásu:

„Každý, kdo chce zmařit vznik palestinského státu, musí podporovat posilování Hamásu a převádění peněz Hamásu … Je to součást naší strategie – izolovat Palestince v Gaze od Palestinců na Západním břehu.“

(Benjamin Netanjahu, prohlášení na zasedání poslanců jeho strany Likud v Knesetu v březnu 2019, Haaretz, 9. října 2023, zvýraznění doplněno)

„S Hamásem se zacházelo jako s partnerem na úkor Palestinské samosprávy, aby se Abbásovi zabránilo v postupu směrem k vytvoření palestinského státu. Hamás byl povýšen z teroristické skupiny na organizaci, s níž Izrael vedl jednání prostřednictvím Egypta a které bylo umožněno přijímat přes přechody v Gaze kufry s miliony dolarů z Kataru.

(Times of IsraelČesky, 8. října 2023, zvýraznění doplněno)

Nepopsatelné zločiny proti lidskosti ze strany Netanjahuovy vlády vůči palestinskému lidu,

Zločiny spáchané rovněž proti lidu Izraele, který je obětí „útoku pod falešnou vlajkou“ Hamásu, pečlivě zinscenovaného Mosadem-IDF.

V Hamásu panují hluboce zakořeněné rozpory. Naše analýza „útoku pod falešnou vlajkou“ se týká vojensko-zpravodajské frakce uvnitř Hamásu, která spolupracuje s izraelskou a americkou rozvědkou.

Poznámka redakce:
[1] 1000 kubických stop je 28,31685 m3; 1 bilion je 1012
O autorovi:
Michel ChossudovskyČesky (nar. 1946) je kanadský ekonom a spisovatel. Je emeritním profesorem ekonomie na Ottawské univerzitě, prezidentem a ředitelem Centra pro výzkum globalizace (CRG), které provozuje internetové stránky globalresearch.ca, založené v roce 2001. Je autorem knihy „The Globalisation of Poverty and the New World Order“ a dalších.

Zpět na obsah


Článek Felicity Arbuthnot „Israel: Gas, Oil and Trouble in the Levant vyšel například na serveru Dandelionsalad 28. prosince 2013. Zde je převzat z článku Michaela Chosudovského a datován 13. prosince 2013.

Izrael – plyn a ropa a problémy v Levantě

Pokud vše půjde podle plánu, Izrael se stane významným vývozcem plynu a částečně i ropy. Obří ložisko zemního plynu Leviatan ve východním Středomoří, objevené v prosinci 2010, je všeobecně popisováno jako „u pobřeží Izraele“.

V té době bylo ložisko plynu:

… nejvýznamnějším nalezištěm, jaké kdy bylo nalezeno v neprobádané oblasti Levantské pánve, která pokrývá asi 83 000 km2 východního Středomoří.“ [2]

Ve spojení s nalezištěm Tamar ve stejné lokalitě, objeveným v roce 2009, se pro izraelskou společnost Noble Energy se sídlem v texaském Houstonu a partnery Delek Drilling, Avner Oil Exploration a Ratio Oil Exploration rýsují vyhlídky na energetickou bonanzu.

Na projektu se podílí také společnost Woodside Petroleum se sídlem v australském Perthu, která podepsala memorandum o porozumění o třicetiprocentním podílu v projektu, přičemž jednání byla popsána jako „sem a tam“.

V současné době se spekuluje o tom, že by společnost Woodside mohla od dohody odstoupit:

…protože původní plány na chlazení plynu pro vývoz byly realizovány v době, kdy byly vztahy mezi Izraelem a Tureckem napjaté. To se v poslední době změnilo, což otevřelo dveře k tomu, aby se plyn do Turecka přepravoval potrubím.

Kořist z ložiska Leviathan se již rozšířila z odhadovaných 16,7 bilionů kubických stop (tcf) plynu na devatenáct bilionů – a to se ještě počítá:

Objevili jsme téměř 40 tcf plynu a máme zhruba 19 tcf plynu, který je k dispozici pro vývoz na regionální i mimoregionální trhy. Vidíme, že v příštím desetiletí dosáhne vývoz kapacity 2 miliard kubických stop denně. A pokračujeme v průzkumu.“, prohlásil místopředseda představenstva společnosti Noble Keith Elliot [3] Podle Michaela Economidese ze serveru energytribune.com („Eastern Mediterranean Energy – the next Great Game“) se zde také odhaduje možná šest set milionů barelů ropy.

I tyto odhady se však mohou ukázat jako skromné. Ve svém: „Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean“ (Hodnocení neobjevených zdrojů ropy a zemního plynu v provincii Levantská pánev, východní Středomoří), napsalo v roce 2010 americké ministerstvo vnitra US Geological Survey:

Pomocí metodiky hodnocení založené na geologii jsme v této provincii odhadli průměrně 1,7 miliardy barelů vytěžitelné ropy a průměrně 122 bilionů kubických stop vytěžitelného plynu.

Společnost Woodside Petroleum nicméně možná také váhá, zda se má zapojit do dalších sporů, protože už je spolu s australskou vládou zapletena do vleklého sporu ve Východním Timoru týkajícího se velkých zisků z energie a nerostných surovin pod hladinou Timorského moře, který dokonce vedl k tomu, že Východní Timor obvinil Austrálii „z odposlouchávání východotimorských úředníků během jednání o dohodě“. [4]

Konflikt společnosti Woodside ve Východním Timoru však může blednout v porovnání s tím, co by mohlo vypuknout kvůli polím Leviathan a Tamar. Ne nadarmo se této oblasti říká Levantská pánev.

Izrael si je sice nárokuje jako svůj vlastní poklad, ale jak jasně ukazují mapy ([5][6] – viz níže), v izraelském područí leží jen zlomek mořského bohatství.

Mnohé je stále neprozkoumané, ale v současné době největší objevy vykazuje palestinská Gaza a Západní břeh Jordánu, přičemž vše, co se najde v teritoriálních vodách Libanonu a Sýrie, bude jistě spojeno s nároky obou zemí.

levant-gas-map1-felicity-gr

Na Štědrý den Sýrie preventivně oznámila dohodu s Ruskem o průzkumu 2 190 km (850 mil čtverečních) ropy a zemního plynu u svého středomořského pobřeží: „… financována Ruskem, a pokud bude objeveno komerční množství ropy a plynu, Moskva uhradí náklady na průzkum.“

Syrský ministr ropného průmyslu Alí Abbás během slavnostního podpisu uvedl, že smlouva má platnost „25 let v několika fázích“.

V Sýrii, která je stále více ochromována mezinárodními sankcemi, klesla produkce ropy o devadesát procent od března 2011, kdy začaly nepokoje vyvolané převážně Západem. Těžba plynu se snížila téměř o polovinu, z třiceti milionů metrů krychlových denně na 16,7 metru krychlových denně.

Dohoda je údajně výsledkem „dlouhých měsíců jednání“ mezi oběma zeměmi. Zdá se, že Rusko, jako jeden z hlavních podporovatelů syrské vlády, se také stane významným hráčem v oblasti energetického bohatství Levantské pánve. [7]

Libanon zpochybňuje izraelskou mapu izraelsko-libanonské námořní hranice a v roce 2010 předložil OSN svou vlastní mapu a nároky. Izrael tvrdí, že Libanon právě uděluje licence na těžbu ropy a zemního plynu v oblasti, kterou Izrael označuje za svou „výlučnou ekonomickou zónu“.

To, že USA, v podání viceprezidenta Joea Bidena čestný zprostředkovatel, vystupují v roli mírového vyjednavače ve sporu o námořní hranici, by bylo úsměvné, kdyby nebylo potenciálu Izraele znovu zaútočit na svého souseda. Při návštěvě Izraele v březnu 2010 Biden prohlásil: „Mezi Spojenými státy a Izraelem není absolutně žádný rozpor, a pokud jde o bezpečnost Izraele – vůbec žádný.“ Po příjezdu do Izraele také prohlásil: „Je dobré být doma.“

Vzhledem k desetiletím amerického „mírového zprostředkování“ mezi Izraelem a Palestinou je to již dobře prošlapaná cesta plná nástrah, jednostrannosti a dvojsmyslnosti. Čekají nás problémy.

Jo, a v démonologii je Leviatan jedním ze sedmi knížat pekla.


Poznámky

[2] Leviathan Gas Field, Mediterranean Sea, IsraelČesky

[3] Options widen for Woodside’s Leviathan partnersČesky

[4] East Timor offers $800m for onshore gas processingČesky

[5] http://www.offshore-technology.com/projects/leviathan-gas-field-levantine-israel/leviathan-gas-field-levantine-israel1.html

[6] http://www.google.co.uk/search?q=Leviathan+gas+project+Israel+map&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ntC2UvO7IcPE7Ab7rIDYCQ&ved=0CEQQsAQ&biw=1017&bih=598

[7] The Missing American ColonyČesky

Zpět na obsah


Článek Manlio Dinucciho Les deux guerres de l’Occident vyšel na serveru Voltaire.net dne 18. 11. 2023.

Dvě války Západu

Již rok a půl upozorňujeme na to, že válka USA na Ukrajině má vážný dopad na životní úroveň občanů EU. Válka proti civilistům v Gaze má rovněž vážný dopad. Prospěje však i EU: díky plynu, který se chystáme ukrást přeživším Palestincům, se konečně budeme moci vrátit ke slušným cenám.

EAST-MED pipeline

Na evropské frontě se v září 2022 odehrálo něco, co Wall Street Journal označil za „jeden z největších sabotážních činů v Evropě od druhé světové války“: Spojené státy s pomocí Norska a Polska vyhodily do povětří Nord Stream, hlavní plynovod, kterým proudí levný ruský plyn do Německa a odtud do dalších evropských zemí. Dynamiku této válečné akce rekonstruoval na základě přesných důkazů americký novinář Seymour Hersh a německé vyšetřování.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken označil zničení Nord Streamu za „obrovskou strategickou příležitost pro nadcházející roky“ a zdůraznil, že „Spojené státy se staly největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu do Evropy [rozuměj: Evropské unie]“, plynu, za který my Evropané platíme mnohem více, než za co jsme ho dříve dováželi z Ruska.

Zároveň Spojené státy přenášejí na Evropskou unii obrovské náklady na válku NATO proti Rusku na Ukrajině. Evropská komise připravuje půdu pro brzký vstup Ukrajiny do EU, v důsledku čehož budou evropští občané platit za její obrovský deficit.

Na blízkovýchodní frontě Evropská unie podporuje válku, v níž Izrael s podporou Spojených států a NATO útočí na Palestinu a rozdmýchává regionální konflikt, jehož cílem je zejména Írán. Itálie, která je s Izraelem spojena vojenským paktem od roku 2004, dodává stíhačky, na nichž izraelští piloti trénují bombardování Gazy, které způsobuje masakry civilistů, a různými způsoby podporuje izraelské ozbrojené síly. Na druhé straně izraelský premiér Benjamin Netanjahu italské premiérce Giorgii Meloni slíbil, že se Itálie stane energetickým uzlem plynu, který bude Izrael do Evropy posílat prostřednictvím plynovodu EastMed.

Část podmořského ložiska plynu, jehož výhradní vlastnictví si Izrael nárokuje, se z velké části nachází v teritoriálních vodách palestinského území Gazy a Západního břehu Jordánu. Prostřednictvím plynovodu EastMed bude Izrael vyvážet palestinský zemní plyn, kterého se zmocnil vojenskou silou, do Itálie a EU.

Manlio Dinucci je geograf a geopolitolog.
Poslední publikace: Guerre nucléaire. Le jour d’avant, Delga (2021).
Další články na Voltaire.net o dodávkách energie naleznete zde.

Zpět na obsah


Mapový průvodce pásmem Gazy Map Explainer: The Gaza Strip vyšel na serveru Visual Capitalist dne 11. 10. 2023.
gaza-strip_map-explainer

Vizualizace Nicka Routleyho na webu Visual Capitalist
(klikněte na obrázek)

Zpět na obsah


[VB]