Ilustračný obrázok hlasovania vo Valnom zhromaždení OSN (Foto: SITA/AP Photo/Bebeto Matthews)

Na pôde OSN sa odohrala ďalšia pozoruhodná… ako to nazvať? Dráma, fraška, pokrytecké divadlo, otvorená arogancia? Valné zhromaždenie OSN schválilo rezolúciu o boji proti ospevovaniu nacizmu. Zdalo by sa, že je to logický a rozumný krok. Lenže ozaj ohromuje zoznam odporcov danej úplne jasnej a zrozumiteľnej rezolúcie, ktorá nevyvoláva žiadne otázniky, a preto je tým prekvapivejší postoj viacerých štátov, ktoré hlasovali proti tejto rezolúcii?

Príliš nie je prekvapivé, že proti rezolúcii hlasovali všetci Anglosasi – USA, Veľká Británia, Kanada a Austrália, ako aj Japonsko, ktoré úplne stratilo vlastný smer na medzinárodnej scéne a vo veľkej politike. Mimoriadne pozoruhodný fakt je, že ako podľa „kartelovej dohody,“ proti rezolúcii zakazujúcej propagáciu nacizmu, zahlasovali úplne všetky, bez výnimky, členské štáty Európskej únie…

Žeby to urobili iba preto, že danú rezolúciu navrhlo Rusko? Tak o čo ide, čo je vlastne hlavné – to, kto konkrétne navrhol nejakú iniciatívu alebo ide o obsah danej iniciatívy? Iba holý fakt: Valné zhromaždenie OSN schválilo ruskú rezolúciu o boji proti ospevovaniu nacizmu, keď ju podporilo 120 krajín, 50 hlasovalo „proti“ a 10 sa zdržalo hlasovania. Dokument odporúča, „aby krajiny prijali vhodné konkrétne opatrenia, a to aj v legislatívnej oblasti a v oblasti vzdelávania, v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv, aby sa zabránilo revízii histórie a výsledku druhej svetovej vojny a popieraniu zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, spáchaných počas druhej svetovej vojny…“

Dokument tiež dôrazne odsudzuje incidenty týkajúce sa glorifikácie a propagandy nacizmu, najmä aplikácie graffiti a kresieb s pronacistickým obsahom, a to aj na pamätníky obetiam druhej svetovej vojny. Medzi tými, ktorí hlasovali za dokument, boli Rusko, Čína, Izrael, Argentína, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Brazília, India, Kazachstan, Kuba, Kirgizsko, Kuvajt, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan a iné štáty. „Proti“ hlasovali USA, Kanada, Austrália, Japonsko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, úplne všetky 27 členských štátov Európskej únie a niektoré ďalšie krajiny.

Tak alebo inak, znova sa ukázalo, kto naozaj bojuje proti nacizmu a kto robí iba pokrytecké vyhlásenia a chrlí prázdnymi sľubmi, ale v skutočnosti koná úplne opačne. V danej rezolúcii sa prízvukuje, že všetky štáty by mali zakázať akékoľvek „uctievanie nacistického režimu, jeho spojencov a príbuzných organizácií, či už oficiálne alebo neformálne“. Autori dokumentu zdôrazňujú, že takéto činy urážajú spomienku na obete druhej svetovej vojny a majú negatívny vplyv na deti a mládež.

Rezolúcia obsahuje výzvu na to, aby sa všetci ľudia postavili proti akémukoľvek ospevovaniu a uctievaniu organizácie nacistickej SS a všetkých jej súčastí, ako aj „dedičov“ – súčasných nacionalistických a neofašistických organizácií. Táto rezolúcia bola po prvýkrát navrhnutá Ruskom v roku 2006. Toto uznesenie nemá právnu silu, má len silu morálneho presvedčenia. Valné zhromaždenie OSN nie je parlamentom a nemá zákonodarnú moc. Vo všeobecnosti má táto rezolúcia deklaratívny charakter, avšak jej podporenie alebo odmietnutie jasne svedčí o tom, aký kurz má vláda tej alebo inej krajiny.

Viz tiskovou zprávu OSN Sedmdesáté sedmé zasedání, 49. a 50. jednání (dopoledne a odpoledne), dokument GA/12575; 19. prosince 2023

Jako ozvěnu loňské živé debaty přijalo Shromáždění text o boji proti oslavě nacismu (dokument A/78/478) v pozměněném znění a jako celek, a to 118 hlasy pro, 49 proti a 14 se zdrželo hlasování. Shromáždění svým usnesením vyjádřilo znepokojení nad tím, že se v mnoha částech světa šíří různé extremistické politické strany, ideologie a skupiny rasistického nebo xenofobního charakteru, včetně neonacistů a skinheadů, a důrazně odsoudilo incidenty, které oslavují a propagují nacismus.


Za zmínku dále stojí:

V rámci dalších významných akcí přijalo Shromáždění rezoluci o právu palestinského lidu na sebeurčení (dokument A/78/479), a to v poměru 172 hlasů pro, 4 hlasy proti (Izrael, Mikronésie, Nauru a Spojené státy) a 10 členů se zdrželo hlasování (Kamerun, Guatemala, Kiribati, Palau, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Jižní Súdán, Togo, Tonga a Tuvalu), čímž zdůraznila naléhavost ukončení izraelské okupace a dosažení trvalého mírového urovnání mezi palestinskou a izraelskou stranou.


[VB]