Analýzu Chris Hedges: The Death of Israel publikoval server Scheerpost 17. prosince 2023

Osadnické koloniální státy mají konečnou životnost. Izrael není výjimkou.

Zrození nového národa – od pana Fishe

Až dokončí svou genocidní kampaň  v GazeČesky  a na  Západním břehu, bude Izrael vypadat triumfálně. S podporou Spojených států dosáhne svého dementního cíle. Jeho vražedné řádění a genocidní násilí vyhladí nebo etnicky vyčistí Palestince. Její sen o státě výlučně pro Židy, s Palestinci zbavenými základních práv, se splní. Bude si ve svém krví nasáklém vítězství libovat. Bude oslavovat své válečné zločince. Jeho genocida bude z veřejného povědomí vymazána a vržena do obrovské izraelské černé díry historické amnézie. Ti, kteří mají v Izraeli svědomí, budou umlčeni a pronásledováni.

Ale než Izrael decimace Gazy dosáhne – mluvíČesky o měsících válčení –, podepíše si svůj vlastní rozsudek smrti. Jeho fasáda slušnosti, jeho domnělý vychvalovaný respekt k právnímu státu a demokracii, jeho mýtický příběh o odvážné izraelské armádě a zázračném zrození židovského národa budou ležet v hromadách popela. Sociální kapitál Izraele bude utracen. Bude odhalen jako ohavný represivní režim apartheiduČesky plný nenávisti, který se odcizuje mladšíČesky generaci amerických Židů. Jeho patron, Spojené státy, se s nástupem nových generací k moci budou od Izraele distancovat tak, jako se distancují od Ukrajiny. Jeho lidová podpora, v USA již nahlodaná, bude přicházet od amerických christianizovaných  fašistůČesky, kteří izraelskou nadvládu nad starověkou biblickou zemí považují za předzvěst Druhého příchodu a podmanění Arabů za spřízněný rasismus a nadřazenost bílé rasy.

Palestinská krev a utrpení – v Gaze bylo zabitoČesky desetkrát více dětí než za dva roky války na Ukrajině – připraví cestu k zapomnění Izraele. Desítky, možná stovky a tisíce duchů se pomstí. Izrael se stane pro své oběti synonymem jako jsou Turci synonymem pro Armény, Němci pro Namibijce a později Židy a Srbové pro Bosňáky. Kulturní, umělecký, novinářský a intelektuální život Izraele vyhyne. Izrael se stane stagnující zemí, kde budou veřejnému diskurzu dominovat náboženští fanatici, bigotní a židovští extrémisté, kteří se chopili moci. Spojence naleze mezi ostatními despotickými režimy. Jeho určujícím atributem bude odporná rasová a náboženská nadřazenost. Proto ho horlivě podporují nejzpátečnější bílí suprematisté v USA a Evropě, včetně filosemitů jako John HageeČeskyPaul GosarČesky  a  Marjorie Taylor Greene. Vychvalovaný boj proti antisemitismu je slabě maskovanou oslavou Bílé síly.

Despotismy mohou existovat dlouho po záruční lhůtě. Ale jsou terminální. Nemusíte být biblickým učencem, abyste viděli, že izraelská touhaČesky po potocích krve je v rozporu se základními hodnotami judaismu. Cynické používání holocaustu jako zbraně, včetně označování Palestinců za nacisty, má malou účinnost, jestliže v přímém přenosu provádíte genocidu 2,3 milionů lidí uvězněných v koncentračním táboře.

Národy potřebují k přežití víc než jen sílu. Potřebují mystiku. Mystika poskytuje účel, slušnost a dokonce vznešenost inspirovat občany k obětování se pro národ. Mystika nabízí naději do budoucnosti. Poskytuje smysl. Poskytuje národní identitu.

Když se mystika zhroutí, když je odhalena jako lež, zhroutí se centrální základ státní moci. Informoval jsem o smrti komunistických mystiků v roce 1989 během revolucí ve východním Německu, Československu a Rumunsku. Policie a armáda rozhodly, že už není co bránit. Rozpad Izraele vyvolá stejnou neochotu a apatii. Nebude schopen naverbovat domorodé kolaboranty, jako Mahmúd Abbás a Palestinská samospráva – kterou  většina Palestinců odmítá –, aby plnili příkazy kolonizátorů. Historik Ronald Robinson uvádí neschopnost Britského impéria rekrutovat domorodé spojence jako okamžik, kdy se kolaborace změnila v nespolupráci, což je určující okamžik pro začátek dekolonizace. Jakmile se nespolupráce domorodých elit změní v aktivní opozici, vysvětluje Robinson, „rychlý ústup“ Impéria je zajištěn.

Jediné, co Izraeli zbývá, je eskalace násilí, včetně mučeníČesky, což úpadek urychluje. Hromadné násilí funguje krátkodobě, stejně jako ve válce vedené Francouzi v AlžírskuČesky, špinavé válce vedené argentinskou vojenskou diktaturou či během britského konfliktu v Severním Irsku. Z dlouhodobého hlediska je to sebevražda.

Dalo by se říci, že bitva o Alžír byla vyhrána pomocí mučení“, poznamenal britský historik Alistair HorneČesky, „ale válka, alžírská válka, byla prohraná.

Genocida v Gaze udělala z bojovníků Hamasu v muslimském světě a na globálním Jihu hrdiny. Izrael může vedení Hamásu zničit. Ale minulé – a současné – atentáty na desítky palestinských vůdců odpor příliš neoslabily. Obléhání a genocida v Gaze vytvořila novou generaci hluboce traumatizovaných a rozzuřených mladých mužů a žen, jejichž rodiny byly zabity a jejichž komunity byly vymazány. Jsou připraveni zaujmout místo umučených vůdců. Izrael vystřelil inventář svého protivníka do stratosféry.

Před 7. říjnem byl Izrael ve válce sám se sebou. Izraelci protestovaliČesky, aby premiérovi Benjaminu Netanjahuovi zabránili ve zrušení  nezávislosti soudů. Náboženští bigotní fanaticiČesky, kteří jsou právě u moci, podnikli rozhodný útok na izraelský sekularismus. Od útoku je jednota Izraele nejistá. Je to negativní jednota. Drží to pohromadě nenávistí. A ani nenávist nestačí zabránit demonstrantůmČesky v kritice, že vláda izraelská rukojmí v Gaze odepsala.

Nenávist je nebezpečné politické zboží. Jakmile skončíte s jedním nepřítelem, ti, kteří ji podněcují, začnou hledat dalšího. Až budou palestinská „lidská zvířata“ vyhubena nebo potlačena, budou nahrazena židovskými odpadlíky a zrádci. Démonizovaná skupina nemůže být nikdy vykoupena nebo vyléčena. Politika nenávisti vytváří trvalou nestabilitu, kterou využívají ti, kdo usilují o zničení občanské společnosti.

Izrael byl daleko na této cestě 7. října, když vyhlásil řadu diskriminačních zákonůČesky proti nežidům, podobajících se rasistickým norimberským zákonůmČesky zbavujících Židy v nacistickém Německu volebního práva. Zákon o Komunitní přijatelnosti umožňujeČesky výhradně židovským osadám odmítnout žadatele o přistoupení na základě „vhodnosti pro základní perspektivu komuny“.

Mnoho z Izraelců s nejlepším vzděláním a mladých lidí odešlo do Kanady, Austrálie a Spojeného království, přičemž až jeden milionČesky  se přestěhoval do Spojených států. I Německo zaznamenalo v prvních dvou desetiletích tohoto století příliv asi 20 000 IzraelcůČesky. Od 7. října opustilo zemi asi 470 000 Izraelců. V Izraeli jsou bojovníci za lidská práva, intelektuálové a novináři – izraelští a palestinští – ve vládou podporovaných pomlouvačných kampaních napadáni jako zrádci, jsou pod státním dohledem a svévolně zatýkáni. Izraelský vzdělávací systém je  indoktrinační stroj  pro armádu.

Izraelský učenec Yeshayahu Leibowitz varoval, že pokud Izrael neoddělí církev od státu a neukončí okupaci Palestinců, povede to ke vzniku zkorumpovaného rabinátu, který by judaismus přeměnil ve fašistický kult. „Izrael,“ řekl, „by si nezasloužil existovat a nebude stát za to ho hájit.

Globální mystika Spojených států je po dvou desetiletích katastrofálních válek na Blízkém východě a po útoku na Kapitol 6. ledna stejně kontaminovaná jako u jejich izraelského spojence. Bidenova administrativa, ve svém zápalu Izrael bezpodmínečně podporovat a uklidňovat mocnou izraelskou lobby, obešla  přezkoumání Kongresem s ministerstvem zahraničí a schválila dodávku 14 000 kusů tankové munice do Izraele. Ministr zahraničí Antony Blinken tvrdil, že „existuje mimořádná situace, která vyžaduje okamžitý prodej“. Zároveň Izrael cynicky vyzval, aby civilní oběti minimalizoval.

Izrael nemá v úmyslu civilní oběti minimalizovat. Zabil již  18 800 Palestinců, 0,82 % obyvatel Gazy, což odpovídá ekvivalentu asi 2,7 milionu Američanů. Dalších 51 000 bylo zraněno. Polovina obyvatel Gazy podle OSN hladoví. Všechny palestinské instituce a služby, které udržují život — nemocnice (pouze 11 z 36 nemocnic v Gaze stále „částečně funguje “), úpravny vodyČesky, elektrické sítě, kanalizační systémy, bydleníČesky, školyČesky, vládní budovyČesky, kulturní centraČesky, telekomunikační systémyČesky, mešity, kostelyČesky, výdejny potravin OSNČesky byly zničeny. Izrael zavraždil nejméněČesky 80 palestinských novinářů spolu s desítkami jejich rodinných příslušníků a více než 130Česky humanitárních pracovníků OSN spolu s členy jejich rodin. Jedná se o civilní oběti. Toto není válka proti Hamásu. Je to válka proti Palestincům. Cílem je zabít nebo z Gazy odstranitČesky 2,3 milionu Palestinců.

Zastřelení tří izraelských rukojmích, kteří svým únoscům očividně unikli a se svlečenými košilemi se iblížili k izraelským silám, mávali bílou vlajkou a hebrejsky volali o pomoc, je nejen tragické, ale také odleskem izraelských pravidel angažmá v Gaze. Tato pravidla jsou — zabij všechno, co se hýbe.

Jak v Yedioth Ahronoth napsalČesky izraelský generálmajor ve výslužbě Giora Eiland, který dříve vedl Izraelskou národní bezpečnostní radu: „Stát Izrael nemá jinou možnost, než proměnit Gazu v místo, kde je dočasně nebo trvale nemožné žít. …Vytvoření vážné humanitární krize v Gaze je nezbytným prostředkem k dosažení tohoto cíle„. „Gaza se stane místem, kde nemůže žádná lidská bytost existovat,napsalČesky. Generálmajor Ghassan Alian prohlásilČesky, že v Gaze „nebude žádná elektřina ani voda, bude tam jen ničení. Chcete peklo; dostanete peklo.

Osadnické koloniální státy, které přetrvají, včetně Spojených států, vyhladily téměř celé své původní obyvatelstvo prostřednictvím nemocí a násilí. Mory starého světa zavlečené kolonizátory do Ameriky, jako neštovice, zabily během asi 100 let v Jižní, Střední a Severní Americe odhadem 56 milionůČesky původních obyvatel. V roce 1600 zbyla méně než desetina původní populace. Izrael v takovém měřítku zabíjet nemůže, téměř 5,5 milionu Palestinců žije pod okupací a dalších 9 milionů v diaspoře.

Bidenův prezidentský úřad, který ironicky možná podepsal svůj vlastní politický úmrtní list, je k izraelské genocidě připoután. Rétoricky se pokouší distancovat, ale zároveň směruje miliardy dolarů na zbraně požadované Izraelem –  včetně 14,3 miliardy dolarů dodatečné vojenské pomoci ke zvýšení roční pomociČesky  ve výši 3,8 miliardy dolarů  – na „dokončení práce“. V izraelském projektu genocidy je  plnohodnotným partneremČesky.

Izrael je vyděděneckým státem. To bylo veřejně vidět 12. prosince, kdy 153 členských států na Valném shromáždění OSN  hlasovaloČesky  pro příměří, přičemž pouze 10 – včetně USA a Izraele – bylo proti a 23 se zdrželo hlasování. Izraelská kampaň spálené země v Gaze znamená, že mír nebude. Nebude žádné dvoustátní řešení. Izrael budou definovat apartheid a genocida. To předznamenává dlouhý, dlouhý konflikt, který židovský stát nemůže nakonec vyhrát.


Chris Hedges je americký novinář, spisovatel a válečný korespondent, specializující se na blízkovýchodní společnost a politiku a její vztah k té americké. je znám jako nejprodávanější autor práce z roku 2002 s titulem War is a Force That Gives Us Meaning (Válka je síla, jež nám dává smysl), která se dostala do finále National Book Critics Circle Award for Nonfiction (česky přibližně: Cena národní obce knižních kritiků; kategorie literatury faktu).

[PJ]