Předpokládám, že novodobí soudruzi správně pochopí staré dobré moravské úsloví: Kdyby byly v řiti ryby, nebylo by rybníka. Strčil bys prst do prdele a vytáhla kapříka. V tomto duchu nelze dnes ani říkat, co by bylo, kdyby již od konce druhé světové války fungoval na našem území kapitalistický systém v průzračném demokratickém oděvu, internet a pětikoalice.

Tato úvaha mě napadla, když jsem více méně ze slušnosti nahlédl po dobrých 15 letech do části českého silvestrovského programu. Běs, hrůza a strach, co přijde za rok! Když jsem si přečetl projevy kancléře Scholze a prezidentů Pavla a Putina napadlo mně, že na počátku roku 2024 je důležitou zásadní úvaha o tom, jak lze obnovit mír v nebezpečně nemírové době s politiky, když jeden žvaní o válce, druhý o Euro a hledá krytí tam, kde není a nebude a další mluví o budoucnosti. Přičemž nebezpečně nemírová doba hrozí pohřbít moc vlády německého kancléře, vlády české kotliny a nevylučuji že i ruské, ne však moc prezidenta Putina. Nevylučuji proto, že v nebezpečně nemírové době bude dále zářit on a uhasnou hvězdičky nejenom Petra & Pavla.

Hvězdičky uhasnou v záři připomínek 75 let základního zákona Spolkové republiky Německo (Grundgesetz), 75 let od založení Čínské lidové republiky a 75 let od založení NATO. A to nehledě na další významné události roku 1949. K nim patří například objev měsíce Neptunu, objev ropy pod Kaspickým mořem, založení Rady Evropy (5. 5) deseti západoevropskými zeměmi a vítězství komunistů Číny 7. 12. v Čínské občanské válce.

Pro ty, kdo neví, nechtějí nic slyšet o Německu, či zapomněli, připomínám, že preambule německého základního zákona (Grundgesetz) obsahuje poměrně nepřehlédnutelné mírové přikázání-povinnost sloužit míru ve světě.

Tento základní zákon je obdobou ústavy ve Spolkové republice Německo a platí ve všech šestnácti německých spolkových zemích. Velký důraz v tomto dokumentu je kladen na lidská práva, která jsou zakotvena v článcích 1 až 20 a jsou nezměnitelná. Základní zákon byl schválen 8. května 1949 v Bonnu, 12. května 1949 byl podepsán západními okupačními mocnostmi a 23. května 1949 nabyl účinnosti. Zpočátku platil jen v Západním Německu, sjednocením Německa 3. října 1990 se jeho působnost rozšířila na území bývalé NDR.

Sinofobům připomínám, že založení Čínské lidové republiky oficiálně vyhlásil předseda Komunistické strany Číny Mao Ce-tung 1. října 1949 na náměstí Nebeského klidu v Pekingu, a že Mao Ce-tung nezmizí z dějin ČLR jako mnozí Češi a Slováci té doby zmizeli z učebnic dějepisu a historie v české kotlině. Zástupně uvádím žijícího a ctěného přítele Ladislava Šárala (1930), jednoho z prvních studentů v ČLR. Tento bývalý pracovník obchodního oddělení vycestoval poprvé do ČLR v roce 1952, úspěšně zakončil intenzivní kurz čínského jazyka státní zkouškou v roce 1954 a po rehabilitaci pomáhal Klubu ekonomické spolupráce s ČLR. Připomínám i nebožtíka, českého a československého politika Komunistické strany Československa Antonína Zmrhala (1882-1954) meziválečného senátora NS ČSR, ministra a vyjednavače v kontextu diplomatického uznání ČLR (6. října 1949) ČSR. Za vyjednávací schopnosti obdržel od Mao Ce-tunga dárek on, a ne ministr Václav Kopecký (1897-1961) – hedvábný gobelín Slavnost granátového jablka. Gobelín se nachází v privátním vlastnictví přátele autora příspěvku. Se Zmrhalovou vnučkou, Janou Furmanovou a jejím manželem Jaroslavem, žijící v Itálii, bývám v kontaktu.

Pro odpovědné politiky, členy EK a nového EP mající schopnost podívat se za okraj kotliny se nabízí lekce o založení ČLR před 75 lety, o realizovaných reformách během 45 let, infrastrukturních projektech BRI během 10 let a nejúspěšnějších technologických úspěších. Po takovém seznámení budou schopni se ptát, ne mudrovat o lidských právech nebo lhát.

Proto je důležité diskutovat a debatovat o tom, co imperativ míru vyžaduje od německé, české a evropské politiky. Brity ponechám dnes stranou. Je důležité, aby se více mluvilo o diplomacii, o míru a zákeřnosti degenerujících elit. A bylo by dobré, kdyby v prosinci bylo slovem roku spíše mírové jednání než válečnictví. Mušketýři typu ministrů Lipavský a Černochová a generálů typu Řehák by si mohli lépe uvědomit, že jejich mise skončí dříve, než si myslí, a že nová diplomacie nebude mít kořeny v zahradě Černínského paláce, že cílem nové diplomacie bude vydržet desetiletí trvající vojenské konflikty (i v Evropě) bez nasazení atomových zbraní. Diplomaty a ministry tohoto typu EU a ČR bohužel nemá, a nemá je ani v úsporném balíčku.

Nebezpečně nemírová doba nabízí připomenout mladým, vševědoucím, dlouhým, krátkozrakým, ne bystrozrakým tato ale prostorově výrazným politikům a odpovědným rodičům 20 let staré interview Jean Asselborna. Když se tento pán v roce 2004 stal ministrem zahraničí Lucemburska, foukal v Evropě jiný vítr, říká v rozhovoru pro SZ: Byl to vítr naděje. Dnes doufá, že alespoň to, za co jsme bojovali, zůstane zachováno. Asselborn však pokračuje: Bojíme se toho, co přijde. Bojí se nacionalismu, v němž svět sestává jen z titulků. Bojí se rozkolu v evropské duši, v němž jedni stojí při Putinovi a druzí při Trumpovi. I proto raději mluví v politicky korektním plurálu.

Asselborn chce převyprávět příběh Evropy, chce se ptát především mladých lidí: Chcete zachovat Erasmus? Chcete, abychom zachovali Schengen, otevřené hranice? Chcete si zachovat euro? Nebo to chcete všechno zničit a kolem každé země znovu postavit palisády? Jeho závěr: Jsme v nebezpečném bodě pro Evropu, pokud se nedáme dohromady.

Dali nás dohromady, jsme jednotní a nebojujeme proti Ukrajině, ale proti Západu, prostřednictvím pomateného národa na území Ukrajiny, bojujeme za své hodnoty, spravedlnost a soucítění. Bojujeme za naši budoucnost, To jsou slova z 3 1/2 minuty trvajícího novoročního projevu prezidenta Putina a jeho rozhovoru v nemocnici. Doporučuji seznámit se s ním, stejně jako doporučuji seznámit se s rozhovorem pana Asselborna v SZ. Je z něj cítit evropský duch. V Praze cítím něco jiného.

Ty, které nezajímá politika, ale inovace a inženýrství budou nehledě na politickou orientaci asi souhlasit s hodnocením Čínské akademie inženýrství. Ta označila ChatGPT za inženýrský projekt č. 1 pro rok 2023. ChatGPT představuje systém chatbotů, který dokáže sám číst, psát, učit se, a dokonce i generovat počítačový kód. V jistém smyslu je to tvář současné umělé inteligence. A zdá se, že nebe je limitem.  Kdo ví, jak se technologie bude vyvíjet v roce 2024, ať se ozve v redakci.

Vesmírná stanice Tiangong  – je v provozu něco málo přes rok. Čína je teprve třetí zemí, která tento typ stavby postavila. Obíhá kolem Země ve výšce téměř 400 kilometrů. A je jen jednou ze součástí ambiciózního vesmírného programu, který obsahuje úkol: v roce 2030 vyslat astronauty na Měsíc.

Superpočítač Frontier – Hewlett Packard Enterprise Frontier neboli OLCF-5 je první exascale superpočítač na světě. Je umístěn v Oak Ridge Leadership Computing Facility v Tennessee v USA. Od prosince 2023 je Frontier nejrychlejším superpočítačem na světě.

Test dvojitého přesměrování asteroidů (DART). Dne 27. září 2022 použila NASA sondu DART k nárazu do menšího asteroidu ve skupině dvojitých asteroidů v blízkosti Země, vzdáleného od Země 11 milionů kilometrů. Jednalo se o první testovací misi na ochranu Země před hrozbou nárazu asteroidu, která se ukázala jako úspěšná.

Vodní elektrárna Baihetan. Dne 20. prosince 2022 byly uvedeny do provozu všechny bloky vodní elektrárny Baihetan, která se nachází na dolním hlavním toku řeky Jinša v Číně. Poprvé na světě byl k vylití celé 300metrové super vysoké betonové dvojitě zakřivené obloukové hráze elektrárny použit nízko-pevnostní cementový beton.

Vakcína proti malárii. Odborníci schválili použití život zachraňujícího léku výrobce GlaxoSmithKline (GSK) v roce 2021. Nyní ji země začínají zavádět. Malárie každoročně zabije téměř půl milionu dětí. Mé pochybnosti u vakcíny způsobují dvě zkratky GSK a GAVI.

Operační systém Harmony OS společnosti Huawei, kterou jsem mim jiné navštívil začátkem prosince 2023, umožňuje rychlé a levné připojení uživatelů, propojení chytrých zařízení, jako jsou reproduktory, ledničky a sporáky různých značek s pomocí systému HarmonyOS, a jejich spojení do jednoho super-zařízení jediným dotykem chytrého telefonu bez nutnosti instalace aplikací.

Roboti Spot a Atlas, představuje vylepšený čtyřnohý robot Spot společnosti Boston Dynamics s funkcí vyhýbání se překážkám v rozsahu 360° dokáže chodit, běhat, šplhat atd. v různých terénech a prostředích. Nová generace bipedního humanoidního robota Atlas s 28 stupni volnosti dokáže přirozeně a důsledně provádět skoky, pády, stojky, tanec a další pohyby.

Lithium-iontová napájecí baterie s vestavěnou lithium-iontovou sloučeninou, jako materiálem kladné elektrody, a uhlíkem, jako materiálem záporné elektrody, má výhodu vysoké hustoty energie, dlouhé životnosti, nízké hmotnosti a šetrnosti k životnímu prostředí.

Bezpilotní letadla představují vzdušné prostředky, které jsou dálkově ovládány člověkem nebo řízeny autonomními programy a mohou plnit různé úkoly. 3D Robotics a další společnosti zaujímají vedoucí postavení v celosvětové technologii dronů a průmyslovém pokroku v této oblasti. Evropa se bude muset připravit na válku s drony, pokud nebude chtít žít ve tmě a někteří budou chtít a moci podívat se do SAE na příští začátek nového kalendářního roku.

Nevím, kolik let bude potřeba na přípravu Evropy k válce, když na ohňostroj v rámci The Sheikh Zayed Festival prý příprava trvala přes 600 dní a úřady zajišťovaly bezpečnost, ochranu a dostupnost, podle dubajské policie na 30 místech, kde se budou konat oslavy a ohňostroje, s pomocí celkem 10 597 pracovníků, 5 800 strážců, 1 420 dobrovolníků, 3 651 hlídek a vozidel a 45 námořních člunů. Vzhledem k tomu, že všechny oči byly upřeny na velkolepou pyrotechnickou, světelnou a laserovou podívanou, bylo na různých místech Dubaje nasazeno dalších 10 000 kamerových systémů a policejních týmů, silničního a dopravního úřadu, civilní obrany a dubajské společnosti pro záchranné služby, aby se usnadnil pohyb a mobilita osob.  Co se všechno se dá dělat s penězi. Jenom kdyby nebyly dravé ryby v českých rybnících.

Souhlasu netřeba.
01.01.2024