Článek The Warsaw Pact – Propaganda And Reality (By Helmholtz Smith) vyšel na webu Larryho Johnsona dne 30. 12. 2023

https://www.telegraph.co.uk/news/2021/10/01/want-people-know-nazi-war-criminals-lived-uk/

Varšavská smlouva, jak se jí říkalo na Západě, vznikla v roce 1955 a zahrnovala SSSR a řadu jeho sousedů. Západ ji popisoval jako předstíranou smlouvu obětí zemí podrobených sovětským expanzionismem; SSSR ji popisoval jako dobrovolný bratrský svazek socialistů. To jsou však propagandistická prohlášení, která mají s realitou jen málo společného.

Zapomeňte na řeči o „socialistických bratrech“ a podívejte se na to z poválečné sovětské perspektivy. Německo – napadlo SSSR. Československo – česká polovina byla v roce 1939Česky pohlcena nacistickým Německem a slovenskáČesky polovina byla spojencem Německa, stejně jako MaďarskoČesky, RumunskoČesky a BulharskoČesky. (Albánie se vlastně nepočítá, protože byla příliš nezávislá, v letech protistalinského Chruščova vzpurná a v roce 1968 vystoupila, pravděpodobně k úlevě Moskvy).

Západní země považují Polsko za jednu z velkých obětí války, ale Moskva je jiného názoru. Když se Rusko v roce 1917 zhroutilo, Polsko, obnovené ve Versailles, vtrhlo do oblasti, kterou dnes nazýváme Ukrajina a Bělorusko, a dostalo se hluboko do níČesky. Rudá armáda se vzchopila, do léta 1920 Poláky vytlačila a postoupila až do blízkosti Varšavy, kde byla zastavena. Polsko bylo první zemí, která podepsala pakt o neútočení s hitlerovským NěmeckemČesky. V roce 1938 Polsko zabralo kus ČeskoslovenskaČesky. A nakonec během neúspěšných britsko-francouzsko-sovětských rozhovorůČesky v roce 1939 odmítlo Sovětům právo průchodu, aby se dostali do Německa.

Britsko-francouzsko-sovětské spojenectví s dohodnutým přístupem přes Polsko by mohlo Hitlerovy kalkulace změnit, nemyslíte?

To v konvenčním americkém příběhu chybí a Polsko je prezentováno jako nevinná oběť útoku Hitlera a Stalina. Inteligentní zpravodajství však musí vzít v úvahu, jak Polsko vidí Moskva, a já tvrdím, že po válce Moskva považovala Polsko za 1) bývalého a potenciálně budoucího nepřítele, 2) Hitlerova kolaboranta a 3) překážku jediné šance na jeho zastavení. Oběť? Z pohledu Moskvy ne – spíše nespolehlivý soused, kterého musela pevně uchopit.

Vezmeme-li to všechno v úvahu, jak by se Moskva dívala na tyto země, nad kterými po válce převzala kontrolu a později sestavila do Varšavské smlouvy?
(Východní) Německo – nepřítel.
Polsko – bývalý nepřítel, nespolehlivý;
Československo – nepřítel (promiň, Česko – jsi v tom jediné skutečné neviňátko);
Maďarsko – nepřítel;
Rumunsko – nepřítel;
Bulharsko – nepřítel.
Moskva by si vzala na paškál Ismayův slavný výrok: „My dovnitř, NATO ven, oni dolů“.

Nazývali je socialistickými bratry, ale ve skutečnosti tím mysleli bývalé nepřátele, které nyní máme pod naší přísnou kontrolou.

Co se týče západní linie, že se jedná o nevinné „zajaté národy“Česky, takto je vnímat vyžadovalo velkou revizi. Ale realita byla upravena a byli překřtěni na nevinné oběti sovětského imperialismu.

Co to má společného s dneškem? No, čas od času nám někdo připomene, kolik toho bylo pohřbeno. Třeba potlesk vestoje, kterého se dostalo někomu, kdo bojoval ve druhé světové válce „za ukrajinskou nezávislost proti Rusům“. Prý i proti PolákůmČesky. A spoustě dalších tam, odkud přišelČesky. A nejen v KanaděČesky.

Uf. To jsem si neměl pamatovat.


[VB]