Chytré telefony a sociální sítě vrátily Ameriku do doby kamenné

smartphone-generation-10

Nebývalý pokles výsledků a znalostí ve čtení, matematice a přírodních vědách mezi dospívajícími v USA

Americké Národní středisko pro statistiku vzdělávání (NCES) vypracovalo studiiČesky výsledků čtení a matematiky třináctiletých školáků za období od října do prosince školního roku 2022-23. V jejím rámci byly zjišťovány výsledky čtenářských a přírodovědných znalostí. Průměrné výsledky třináctiletých žáků se oproti předchozímu hodnocení provedenému ve školním roce 2019-20 snížily o 4 body ve čtení a o 9 bodů v matematice. Ve srovnání s rokem 2012 se průměrný výsledek snížil o 7 bodů ve čtení a o 14 bodů v matematice.

V porovnání s rokem 2020 se skóre ve čtení i v matematice (s výjimkou „výborných“ žáků) snížilo ve všech percentilech; přičemž v nejvyšších percentilech (“výborní a dobří“) není pokles tak drtivý jako v nižších (například v matematice se pokles pohyboval od 6-8 bodů u žáků se středními a vysokými výsledky do 12-14 bodů u žáků s nižšími výsledky).

Nejhlubší propad skóre zaznamenaly děti bílých rodičů (např. v matematice 6 bodů, děti z hispánských rodin měly skóre 10 bodů, černoši 13 bodů a Indové 20 bodů).

V zahraničních statistických studiích se často používá termín „percentil“. Percentily rozdělují celý vzorek na určité části. Například pátý percentil zahrnuje 5 % velikosti vzorku. Pokud je Johnův výsledek roven pátému percentilu, znamená to, že John napsal test lépe než 5 % studentů. Pokud je však Ivanův výsledek roven 90. percentilu, znamená to, že Ivan napsal test lépe než 90 % studentů.

NCES-study-1704700002

Percentily jsou potřebné k popisu velkého souboru dat pomocí jednoho čísla. Je to způsob, jak zhuštěně popsat historii pozorování do jediného čísla. Percentily jsou užitečné pro pochopení toho, jak jsou celkové zisky nebo ztráty výsledků rozloženy mezi studenty.

NAEP uvádí výsledky na pěti vybraných percentilech, aby ukázal změny v čase u žáků s nižšími (10. a 25. percentil – žáci se slabými výsledky), průměrnými (50. percentil – žáci trojkaři) a vyššími (75. a 90. percentil – žáci s dobrými a výbornými výsledky) výsledky. Výsledky čtení v roce 2023 u žáků 13. ročníku na všech pěti vybraných percentilových úrovních se ve srovnání s rokem 2020 výrazně zhoršily. Pokles se pohyboval od 3-4 bodů u výborných a dobrých výsledků po 6-7 bodů u dvojek a trojek.

OECD-PISA-2022

Výsledky matematiky v roce 2023 u žáků ve věku 13 let na všech pěti vybraných percentilových úrovních také prudce poklesly ve srovnání s rokem 2020, a to v rozmezí od 6-8 bodů u výborných a dobrých výsledků po 12-14 bodů u žáků se slabými výsledky a trojkařů.

Co je příčinou poklesu výsledků amerických školáků? Svou roli nepochybně sehrála pověstná „pandemie“, ale hlavním negativním faktorem jsou podle amerických vědců chytré telefony a sociální sítě.

Sociální psycholog Jonathan Haidt publikoval dvě studie (druhou společně s Ericem Schmidtem – bývalým generálním ředitelem společnosti Google) o škodlivých účincích, které má na děti a dospívající používání chytrých telefonů a přítomnost na sociálních sítích.

Zlomovým rokem byl rok 2012, kdy studijní výsledky začaly klesat a u dětí začala epidemie psychických problémů. Stalo se tak poté, kdy dospívající vyměnili své primitivní mobilní telefony za chytré telefony vybavené aplikacemi sociálních sítí.

To, že mají děti ve škole chytré telefony, dramaticky snižuje jejich pozornost věnovanou studiu, poškozuje jejich interakce s vrstevníky a ničí jejich pocit sounáležitosti ve třídě a ve škole. Přibývá důkazů, že sociální média jsou hlavní příčinou epidemie duševních onemocnění u dětí.

Jonathan Haidt provedl studiiČesky, která zjistila, že i pouhá přítomnost chytrého telefonu v kapse podkopává duševní schopnosti žáků.

Intenzivní používání telefonu nebo sociálních médií může mít kumulativní, trvalý a škodlivý vliv na schopnost dospívajících soustředit se a pracovat na sobě. Téměř polovina amerických dospívajících uvádí, že jsou téměř neustále online, a toto neustálé poskytování drobných potěšení může vést k trvalým změnám v mozkovém systému odměňování, včetně snížení dopaminových receptorů. To posouvá celkovou náladu uživatelů směrem k podrážděnosti a úzkosti, když jsou od telefonu odděleni, a snižuje jejich schopnost soustředit se. To může být jedním z důvodů, proč mají náruživí uživatelé telefonů horší prospěch… Chytré telefony však neodvádějí pozornost studentů jen od školní práce, ale také je od sebe navzájem odtahují. Není divu, že lidé, kteří jsou na svých telefonech závislejší, jsou také nejvíce depresivní a osamělí.

– píše Jonathan Haidt.

Nástup chatovacích robotů s umělou inteligencí na sociálních sítích poruchy duševního zdraví dětí a dospívajících dramaticky zhoršuje, zbavuje je chápání reality a provokuje agresivitu, píšíČesky Jonathan Haidt a Eric Schmidt v obsáhlé zprávě.

V roce 2017 publikovalaČesky profesorka psychologie ze Státní univerzity v San Diegu Jean Twengeová v časopise The Atlantic článek „Have Smartphones Destroyed A Generation?“ (Zničily smartfony jednu generaci?), v němž tvrdí, že chytré telefony a sociální média vedou k duševní degradaci postmileniální generace (narození v letech 1995-2010. Jiný název pro ně je digitální domorodci, protože už na střední školu chodili s chytrými telefony.

Kolem roku 2012 jsem si všimla dramatické změny v chování a emocionálním stavu teenagerů. Mírné svahy lineárních grafů se změnily v příkré hory a srázy… Co se stalo v roce 2012, že došlo k tak dramatické změně chování…? Byl to přesně ten okamžik, kdy podíl Američanů, kteří vlastní chytrý telefon, překročil 50 procent… Příslušníci této generace, narozené v letech 1995 až 2012, vyrůstají s chytrými telefony, mají účet na Instagramu ještě před nástupem na střední školu a dobu před internetem nepamatují.

Nástup chytrých telefonů radikálně změnil všechny aspekty života dospívajících, od povahy jejich sociálních interakcí až po jejich duševní zdraví. Tyto změny se dotkly mladých lidí ve všech koutech země a v každém typu domácnosti. Tyto trendy jsou patrné mezi dospívajícími chudými i bohatými; ze všech etnických skupin; ve městech, na předměstích i v malých obcích. Tam, kde jsou věže mobilních telefonů, žijí teenageři své životy na chytrých telefonech.

Jsou však psychicky zranitelnější než mileniálové: počet depresí a sebevražd dospívajících od roku 2011 prudce vzrostl. Dvojí nárůst popularity chytrých telefonů a sociálních médií způsobil zemětřesení takového rozsahu, jaké jsme dlouho nezažili, pokud vůbec někdy. Existují přesvědčivé důkazy, že zařízení, která jsme mladým lidem dali do rukou, mají hluboký dopad na jejich životy a činí je vážně nešťastnými.

– napsala Jean Twengeová ve svém prorockém článku, který se vzápětí setkal s nepřátelským přijetím a odmítnutím všech jejích argumentů.

Jonathan Haidt nedávno připomnělČesky, že: „Jean byla silně kritizována jinými výzkumníky s teoriemi ve smyslu 1) s dětmi není nic v nepořádku, je to jen další morální panika a 2) vše je jen náhoda, neexistuje žádný důkaz o příčinné souvislosti těchto jevů.
Nyní, o šest let později, však není pochyb o tom, že děti jsou na tom mnohem hůře, a existuje spousta důkazů o příčinné souvislosti s chytrými telefony a sociálními médii (s poruchou duševního zdraví dětí). Jean měla pravdu.“


Poznámky redakce a odkazy

Článek z FondSK převzal a přeložil velmi pilný, přičinlivý Zvědavec zde. a přičinil k němu tuto poznámku:

Poznámka editora Zvědavce
Článek se odvolává na výzkumy sahající až k roku 2012. To je v digitálním světě doba brontosaurů. Od té doby se všechno mnohonásobně zhoršilo. Pozoruju to denně. Stačí se projet v prostředcích MHD a sledovat lidi. A nejsou to jenom mladí. 9 z 10 drží v ruce mobil, ať jdou nebo sedí nebo stojí.
Nezvednou oči od titěrných obrazovek, většinou nevnímají své okolí. Skutečně zombie. A velmi brzy tito zombíci převezmou nebo už přibírají otěže všech aspektů, které tvoří náš život. Jde na mě z toho deprese.


[VB]