Tichon Ševkunov dokončí starý rok 2023 už na novém místě a v nové funkci. V Simferopolu, na Krymu, jako Metropolita krymský. Je to pro veřejnost nečekané a podle videa z posledních bohoslužeb v Pskovsko-pečerském monastyru, kde působil, zdál se být rozhodnutím Svatého synodu ruské pravoslavné církve překvapen i on sám.

Shromážděné věřící a mnichy v Pečorách požádal, aby se za něho modlili, a poté pravil, že služba na Krymu má své potíže. „Co je Krym? Co byl Krym ve starověkém Řecku, v Byzanci? Kolyma! Ano, to je přece Kolyma! Pro nás je to Krym, ale pro ně to bylo místo, kde lidé normálně nežili. Jan Zlatoústý i papež Klement tam byli přece ve vyhnanství. Takže já jsem poslán do letovisek Kolyma…“ oznámil.

Ještě se k tomuto videu na konci vrátím.

Nyní pro ty, kteří se úplně neorientují: Georgij Alexandrovič Ševkunov (narozen 1958) nejprve vystudoval VGIK (Vsesajuznyj gosudarstvennyj institut kinematografii), měl být tedy filmařem, jít ve stopách předchozích absolventů Tarkovského, Šukšina, Michalkovů. Ale náhle objevil úplně jiný svět a o film ztratil zájem. V roce 1982 se rozhodl, že svůj život zásadně změní a vstoupil do pečerského kláštera. Stal se z něho poslušník Tichon. A jak šly roky, tak i vladyka a biskup Tichon… A pak vyšla jeho slavná kniha Nesvatí svatí a stal se známý i mimo Rusko. A nakonec se vynořil jako Metropolita pskovský, patrně budoucí nástupce stárnoucího patriarchy celé Rusi Kirila. Věrohodnost tomuto tvrzení dodávalo, že byl soustavně médii nazýván Putinovým zpovědníkem. A teď – byl někomu na obtíž? Tichon nechtěl nechat válku běžet jako doposud a mluvil o tom, že Rusko a Ukrajina potřebují nutně uzavřít mír podle vůle Boží. Že by tohle vadilo? A komu?

Málokdo z kulturního světa nezná jeho „Nesvaté svaté a jiné příběhy“. Na internetu je informace, že dvě vydání jsou beznadějně vyprodána, kniha má hodnocení 93 procent a ty nejlepší recenze. V anotacích se píše, že Nesvatí svatí se stali legendární a oblíbenou světovou četbou. Celkový náklad tištěných vydání v ruštině přesáhl dva miliony kusů. Kniha slaví úspěch i v angličtině, francouzštině, italštině, polštině, srbštině, řečtině či finštině. Nalezneme v ní vyprávění o duchovních cestách známých osobností jako byl Bulat Okudžava, Sergej Bondarčuk, maršál Georgij Žukov. Setkáme se i s příběhy osob zcela neznámých, ale v Tichonových očích svatých. Nesvatí svatí jsou zároveň svědectvím o skrytém životě církve v dobách sovětského režimu a její upřímné snaze zachovat si víru a svobodu, a také o úskalích postsovětských časů.

Myslím, že to říká o knize dost, ale ne proč zrovna Nesvatí svatí se stali ve světě nejznámější knihou ruského autora v postsovětských časech. No, myslím, že její kouzlo spočívá hodně v tom, že Tichon Ševkunov píše zcela bez patosu, píše prostě a že i těžké situace, kterými procházejí jeho hrdinové, dokáže podat s humorem. A všechny příběhy zažil, píše z osobní zkušenosti, téměř nic není zprostředkované.

Nedávno jsem zachytil ovšem názor jednoho pisatele, že knize už nevěří, když se Ševkunov zaprodal Putinovi. Zdá se, že označení Putinův zpovědník mu v očích některých dost uškodilo, je to pro ně asi, jako by se spolčoval s Belzebubem. Ale on přece je povolán k tomu zpovídat hříšníky, ne?! Já to nezlehčuji, opravdu ne. Ba dokonce chápu, že to může být pro někoho, kdo Putina nesnáší, palčivý problém. Sám se přistihuji, že na Tichona na videích pozorně hledím. A vidím, že vklouzl do role metropolity více než přesvědčivě, ale přitom je zjevné, že zůstává stále ještě trochu chlapcem, i když mu bude 66 a mluví dnes už pomaleji a rozvážně. A taky přemýšlím, že když v knize vykreslil s takovým obdivem cestu, na kterou se vydali jeho hrdinové, tak že sám by přece z této cesty nesešel. A mé úvahy podporuje i ono video zmíněné na začátku. Tichon je poslušný služebník své církve. Nepochybně. Ale svoje si řekne! Myslím, že je stále vnitřně svobodný, jako býval a jako byli jeho nesvatí svatí hrdinové.

To video končí takto… „Ano, jsem poslán do letovisek Kolyma a je tam překrásně,“ říká s šibalským úsměvem, „ano, tam je překrásně, překrásně…, ale to není vše.“ Pak se zadívá na své farníky, zvedne ruku a rychle shromážděné naposled přežehná: „Bůh Vás chraň.“

Co k tomu ještě dodat… I Tebe Vaše blaženosti!

Ставший главой Крымской митрополии духовник Путина сравнил свой отъезд на полуостров с отправкой на КолымуČesky