Úpadek právního myšlení promítnutý do sportu

Dominik Hašek velmi aktivně pracuje na tom, aby se ruští sportovci nedostali na Olympijské hry. Olympijský výbor není výlučně složen z evropských členů, a tak pohled na ukrajinskoruský konflikt není u nich zatížen politickým zadáním a osobními zájmy, a proto se snaží,...

Recenze: Přemysl Janýr – Proč nekradeš?

Přemysl Janýr napsal esej Proč nekradeš, aby vysvětlil lidské altruistické a etické chování, které se nezdá být zase tak docela samozřejmé, a zda jeho automatické vyžadování neslouží jako nástroj nějakého cíle, který nemusí být zcela altruistický. Na začátku autor...

Vládnoucí egocentrici jsou všechno lidé Posledního soudu

Převzato ze serveru Protiproud TV, 1. července 2023 Protiproud TV vyzvala konzervativního spisovatele a publicistu Vlastimila Podrackého, aby spolu s Petrem Hájkem zamířil na hlubiny, v nichž se zrcadlí osud umírající euro-americké civilizace a nejasně se rýsuje...

Češi nepřáteli Ruska nebyli

Původní vydání: iDnes, 24. 05. 2021 Nepřátelství k nekomunistickému Rusku Češi nikdy neprojevili, dnes je to zcela nový fenomén, který ovšem nevychází z českých zájmů ani z historického odkazu a je jen výsledkem zapojení do struktur Rusku nepřátelských. Štvaní proti...