Článek Jeffrey Wagnera a Dae-Han Songa Trilateral missile defense system a step toward Asian NATO vyšel péčí společnosti Globetrotter na webu Struggle La Lucha dne 30. 11. 2023
Yoon Suk Yeol - Joe Biden - Fumio Kishida

Jihokorejský president Yoon Suk Yeol, president USA Joe Biden a Japonský ministerský předseda Fumio Kishida

Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea plně zprovozní systém varování před raketami „do konce prosince“Česky. Ačkoli je zdůvodněný jako prostředek proti odpalování raket Severní Koreou, znepokojivější je, že eskaluje napětí v regionu s Čínou prostřednictvím „NATOizace“ všech tří zemí, sjednané v dohoděČesky „Spirit of Camp David“.

Dohoda byla na tiskové konferenci 18. srpna po setkání hlav států všech tří zemí oslavována jako „nová éra třístranného partnerství“. Západní média tento názor podpořila a označila ji za „historickou“ a „bezprecedentní“. Čína, která je v dohodě uvedena jako regionální problémČesky, obvinila Spojené státy z vytváření „mini NATO v Asii“Česky. V reakci poradce Spojených států pro národní bezpečnost Jake Sullivan důrazně prohlásilČesky, že třístranná aliance „není ničím novým“ a rozhodně „není novým NATO pro Tichomoří“. Navzdory těmto odmítavým postojům však setkání USA a jejich nejsilnějších spojenců v regionu pokládá základy vojenské spolupráce na úrovni NATO – společné hrozby, interoperability a koordinace bezpečnosti -, která Čínu ohrožuje a stupňuje napětí v regionu.

Společné zájmy a bezpečnost

Zatímco Spojené státy mají s Jižní Koreou a Japonskem dvoustranné dohody v rámci sanfranciského systému již desítky let, setkání v Camp Davidu z 18. srpna třístrannou spolupráci mezi těmito třemi zeměmi institucionalizovalo a změnilo rozsah a povahu jejich vztahů z dvoustranných aliancí typu „hub and spoke (osa a paprsek)“ na každoroční třístranné summity (zahrnující finance, obchod, průmysl, zahraniční politiku a obranu) a společná vojenská cvičení.
Jak uvádíČesky Victor Cha z Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS): „Tato [bezprecedentní] institucionalizace trilaterálních vztahů… tato spojenectví mění v něco zcela nového.“ Pro Spojené státy, které v 50. letech 20. století poprvé usilovaly o alianci na úrovni NATO vybudovanou kolem Japonska, se jedná o historický průlom. Nevyřešené stížnosti na japonský kolonialismusČesky (umožněné rozhodnutím USA upřednostnit své bezpečnostní zájmy před nápravou japonských válečných zločinů a kolonialismu) a rozdílné bezpečnostní zájmyČesky Jižní Koreje a Japonska je však donutily spokojit se s dvoustrannými dohodami s vládami, které instalovaly a podporovaly. Nicméně, jak poznamenal časopis Foreign PolicyČesky, tato americká „vojenská převaha v Tichomoří umožnila Washingtonu luxus nepotřebovat kolektivní bezpečnostní dohodu“. Dnes, kdy USA „převahu vojenské moci v námořní oblasti ztratily… [USA a jejich spojenci] čelí hrozbě srovnatelné s tím, čemu čelilo NATO v Evropě během studené války“.

Rozhodnutí konzervativní proamerické administrativy Yoon Suk Yeola z roku 2023 normalizovat vztahy s Japonskem (zavrhující rozsudek jihokorejského Nejvyššího soudu proti japonským společnostem za válečné odvody Korejců) vydláždilo cestu k vytvořeníČesky trojstranné aliance, o kterou USA usilovaly posledních 70 let. Duch dohody z Camp Davidu sice ještě není plnohodnotným asijským mini-NATO, ale spojení dvou nejbližších spojenců Spojených států v regionu do vzájemné vojenské spolupráce je k němu krokem. Dohoda obsahuje zárodky trojstranné aliance na úrovni NATO založené na vzájemné sebeobraně. Konkrétněji vyzývá ke konzultacím a koordinovaným reakcím „na regionální výzvy, provokace a hrozby, které ovlivňují naše kolektivní zájmy a bezpečnost“.

Jak uvedlČesky Kurt M. Campbell, Bidenův architekt strategie pro Asii: „základním, fundamentálním chápáním“ prohlášení Spirit of Camp David je, že „hrozba pro bezpečnost kterékoli ze zemí ovlivňuje bezpečnost všech“.

Integrované odstrašování

Jednou ze silných stránek NATO, která projekci síly USA v regionu posiluje a rozšiřuje, je synergie dosažená větší interoperabilitou (tj. schopností účinně „dosahovat taktických, operačních a strategických cílů“Česky) mezi členskými zeměmi. Všechny tyto aspekty jsou budovány a naplňovány prostřednictvím třístranné dohody o bezpečnostní spolupráci.

Dohoda vytváří základ pro třístrannou interoperabilitu s cílem dosáhnout „integrovaného odstrašení“ proti ČíněČesky. Integrované odstrašování je klíčové pro zadržování Číny ze strany USA. Umožňuje Spojeným státům provádět provokace (např. návštěva bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové u tchajwanského prezidentaČesky v srpnu 2022) a zároveň možné reakce Číny omezovat.

Klíčovou složkou integrovaného odstrašování je společná vojenská spolupráce a koordinace prostřednictvím společného operačního obrazu. Jinými slovy, všechny strany se musí dívat na stejný operační obraz, z něhož operační rozhodnutí vycházejí. Nedávná normalizace dohody o všeobecné bezpečnosti vojenských informací (GSOMIA), kterou uzavřela Yoonova vláda, k tomu vytváří základ. Dříve si podle třístranné dohody o sdílení informací z roku 2014 vzájemně předávaly jihokorejské a japonské zpravodajské informace prostřednictvím Spojených států a omezovaly se na hrozby ze Severní Koreje. GSOMIA, poprvé podepsaná v roce 2016 a obnovená Yoonem (poté, co bývalý prezident Moon umožnil její vypršení v roce 2019Česky), umožňuje komplexní sdílení zpravodajských informací mezi Jižní Koreou a Japonskem přímo, včetně „hrozeb z Číny a Ruska“Česky. Dne 29. srpna uspořádaly Spojené státy, Jižní Korea a Japonsko společné cvičení protiraketové obrany s cílem „detekovat a sledovatČesky počítačem simulovaný cíl balistické střely a sdílet související informace“. Očekává se, že systém bude plně zprovozněn do konce prosince 2023. Je sice údajně namířen proti severokorejským mezikontinentálním balistickým střelám, ale vzhledem k rozsahu působnosti systému GSOMIA jej lze stejně dobře aplikovat i na Čínu.

V době, kdy je regionální moc udržována prostřednictvím „rozšířeného odstrašování“Česky, které má rozhodnout o výsledku aniž by padla jediná kulka, umožňuje Spojeným státům systém protiraketové obrany promítnout svou moc v regionu tím, že čínské schopnosti proti přístupu a popírání oblasti neutralizuje. Navíc hrozí, že neutralizuje schopnost ČínyČesky reagovat na první úder Spojených států. „Rozšířené odstrašení“ Spojených států, které zadržuje Čínu, a „rozšířené odstrašení“ Číny, které chrání svůj hospodářský vzestup, staví obě strany do souboje o vojenskou převahu. Akce Spojených států ve skutečnosti vyvolávají soubor akcí a protiakcí, které napětí v regionu stupňují.

Členové Bidenovy administrativy vychvalují dohodu z Camp Davidu jako historickou a bezprecedentní a jako kvalitativní skok vpřed ve vojenské spolupráci a koordinaci Spojených států, Japonska a Jižní Koreje. Současně se staví proti jejímu charakterizování jako asijské mini-NATO. A přestože statusu NATO zatím nedosáhla, pro dosažení tohoto cíle zjevně vytváří základ. Zároveň přiměla Čínu, Severní Koreu a Rusko k posílení jejich vlastní koordinaceČesky, čímž se fakticky upevnil blok protivníků.

V konečném důsledku je boj o vytvoření konkurenčního „rozšířeného odstrašení“ začátkem války. Abychom ji zastavili, musíme přejít od vojenského stupňování a eskalace k diplomatickým řešením a respektování bezpečnostních zájmů všech zemí.

Tento článek byl zpracován společností GlobetrotterČesky. Globetrotter je nezávislá mezinárodní zpravodajská služba pro obyvatele zemí globálního Jihu, která zveřejňuje širokou škálu pohledů.

Jeffrey Wagner působí jako pedagog v Jižní Koreji a je členem Mezinárodního strategického centra.
Dae-Han Song má v Centru pro mezinárodní strategii na starosti tým pro vytváření sítí a je součástí kolektivu No Cold War.

O Jižní Koreji jsme přinesli 15. 9. 2023 obsáhlý článek „Summit Japonska, Koreje a USA: Ničivá trojstranná vojenská aliance“ právě v souvislosti s Trojstranným jednáním lídrů v Camp Davidu.

Summit Japonska, Koreje a USA: Ničivá trojstranná vojenská aliance.


[VB]