K Výzvě Evropské mírové konference se lze připojit na jejích stránkách.

Za skutečný mír, za spravedlivý mír!

Střet mezi Ruskem a Ukrajinou při přímém zapojení NATO hrozí rozpoutáním třetí světové války.

Euroatlantistické elity zdůvodňují svou přímou podporu loutkovému režimu v Kyjevě jako „nezbytnou k odražení ruské agrese“.

Fakticky je skutečným agresorem koalice USA-NATO-EU, která využila rozpadu Sovětského svazu k ekonomickému a politickému podrobení celé východní Evropy, aby obklíčila a porazila Rusko. Posledním krokem této strategie by bylo definitivní připojení Ukrajiny k NATO a Evropské unii, a tím i změna režimu v Moskvě.

Jen pošetilci a zapomnětlivci mohou uvěřit, že blok vedený Spojenými státy americkými spustil tuto válku na obranu principů demokracie a sebeurčení národů. Pravdou je, že tento blok po podpoře euromajdanského puče financoval a vyzbrojil ukrajinskou armádu a neonacistické skupiny, aby je vrhl proti republikám Donbasu a samotnému Rusku. Pravdou je, že blok USA-NATO-EU využívá ukrajinský lid jako potravu pro děla k ustavení své nadvlády, čímž brání vzniku multipolárního řádu založeného na respektu ke svrchovanosti a suverenitě národů. Pokud se mu podaří podmanit si Rusko, budou dveře k válce proti Číně otevřené dokořán.

Zabránit třetí světové válce je první povinností všech, kterým leží na srdci dobro lidstva. Je proto nezbytné vybudovat velkou a silnou mezinárodní koalici za mír a bratrství mezi národy.

Tato aliance musí uvést do pohybu různé síly a osobnosti bojující proti militarismu a imperialismu ve všech jejich podobách. K zahájení procesu vás zveme na Evropskou mírovou konferenci, která se bude konat v Římě ve dnech 27. a 28. října 2023.

Jako signatáři této výzvy požadujeme:

● okamžité zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu;
● ukončení protiruských sankcí a rusofobní kampaně;
● zneplatnění prohlášení odsuzujícího Rusko jako teroristický stát;
● příměří mezi válčícími silami;
● skutečně neutrální a demokratickou Ukrajinu;
● zastavení závodů ve zbrojení a rozpuštění NATO.

Závěrem vyzýváme národy, aby bojovaly proti všem formám imperialismu a nacionalistickému šovinismu a obhajujeme příchod multipolárního světa založeného na respektu ke všem národům a národnostem.

ZA SKUTEČNÝ MÍR, ZA SPRAVEDLNÝ MÍR
Rozděleni nejsme nic, sjednoceni dokážeme všechno.