Převzato z blogu Andrew Korybka, 13. srpna 2023

To, co Menendez požaduje, není nic jiného než měkký převrat provedený dobrovolným zvrácením nedávných úspěchů Kyrgyzstánu v oblasti demokratické bezpečnosti pod Damoklovým mečem bezpečnostních a ekonomických důsledků, pokud se odváží odmítnout. Pokud se to podaří, budou podezřelí barevní revolucionáři propuštěni z vězení, západní zpravodajské fronty nevládních organizací se budou moci beztrestně vměšovat a jejich spojené propagandistické výstupy budou znovu bez přestání chrlit protistátní dezinformace za účelem vyvolávání nepokojů.

Předseda amerického Senátního výboru pro zahraniční vztahy Bob Menendez sdělil záměr USA svrhnout kyrgyzskou vládu v dopiseČesky, který minulý týden zaslal prezidentu Sadyru Žaparovovi. Je to ještě zjevnější než nově uniklý pákistánský telegramČesky z března 2022 o tlaku USA na Rusko, který o měsíc později zapletl předního diplomata země do postmoderního převratu. Tento článek poukazuje na hrozby obsažené v Menendezově dopisu a zasazuje je do geostrategického kontextu.

Menendez hned zkraje prohlásil

Píšu vám s hlubokým znepokojením ohledně obvinění vlády Kyrgyzské republiky nebo jejích zmocněnců z pomoci Ruské federaci při vyhýbání se mezinárodním sankcím uvaleným v souvislosti s ruskou nezákonnou invazí na Ukrajinu.

Následuje to po zmařeném pokusu o převrat v Kyrgyzstánu začátkem června, který zde byl analyzovánČesky, a po zprávě Washington Post (WaPo) z minulého měsíce o jeho úloze při usnadňování ruského nákupu čínských technologií, které jsou Západem sankcionovány.

Způsob, jakým se události doposud vyvíjely, silně naznačuje, že neúspěšné úsilí o svržení kyrgyzské vlády před pouhými dvěma měsíci mělo za cíl potrestat ji za údajné porušení protiruského sankčního režimu Západu. Poté WaPo zveřejnil svou zprávu, aby připravil veřejnost na to, že Kyrgyzstán se mění v darebácký stát a zvýšil pravděpodobnost, že cílové publikum Menendezův výhružný dopis i následnou USA řízenou destabilizační kampaň přijme.

Dále senátor napsal:

Vyzývám kyrgyzskou vládu, aby tato obvinění urychleně prošetřila a zavedla spolehlivější postupy, které zabrání nezákonnému toku zboží směřujícímu do Ruska přes vaše území. Jsem také znepokojen tím, že neschopnost Kyrgyzské republiky prosadit mezinárodní sankce odráží alarmující erozi demokratické správy věcí veřejných a rozsáhlé porušování lidských práv, ke kterému v zemi dochází.

Kyrgyzstán nemusí iniciovat žádné vyšetřování na žádost kterékoli země, ale i kdyby ho k tomu vedla touha deeskalovat rychle se zhoršující vztahy s USA, bylo by to marné, pokud by to nebylo v souladu s tvrzením, že protiruské sankce Západu porušil. Cokoli menšího by bylo odmítnuto jako podvod a zneužito jako záminka k vyvíjení ještě většího tlaku, což tuto analýzu přivádí k další části Menendezova prohlášení.

Ve svém nevyžádaném komentáři k vnitřním záležitostem Kyrgyzstánu WaPo předběžné podmínky ještě stupňuje, když výslovně uvádí, co bylo dříve jen naznačeno, totiž že se země stane darebáckým státem. Poté, když znovu kritizoval Kyrgyzstán za údajné porušování jednostranných západních sankcí, obhajuje je tím, že jsou životně důležitým nástrojem při pohnání Vladimira Putina k odpovědnosti a ke snížení hrozeb pro suverenitu, nezávislost a územní celistvost jiných států včetně středoasijských.

To přerostlo do hrozby, kterou Menendez ve svém dopise vyjádřil, když napsal

Vzhledem k potenciálním hrozbám ze strany Ruska zůstávají Spojené státy neochvějné v podpoře zachování suverenity a nezávislosti států, jako je Kyrgyzská republika. Pomoc nebo umožnění obcházet systémové sankce Ruskem však oslabuje jejich účinnost, což by mohlo ohrozit bezpečnostní a ekonomické zájmy kyrgyzského lidu.

Menendezova zvrácená logika spočívá v tom, že USA uvalily protiruské sankce pod částečnou záminkou údajné obrany suverenity a nezávislosti Kyrgyzstánu na Moskvě, aniž by se na to Biškek předem přeptaly, a nyní tvrdí, že je ohrozí údajné porušení těchto sankcí. Viděno nezávisle, bezpečnostní a ekonomické zájmy kyrgyzského lidu budou ohroženy, když kapituluje před americkým nátlakem a zavrhne svého ruského spojence, namísto aby s ním své vztahy posiloval.

Jediným realistickým způsobem, jak by uvedené zájmy Kyrgyzstánu mohly být vzpíráním se požadavkům USA ohroženy, je, že Washington zareaguje zvýšením podpory agentům barevné revoluce a rebelům/militantům/teroristům souběžně s uvalením drtivých sekundárních sankcí. Takový scénář by zůstal jen spekulativní a mainstreamová média by ho mohla napadnout jako konspirační teorii, kdyby Menendez nevyhrožoval, že by kyrgyzské zájmy mohly být brzy ohroženy.

Pak vystřelil naostro:

Navíc se obávám, že neschopnost Kyrgyzstánu prosadit mezinárodní sankce vůči Rusku je pouze příznakem pokračujícího demokratického rozkladu a rozsáhlého porušování lidských práv. Vaše vláda oslabila instituce, opakovaně porušovala práva novinářů a nezávislých médií, šikanovala obránce lidských práv a uvalila restrikce na aktivisty občanské společnosti.

Kyrgyzská republika, kdysi zářící maják demokracie ve Střední Asii, míří nebezpečnou cestou k autokracii. Vyzývám vás, abyste zrušili všechna omezení nezávislých médií a novinářů, propustili vězněné obránce lidských práv a zrušili opatření omezující základní svobody, jako je svoboda sdružován.

Toto je de facto vyhlášení hybridní válkyČesky.

To, co Menendez požaduje, není nic jiného než měkký převrat provedený dobrovolným zvrácením nedávných úspěchů Kyrgyzstánu v oblasti demokratické bezpečnosti pod Damoklovým mečem bezpečnostních a ekonomických důsledků, pokud se odváží odmítnout. Předchozí koncept odkazuje na širokou škálu taktik a strategií boje proti hybridní válce, které prezident Žaparov k ochraně národního modelu demokracie své země před souvisejícími hrozbami použil.

Pokud však Menendez svého dosáhne, budou podezřelí barevní revolucionáři propuštěni z vězení, západní zpravodajské fronty nevládních organizací se budou moci beztrestně vměšovat a jejich spojené propagandistické výstupy budou znovu bez přestání chrlit protistátní dezinformace za účelem vyvolávání nepokojů. Svůj dopis pak zakončil zlověstnou poznámkou, že Odhodlání vaší vlády v těchto záležitostech je zásadní pro bezpečnost a prosperitu kyrgyzského lidu. Těšíme se na vaši brzkou odpověď.

Sousední Kazachstán před americkým tlakem již kapituloval a v nové studené válceČesky se postavil na protiruskou stranu, což dokazuje částečným dodržováním sankčního režimu Západu. Odmítá také uzavřít svou laboratoř biologické bezpečnosti v hodnotě přes 100 milionů dolarů financovanou USA. Navíc se nejnovější zprávy, že bude hostit regionální centrum Microsoftu, setkaly s tvrdou kritikou z Moskvy poté, když náměstek ministra zahraničí Michail Galuzin plány označil za sloužící zpravodajským zájmům USAČesky.

Kyrgyzstán naproti tomu odmítá jít ve stopách Kazachstánu a zůstává odhodlán maximalizovat vzájemné výhody ze strategického partnerství s Ruskem, což je o to působivější, když si připomeneme, že je menší, méně rozvinutý a historicky nestabilnější než jeho severní soused. Moskva tento projev suverenity oceňuje a aktivně zavádí řešení, jak obchod s Biškekem udržet v případě, že by mu dodržování západních sankcí ze strany Astany bránilo.

Guvernér regionu Astrachaň minulý měsíc oznámil vytvoření Jižního dopravního koridoru #en# přes Kaspické moře, který je dražší a časově náročnější než obchodování se středoasijskými republikami přes Kazachstán, ale náklady kompenzuje, že je mimo vliv USA. Jak již tato analýza vysvětlila, Kyrgyzstán je oddaným ruským spojencem a stejně jako zbytek regionu se od nově vzpurného a stále zrádnějšího Kazachstánu distancuje.

Z těchto důvodů se od Ruska očekává, že těmto čtyřem zemím pomůže ustát bezpečnostní a ekonomické tresty, které na ně za jejich statečné vzdorování sankčnímu tlaku mohou USA brzy uvalit, Kyrgyzstánem počínaje. Jeho potenciální propad do chaosu hybridní války by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro celou Střední AsiiČesky kvůli velmi vysokému riziku rozšíření. Pro Rusko je proto nezbytně nutné hrozící destabilizační plány USA zmařit, aby nevznikla druhá fronta zadržování.


[PJ]