Editorial By Their Fruit, You Will Know Them… Biden Calls for More War, Putin Calls for Peaceful World vyšel na webu Strategic Culture Foundation dne 6. 10. 2023

you-will-know-them

Po jejich ovoci je poznáte[1] … Biden vyzývá k další válce, Putin k mírovému světu

Destruktivní, válkychtivá hegemonie elitní západní imperialistické vlády je světem, který již nelze udržet ani tolerovat.

Americký prezident Joe Biden tento týden zoufale žádal o další finanční prostředky na podporu marné a ohavné války na Ukrajině. Naproti tomu ruský prezident Vladimir Putin přednesl hlavní projevČesky, v němž vyzval k vytvoření světa založeného na rovnosti a míru.

Srovnání obsahu obou projevů je poučné. Biden blouzníČesky scénáristicky napsané útržky ideologických stereotypů a bojovnosti, které stále častěji znějí jako hlouposti. Naproti tomu Putin přednesl intelektuálně vášnivý a výmluvný přehled světových dějin před publikem složeným z mezinárodních učenců a seriózních myslitelů. Putin svůj projev shrnul upřímnou výzvou k míru a dobré vůli pro celé lidstvo.

Těžko si představit, že by Biden nebo kterýkoli jiný západní takzvaný vůdce měl intelektuální schopnosti nebo morální sílu na to, aby přednesl srovnatelný projev na podporu světového míru a pokroku.

Oprostíme-li se od dojmů a předsudků vytvořených západními médii, je každému objektivnímu člověku jasné, že americký vůdce je válkychtivý dinosaurus, zatímco ruský vůdce je zásadový světový státník orientovaný na budoucnost.

Biden, vetchý osmdesátník a dávný sebeprosazující se politik, ztělesňuje svět minulosti, v němž byly konflikty a násilí až příliš politováníhodně běžné. Takový svět je spojen s elitářskou vládou a systematickým vykořisťováním ostatních. Po pět století evropský kolonialismus a později západní neokolonialismus dominovaly mezinárodním vztahům, překrucovaly je a démonizovaly. Groteskní realita byla samozřejmě vždy zastřena neustálým vymýváním mozků západními médii za použití orwellovských eufemismů o „demokracii“, „lidských právech“ a „řádu založeném na pravidlech“.

Po celou dobu elitářské západní mocnosti řádily v nelegálních válkách, drancovaly zdroje a finančně loupily. Západní imperialisté a jejich propagandistická zpravodajská média se cynicky oháněli zásadami demokracie a Chartou OSN, zatímco v praxi se údajné etice hrubě vysmívali. Spojené státy a jejich agentura CIA a zmocněnci NATO jsou největší teroristickou organizací na světě od dob nacistického Německa.

Joe Biden, který čelí nefunkčnímu chaosu v americkém politickém systému, nemá svému národu, ani spojencům USA, ani světu co nabídnout – kromě další války. Hroutící se globální moc USA jako vždy promítá své vlastní vnitřní selhání navenek podněcováním mezinárodního konfliktu, především proti Rusku v zástupné válce na Ukrajině, ale také proti Číně kvůli řadě vykonstruovaných nároků.

Biden prosí demokratické a republikánské zákonodárce, aby přestali s hašteřením a bojem – nikoliv ve prospěch amerického lidu, ale pro další uvolnění desítek miliard dolarů na sponzorování neonacistického režimu v Kyjevě, jehož úkolem je vést americko-nacistickou zástupnou válku proti Rusku.

Americký a evropský politický establishment si nedokáže představit jiný svět než svět založený na neustálých konfliktech a válkách. Proto v posledních staletích imperialistické války a vykořisťování zbytku světa touto globální menšinou nebraly konce. Války, chudoba, hlad, nemoci, smrt a chronická zaostalost jsou odpornými projevy západního kapitalistického „řádu“.

Takzvaný kolektivní Západ musí ve světě neustále zasévat rozdělení a konflikty, aby získal hegemonistický prospěch. Právě to bylo podstatou studené války (1945-90) a důvodem, proč západní mocnosti nikdy nebyly schopny uzavřít skutečný mír, když studená válka před více než třemi desetiletími po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 údajně skončila. Dnes je studená válka stejně divoká a návyková jako kdykoli předtím. Nikdy neskončila, protože základní západní nemoc se nikdy nezastavila.

Západní imperialistické mocnosti – především Spojené státy – byly nuceny svou hegemonistickou ekonomikou a politikou pokračovat v expanzi pod rouškou vojenského bloku NATO a nesčetných záminek nad udržováním bezpečnosti a, absurdně, „války proti terorismu“ a „budování národa“.

Porážka Ukrajiny je vyvrcholením tohoto historického destruktivního procesu. Spojení západních samozvaných „demokracií“ a zkorumpovaného neonacistického režimu v Kyjevě je konečným organickým vyústěním fašismu, který leží v srdci západního imperialismu s jeho pseudoliberální tváří.

Současný konflikt na Ukrajině je historickou nemesis západní imperialistické moci. Druhá světová válka byla pouhým interpunkčním znaménkem, které přerostlo ve studenou válku a nakonec v její obnovení, jemuž je svět nyní znovu vystaven.

Pozitivní a nadějnou vizi světa představil tento týden prezident Putin během projevu v diskusním klubu Valdaj v Soči. Představil „harmonické soužití“ a mír založený na principech rovnosti a spravedlnosti mezi národy. V tomto ohledu Putin připomínal základní vizi Organizace spojených národů, která byla založena po ničivé druhé světové válce v roce 1945.

„Ukrajinská krize není územním konfliktem,“ řekl Putin. „Jde o mnohem širší a zásadnější problém, který se týká principů, na nichž je založen nový mezinárodní řád.“

Biden a jeho západní vazalové a jejich lživá média neustále opakují nepodloženou lež, že ruský vojenský zásah na Ukrajině je „nevyprovokovanou agresí“. Tato báchorka je bezostyšným popíráním historie převratu v Kyjevě v roce 2014 podporovaného CIA a vyzbrojování neonacistického režimu NATO, který na bývalé Ukrajině devět let zabíjel etnické Rusy.

Kyjevský režim – v jehož čele stojí nacisty oslavující židovský loutkový prezident – se díky shovívavosti západních propagandistických médií dopouštěl jednoho zvěrstva za druhým, aby Rusko očernil. Masakr v Bucha v březnu 2022, raketové útoky na Kramatorsk v dubnu 2022, Polsko v listopadu 2022 a v Konstantinovce minulý měsíc. Tento týden došlo k masakru 51 lidí ve vesnici Hroza v Charkovské oblasti, z něhož bylo okamžitě obviněno Rusko, ale který má znaky další kyjevské provokace pod falešnou vlajkou. Jedná se o druh špinavého a ďábelského režimu, který ztělesňuje válečnou mašinérii NATO vedenou Spojenými státy.

Putin jasně vyložil, jak lze dosáhnout mírového mezinárodního uspořádání odmítnutím „umělých geopolitických sdružení“ a „bloků“ ve stylu studené války, které jsou „světu vnucovány“.

„Trvalý mír bude možný pouze tehdy, když se všichni budou cítit bezpečně, budou chápat, že jejich názory jsou respektovány a že ve světě existuje rovnováha, v níž nikdo nemůže jednostranně nutit nebo donucovat ostatní, aby žili nebo se chovali tak, jak se hegemonovi líbí, přestože je to v rozporu se suverenitou, skutečnými zájmy, tradicemi nebo zvyky národů a zemí,“ řekl ruský prezident.

Putin dodal: „Rusko bylo, je a bude jedním ze základů tohoto nového světového systému, připravené ke konstruktivnímu jednání se všemi, kdo usilují o mír a prosperitu, ale připravené k tvrdému odporu proti těm, kdo vyznávají zásady diktatury a násilí. Věříme, že zvítězí pragmatismus a zdravý rozum a že bude vytvořen multipolární svět.“

Jak Putin rovněž poznamenal, svět se doslova mění před našima očima a našima vlastníma rukama. Vznik multipolárního světa, G20, BRICS+ atd. jsou naplněním vize mezinárodního míru, spravedlnosti, suverenity, rovnosti a rozvoje.

Destruktivní, válkychtivá hegemonie elitní západní imperialistické vlády je světem, který již nelze udržet ani tolerovat.

Biden a jemu podobní Západu jsou doslova mluvčími umělého světa, který je ve slepé uličce. Naproti tomu ruský prezident Vladimir Putin hovoří moudře a relevantně o světě, jaký skutečně musí být.

[1] Po jejich ovoci je poznáte (Matouš 7:16)


[VB]