illusion-of-truth-bw

OBSAH
Ne naším jménem!: Meziná/rodní právo skrze OSN poskytuje Palestincům právo na odboj proti okupaci
Karel Dolejší: Na okraj tragédie: Co zmůžeme a nezmůžeme
Další odkazy


Tisková zpráva iniciativy Ne naším jménem! Vyjádření k posledním událostem v Izraeli-Palestině vyšla na webu ISM Czech Republic dne 7. 10. 2023

Mezinárodní právo skrze OSN poskytuje Palestincům právo na odboj proti okupaci

Vyjádření k posledním událostem v Izraeli-Palestině

Palestinské, židovské a další organizace, které v posledních dnech rozeslaly Prohlášení proti společnému jednání vlád ČR a Izraele a vítání premiéra Netanjahua v Praze, vyjadřují politování nad krveprolitím v Izraeli-Palestině a odsuzují útoky na civilisty. Odpovědnost za probíhající události nese izraelská okupační armáda a Izrael samotný, který je za podmínky na okupovaných palestinských územích a v blokádou sužované Gaze přímo odpovědný. Mezinárodní právo skrze OSN poskytuje Palestincům právo na odboj proti okupaci, a to i ozbrojený, avšak výhradně proti vojenským cílům.

Palestinci, stejně jako solidarizující lidé po celém světě, židovské občanské iniciativy, mezinárodní lidskoprávní organizace, jako jsou Amnesty International, Human Rights Watch, palestinské a izraelské organizace, instituce mezinárodního práva, jako jsou OSN, Evropský soudní dvůr, Mezinárodní trestní soud, organizace na ochranu práv dětí, vězňů a mnohé další dlouhodobě poukazují na neudržitelný stav, ve kterém jsou Palestinci pod izraelskou kontrolou nuceni žít. Řada těchto organizací popisuje Izrael jako vládu apartheidu a okupaci palestinských území jako osadnickou kolonizaci.

Palestinci čelí vyhánění z vlasti, jejich domovy jsou bořeny, je jim protiprávně zabírána půda a voda, jsou vystaveni násilí ozbrojených osadníků a asistujících vojáků, jejich děti jsou vyslýchány a vězněny, dospělí drženi v detenčních vazbách, žijí odděleni segregační zdi, je jim odebíráno právo k pobytu a možnost slučování rodin, stejně tak jako bráněno v návštěvě posvátných okrsků a svobodném vyznání názoru a víry. Připomeňme jen nedávné rasistické výroky členů izraelské vlády podporující pogromy na palestinské vesnice či hovořící o tom, že židovští občané Izraele mají mít větší práva než Arabové. Pásmo Gazy, které je sevřeno v nelegální blokádě a je pod účinnou kontrolou Izraele – a tedy ho podle haagských konvencí Izrael i nadále okupuje –, izraelská armáda pravidelně bombarduje a zabíjí stovky a tisíce civilistů včetně ohromujícího počtu dětí, přičemž obyvatelstvo Gazy je podle izraelských představitelů i OSN drženo v blokádě záměrně na samotné hranici přežití.

Všechny tyto skutečnosti světoví političtí lídři dlouhodobě ignorují a nejinak, nebo i hůře tomu bylo a je i v České republice. Důkazem budiž i to, že na naši výzvu vládě, aby zrušila společné nadstandardní jednání vlády ČR a Izraele, nikdo z ministrů či ministryň nereagoval, a to i přesto, že restart lidskoprávní agendy si tato vláda dala přímo do svého vládního prohlášení. Podobně necitlivě a neobjektivně se k otázce porušování lidských práv Palestinců a porušování mezinárodního práva Izraelem staví u nás i veřejnoprávní a komerční média.

Nemluvíme za žádnou palestinskou frakci, odpovědnost za způsob odporu proti politice izraelského apartheidu a osadnické kolonizace leží na nich. Stavíme se však jednoznačně proti okupaci, rasismu a nadřazenosti, které jsou obsaženy v letité izraelské politice apartheidu. Žádáme pro Palestince spravedlnost, svobodu, rovnost, důstojné zacházení a v posledku i mír. Všechno to, co jim Izrael po desítky let odpírá. Konečně jsme přesvědčeni, že ticho, které tuto otázku dlouhodobě obestírá, musí být proraženo.

V Praze 7. října 2023

Kontakt pro média: Zdeněk Jehlička, email: nenasimjmenem@gmail.com

Související odkazy:

Prohlášení k návštěvě Netanjahua: Vyzýváme ministry a ministryně české vlády, aby zrušili plánované nadstandardní jednání s členy izraelské vlády v čele s Benjaminem Netanjahuem

Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), která sídlí v Bruselu a sdružuje 42 organizací a iniciativ v Evropě. Členové ECCP vystoupili mj. na půdě Evropského parlamentu v panelu týkajícího obchodování EU s nelegálními izraelskými osadami.

http://ism-czech.org/iniciativa/
http://eccpalestine.org/

Zpět na obsah


Článek Karla Dolejšího Na okraj tragédie: Co zmůžeme a nezmůžeme vyšel na webu Britské Listy dne 9. 10. 2023

Zpráva o 11. září 2001 mě zastihla na dovolené v Chorvatsku. Po návratu se mi vtiskly do paměti tirády tehdejšího kolegy učitele, že je třeba Afghánistán „zabombardovat do doby kamenné“.

S odstupem dvaadvaceti let vypadá situace nepříliš povzbudivě. V Afghánistánu opět vládne Tálibán, který díky bezpečným základnám na paštunských územích v sousedním Pákistánu přežil intervenci a vrátil se k moci. Prakticky vše, oč se Američané v zemi snažili, přišlo vniveč. Nevím ani, zda onen popuzený pán z kabinetu ještě učí děti svá nenávistná moudra, nebo také změnil profesi.

Pro některé je afghánská katastrofa „důkazem“ nesmyslnosti západních intervencí ve světě – a jejich vlastního přesvědčení, že alternativou neúspěšné vojenské politiky jsou prý „kreativní diplomatická jednání“.

Vidím to trochu jinak. Afghánský debakl, se všemi svými složkami včetně masivní vzdělávací a rozvojové pomoci, ukazuje především neschopnost Západu v měřítku let změnit staletou civilizační dynamiku ve vzdálené zemi, kde si většina obyvatelstva takovou změnu vůbec nepřeje.

Extrémní závěr, že namísto ozbrojených střetů s nepřáteli se s nimi máme „dohodnout“ a vyměnit armádu za diplomatický sbor, může na papíře vypadat pěkně, v praxi ale nefunguje o nic lépe než tupý intervencionismus. Existuje dokonce dost důvodů tvrdit, že výsledky diplomatismu (doktríny absolutizujíci roli diplomacie a rozšiřující pole jejího působení za všechny rozumné meze) mohou být nakonec ještě horší než to, kam svět dovedly zpackané západní vojenské intervence.

***

Obamova a poté Bidenova politika vůči imperialistickému Íránu se zaměřila na co největší „neviditelnost“ Spojených států na Blízkém východě. Mrtvá dohoda JCPOA fakticky jen odkládala termín získání jaderné zbraně teheránským režimem výměnou za volnou ruku ve všech ostatních jeho agresívních aktivitách. Mezi ně patří mj. vývoj raket dlouhého doletu, zakládání ozbrojených miličních frakcí loajálních k Teheránu na území okolních států, vraždění odpůrců režimu v zahraničí, včetně Evropy a USA, únosy cizinců s cílem domoci se výkupného nebo krádeže technologií potřebných pro výrobu zbraní.

Po mnoha letech této tolerance, kdy Teherán mj. směl intervenovat v Sýrii a s ruskou pomocí zachránit diktátora Asada před lidovým povstáním, končíme v bodě, kdy íránské bezpečnostní složky prokazatelně pomáhaly s plánováním a nakonec výslovně schválily vražedný útok svého klienta, palestinského Hamásu, na Izrael.

Jednalo se o útok sestávající z náhodného masakrování každého, na koho ozbrojenci Hamásu během nájezdu narazili. Od příslušníků izraelských vojenských posádek v okolí Gazy přes místní usedlíky až po filipínské dělníky. Průběžné statistiky zatím hovoří o zhruba 700 zabitých Izraelcích a nejméně 260 mezinárodních účastnících mírového hudebního festivalu.

Mezi povražděnými účastníky festivalu byli kromě běžných návštěvníků i míroví aktivisté a aktivisté za práva Palestinců. To snad dostatečně ilustruje modus operandi ozbrojených tlup, kterým íránští plánovači a poradci pomohli provést nejvražednější útok na izraelské území od války za nezávislost ve 40. letech minulého století.

***

V oboru všelijakých jednání, jimiž se navenek ohání doktrinální diplomatismus, platí jedna prostá zásada, na kterou diplomatisté obecně a chcimírové zvlášť rádi zapomínají. Totiž ta, že s těmi, kdo vás přicházejí zavraždit, nikdy nemůžete vyjednávat.

Nemá cenu se bavit o „politické agendě“ lidí, kteří na zem povalenému Filipínci rozbijí hlavu motykou, „protože nepatří do jejich kmene“, nebo kteří na sociálních sítích spatra poučují truchlící rodiče jimi zavražděné a podle všeho i znásilněné Němky.

Z poznatku, že Západ nedokáže za pár let změnit civilizační dynamiku na jiném konci světa, může plynout vše možné, jen ne falešný závěr, že se má tedy vše „řešit diplomacií“. Diplomacii lze jistě s výhodou upřednostnit u relativně slušných režimů, v islámském světě například jordánského. Ale u těch, kdo mají v úmyslu své „nepřátele“, tj. nás, pozabíjet, taková možnost nepřichází v úvahu.

Slušným muslimům i slušným režimům islámských států dlužíme maximálně přesné definování hrozby. Jen tak bude možné bojovat proti paušalizacím a mocnému revivalu islamofobie – poté, co Izrael o víkendu zažil své vlastní 11. září, při němž útočníci povraždili též stovky cizinců a desítky dalších vzali jako rukojmí.

Je třeba jasně jmenovat toho, kdo to udělal, a odložit iluze, že s fanatickou sběří tohoto typu snad lze stabilizovat vztahy jiným způsobem, než na základě účinného vojenského odstrašování.

***

Ovšemže nikdo na Západě nyní neplánuje vojenskou intervenci do Íránu s cílem dosáhnout tam „změny režimu“, který si nepochybně zaslouží být zničen. Tento režim jednoho dne budou muset svrhnout Íránci samotní, až bude nepřetržitým „vývozem revoluce“ dostatečně vnitřně oslaben.

Ale do té doby s íránským teroristickým režimem a jeho poskoky v Gaze, Sýrii, Iráku, Libanonu, Jemenu atd. lze komunikovat jen tehdy, budou-li v každém okamžiku jasně vidět obrovský klacek, který na ně může kdykoliv dopadnout.

Ti kdo tomuto typu bytostí bez jakékoliv rezervy a omezujících podmínek nabízejí „jednání“ a „mír“, si totiž říkají o stejný osud, jako účastníci vyvražděného mírového festivalu.

Zvýraznění částí textu provedla redakce.

Zpět na obsah


Další odkazy:

Přemysl Janýr: Židé I – kořeny
Přemysl Janýr: Židé II – identita a moc

[VB]