Článek Why Propaganda Works vyšel na webu Caitlinjohnstone.comČesky dne 16. 6. 2023.
Caitlin A. Johnstoneová je australská nezávislá novinářka. Téměř celý život žije v Melbourne, má dvě děti, jejím současným manželem a hlasem s americkým přízvukem v podcastu je Tim Foley.

Nelze popřít, že západní civilizace je nasycena domácí propagandou zaměřenou na manipulaci s myšlením, jednáním, prací, nakupováním a volbami. Zaměstnanci masmédií potvrdili, že zažívají neustálý tlak, aby podávali narativy / příběhy, které jsou příznivé pro politický status quo amerického impéria.
Manažeři impéria veřejně přiznaliČesky, že mají zájem na manipulaci s veřejným míněním. Při zběžném pozorování způsobu, jakým hromadné sdělovací prostředky spolehlivě podporují každou americkou válkuČesky, podporují aktuální zahraničněpolitické cíle USAČesky a projevují drtivou zaujatostČesky vůči vládám, které jsou cílem impéria, je při jakémkoli kritickém pohledu naprosto zřejmé, že se tak děje.

Popírat, že tyto masové manipulace mají nějaký účinek, by bylo stejně absurdní jako popírat, že reklama – průmysl v hodnotě téměř bilionu dolarůČesky – má nějaký účinek. Je to jen nepříjemný fakt, že i když si o sobě rádi myslíme, že jsme svobodomyslní a suverénní činitelé imunní vůči vnějším vlivům, lidská mysl je velmi snadno napadnutelná. Manipulátoři to chápou a věda o moderní propagandě, která se vyvíjí už více než sto let, to chápe s naprostou jasnozřivostí.

Neustálým vtloukáním jednoduchých opakovaných sděleníČesky o povaze světa, v němž žijeme, jsou propagandisté schopni využívat chyb v lidském poznání, jako je efekt iluzorní pravdyČesky, který způsobuje, že naše mysl zaměňuje zkušenost, že jsme něco již slyšeli, se zkušeností, že jsme slyšeli něco, co je pravda.

Naše indoktrinace mainstreamovým imperiálním světonázorem začíná již v dětství, a to především proto, že školství je provázáno se stejnými mocenskými strukturami, jejichž informačním zájmům tento světonázor slouží, a že se do formování moderních školských systémůČesky aktivně vložili mocní plutokraté, jako byl John D. RockefellerČesky.

Náš světonázor se v mládí formuje v zájmu vládců a odtud se pak přebírají kognitivní předsudkyČesky, které tento světonázor chrání a posilují a obvykle jej ve víceméně stejné podobě zachovávají po zbytek života.

Proto je tak těžké někoho přesvědčit, že jeho přesvědčení o nějakém problému jsou lži zrozené z propagandy. Vidím, že spousta lidí tento problém svádí na to, že se ve školách nevyučuje kritické myšleníČesky, a viděl jsem některé směry marxistického myšlení, které tvrdí, že lidé na Západě se rozhodli podporovat propagandistická vyprávění, protože vědí, že to podporuje jejich vlastní třídní zájmy, a jsem si jistý, že obojí do jisté míry vstupuje do rovnice. Ale hlavní důvod, proč mají lidé tendenci zůstat věrni svým propagandou nainstalovaným perspektivám, má ve skutečnosti mnohem jednodušší a dobře zdokumentované vysvětlení.

Moderní psychologie nám říká, že lidé nemají tendenci držet se jen svých propagandou vyvolaných systémů víry, ale mají tendenci držet se jakéhokoli systému víry. Vytrvalost v přesvědčeníČesky, jak už název napovídá, popisuje způsob, jakým mají lidé tendenci lpět na svých přesvědčeních, i když jsou jim předloženy důkazy, které je vyvracejí.
Teorie říká, že v dobách, kdy lidé žili v kmenech, které byly často navzájem nepřátelské, záleželo na naší kmenové soudržnosti a na tom, abychom věděli, komu můžeme věřit, pro naše přežití více než na tom, abychom věnovali čas zjišťování, co je objektivně pravdivé, takže nyní máme tyto mozky, které mají tendenci upřednostňovat loajalitu k našim moderním „kmenům“, jako je náš národ, naše náboženství, naše ideologické frakce a naše oblíbené kauzy.

Tato tendence může mít podobu motivovaného uvažováníČesky, kdy naše emocionální zájmy a „kmenová“ loajalita podbarvují způsob, jakým přijímáme nové informace. Může se také vymstít, když konfrontace s důkazy, které jsou v rozporu s naším světonázorem, nejenže nezmění naše přesvědčení, ale naopak je posílí.

Takže jednoduchá odpověď na otázku, proč lidé lpí na přesvědčeních vštípených imperiální propagandou, je, že tak prostě funguje mysl. Pokud se vám podaří někoho důsledně a násilně indoktrinovat od útlého věku a pak mu dát mainstreamový ideologický „kmen“, s nímž se ve své indoktrinaci ztotožní, kognitivní závady v těchto našich nově vyvinutých mozcích fungují jako hlídky, které chrání tyto vámi implantované světonázory. Což je přesně to, k čemu jsou moderní propaganda a naše moderní politické systémy nastaveny.

Často se setkávám s tím, že lidé vyjadřují zmatení nad tím, jak se nejchytřejší lidé, které znají, hlásí k těm nejabsurdnějším propagandistickým narativům / příběhům. To je důvod. Chytrý člověk, který byl účinně indoktrinován propagandou, bude prostě při obhajobě svého přesvědčení chytřejší než člověk s průměrnou inteligencí.
Některé z nejjiskřivějších zahraničněpolitických textů, které kdy budete číst, pocházejí od doktorů a absolventů Ivy League, protože jediné, co jim jejich inteligence dává, je schopnost inteligentně znějícími argumenty zdůvodnit, proč by bylo dobré a chytré, aby americká armáda udělala něco zlého a hloupého.

The Oatmeal o tom má skvělý komiks (který někdo také natočil jako video, pokud chcete). Důležité je, že autor správně poznamenává, že tendence mysli násilně chránit svůj světonázor neznamená, že je nemožné změnit svá přesvědčení ve světle nových důkazů, pouze je to obtížnější než přijmout přesvědčení, která potvrzují naše předsudky. Vyžaduje to určitou práci a upřímnost a upřímnost k sobě samému, ale lze to zvládnout. Což je radostná zpráva pro ty z nás, kteří mají zájem přesvědčit lidi, aby se vzdali svých propagandou vytvořených světonázorů a nahradili je názory založenými na realitě.

Někdy stačí mít s někým trpělivost, projevit mu empatii, chovat se k němu tak, jak bychom chtěli, aby se choval k nám, a snažit se najít společné věci, abychom překonali primitivní psychologii, která křičí, že jsme z nepřátelského kmene, a dosáhneme mnohem víc, než když mu předložíme tuny objektivních faktů vyvracejících jeho přesvědčení o Rusku, Číně nebo jeho vlastní vládě.

A především můžeme prostě dál říkat pravdu, a to co nejvíce neotřelými, poutavými a kreativními způsoby, které dokážeme vymyslet. Čím více to budeme dělat, tím více příležitostí bude pro někoho, aby zahlédl něco za závojem svého propagandou nainstalovaného světonázoru a kognitivních předsudků, které ho chrání. Čím více takových příležitostí vytvoříme, tím větší šanci má pravda, že se dostane ke slovu.


Práce Caitlin Johnstone je plně podporována čtenáři, takže pokud se vám tento článek líbil, zvažte prosím jeho sdílení, vhoďte nějaké peníze do mé nádoby na spropitné na Patreonu, Paypalu nebo Substacku, kupte si číslo mého měsíčníku a sledujte mě na Facebooku, Twitteru, Soundcloudu nebo YouTube. Pokud si chcete přečíst víc, můžete si koupit mé knihy.
Nejlepší způsob, jak si zajistit, že uvidíte věci, které publikuji, je přihlásit se k odběru mailing listu na mých webových stránkách nebo na Substacku, díky čemuž dostanete e-mailové upozornění na vše, co publikuji.
Každý, s výjimkou rasistických platforem, má mé svolení bezplatně znovu publikovat, použít nebo přeložit jakoukoli část tohoto díla (nebo cokoli jiného, co jsem napsala), jakýmkoli způsobem se mu zlíbí.
Více informací o tom, kdo jsem, kde stojím a o co se snažím prostřednictvím této platformy, najdete zde. Všechna díla jsem napsala společně se svým manželem Timem Foleym.