Příspěvek původně vyšel na serveru Britské listy 11. října 2023

Péčí profesorky Jitky Ramské a mnoha dalších nadšenců spatřila světlo světa druhé vydání knihy Vina nevinných autorky Marie Skálové (1924–1996).

Útlá kniha osobních vzpomínek vyšla poprvé v roce 1996 v malém nákladu a byla rychle vyprodána. Text však neupadl v zapomnění. Přání mnoha jeho příznivců, aby byl zpřístupněn dalším čtenářům, se splnilo letos na podzim. Příběh idylického dětství Marie Skálové v jihočeském pohraničí v době před druhou světovou válkou, spolu s kontrastním líčením pomnichovského stěhování českých obyvatel a zážitků z totálního nasazení tvoří jádro druhého vydání Viny nevinných. Autorský text Marie Skálové je rámován vzpomínkovou předmluvou jejího vnuka a bohatým fotografickým doprovodem z rodinného archivu dcery Marie Skálové Jany Markové, vřazeným na konec knihy. Vzhled místních obyvatel, staveb a krajiny v době mezi lety 1928 až 1945, kdy se odehrává děj knihy, přibližují dobové fotografie poskytnuté českokrumlovským Archivem Musea Fotoateliér Seidel.

Marie Skálová byla profesí učitelka, vychovaná v duchu vlastenectví a pevných mravů, s přísným důrazem na čestné chování. To předurčilo nelehký osud, z jehož ústředních bodů zvratu můžeme jmenovat podepsání Charty 77 a vyloučení z jejího tolik milovaného školství. Svůj text Vina nevinných koncipovala jako svědectví běhu dějin, vylíčené jednoduchým jazykem, avšak plné citu a lásky k lidem bez ohledu na jejich mateřský jazyk. Ač měla život těžký, neztratila víru v člověka. A vírou v důležitost lidskosti, humanity, je prodchnuta celá kniha.

Fakt, že téma minulosti českého pohraničí a českého státu stále „táhne“, se projevil i tím, že na křtu knihy se v Gotickém sále Městské knihovny v Českém Krumlově 9. října sešlo na šedesát posluchačů. V diskusi zazněly nejen autobiografické vzpomínky na složité osudy obyvatel pohraničí, ale i připomenutí faktu, že existují nejméně dvě dochovaná lokální vyprávění s pohledem „z druhé strany“, tedy z té německé, a knižně vyšel i mírně upravený německý překlad Viny nevinných. A bylo vyřčeno též přesvědčení, že příběh by mohl čtenáře zaujmout i v anglické nebo francouzské verzi. Vydání knihy bylo připraveno převážně dobrovolnicky, což svědčí o mimořádné síle textu. Ta možná způsobí i to, již brzy někdo převezme štafetu a pustí se do překladové práce.