Příspěvek Wall Street eyes big profits from Israel-Hamas war vyšel na webu Responsible Statecraft dne 30. 10. 2023
Článek byl souběžně přetisknut i na stránkách The Guardian.

Morgan_Stanley_Headquarters

Komentáře analytiků vyvolávají otázky, zda velké banky dodržují svou vlastní politiku v oblasti lidských práv.

Organizace spojených národů varovala, že existují jasné důkazy, že při „explozi násilí v Izraeli a Gaze“ mohly být spáchány válečné zločiny. Wall Street mezitím doufá v explozi zisků.

Analytici bank Morgan Stanley a TD BankČesky si během hovorů o výsledcích hospodaření za třetí čtvrtletí tohoto měsíce této potenciální ziskové eskalace konfliktu všimli a položili nezvykle přímočaré otázky týkající se finančního přínosu války mezi Izraelem a Hamásem.

Počet mrtvých – který zatím překročil 7 000 Palestinců a 1 400 Izraelců – nebyl pro Cai von Rumohra, výkonného ředitele a staršího analytika TD Cowen specializujícího se na letecký průmysl, na prvním místě. Jeho otázka se týkala růstu společnosti General Dynamics, letecké a zbrojní společnosti, v níž společnost TD Asset Management držíČesky akcie v hodnotě přes 16 milionů dolarů.

Joe Biden požádal Kongres o 106 miliardČesky dolarů na vojenskou a humanitární pomoc pro Izrael a Ukrajinu a humanitární pomoc pro Gazu. Tyto peníze by mohly být přínosem pro letecký a zbrojní průmysl, který bezprostředně po útoku Hamásu na Izrael 7. října a zahájení izraelského bombardování Gazy zaznamenal skokový nárůst hodnoty o 7 procentních bodůČesky.

„Hamás vytvořil další poptávku, máme tu požadavek prezidenta ve výši 106 miliard dolarů,“ řekl von Rumohr během hovoru k výsledkůmČesky společnosti General Dynamics 25. října. „Můžete nám obecně přiblížit oblasti, kde si myslíte, že by mohlo dojít k postupnému zvýšení poptávky?“

„Víte, situace v Izraeli je samozřejmě hrozná, upřímně řečeno, a právě se vyvíjí,“ odpověděl Jason Aiken, výkonný viceprezident společnosti pro technologie a finanční ředitel. „Ale myslím, že když se podíváte na potenciál růstu poptávky, který z toho vyplývá, největší, který je třeba zdůraznit a který opravdu vyčnívá, je pravděpodobně na straně dělostřelectva.“

Následující den von Rumohr přidělil akciím General Dynamics ratingČesky „koupit“.

Podobný přístup ke konfliktu zaujala i Kristine Liwagová, vedoucí akciového výzkumu pro letecký a obranný průmysl v Morgan Stanley během hovoru k výsledkůmČesky společnosti Raytheon 24. října.

„Když se podíváme [na žádost Bílého domu o dodatečné financování ve výši 106 miliard dolarů], máme tu vybavení pro Ukrajinu, protivzdušnou a protiraketovou obranu pro Izrael a doplnění zásob pro obě země. A zdá se, že to docela dobře zapadá do portfolia Raytheon Defense,“ řekl Liwag, jehož zaměstnavatel drží v akciích Raytheonu přes 3 miliardy dolarů, což představuje 2,1% podíl na majetkuČesky této zbrojní společnosti.

„Kolik z této příležitosti tedy pro společnost přichází v úvahu a pokud budou dolary přiděleny, kdy nejdříve byste mohli vidět, že se promění v příjmy?“

Greg Hayes, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Raytheon, odpověděl: „Myslím, že v celém portfoliu společnosti Raytheon uvidíte přínos tohoto doplnění zásob… v tom, o čem předpokládáme, že bude zvýšením horní meze [rozpočtu ministerstva obrany].“

Tyto komentáře jsou zdánlivě v rozporu s „prohlášením o lidských právech“ každé společnosti a výslovným schválením Všeobecné deklarace lidských právČesky a Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva.

Kromě bezcitnosti, s jakou se bez okolků hovoří o finančních výhodách vzdálených ozbrojených konfliktů, vyvolávají tyto komentáře otázky, zda tito významní institucionální akcionáři zbrojních akcií dodržují svou vlastní politiku v oblasti lidských práv.

„Svůj vliv uplatňujeme tak, že své obchodní operace provádíme způsobem usilujícím o respektování, ochranu a podporu celé škály lidských práv, jako jsou práva popsaná ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN,“ uvádí se v „Prohlášení o lidských právech“ společnosti Morgan Stanley. „Ačkoli jsme přesvědčeni, že primární odpovědnost za ochranu lidských práv nesou vlády na celém světě, uznáváme odpovědnost podniků za dodržování lidských práv vyjádřenou v Obecných zásadách OSN pro podnikání a lidská práva.“

„Závazek společnosti TD dodržovat lidská práva je učiněn v souladu s odpovědností podniků za dodržování lidských práv, jak je vyjádřena v Obecných zásadách OSN pro podnikání a lidská práva (UNGP),“ uvádí se v „Prohlášení společnosti TD o lidských právech“. „Od roku 2018 provádíme revizi stávajících praktik a postupů a nadále pracujeme na integraci zásad UNGP do celé banky.“

Ale pouhé tři dny po izraelsko-hamasovské válce vydala Rada OSN pro lidská práva varování, že „již existují jasné důkazy, že při nejnovější explozi násilí v Izraeli a Gaze mohly být spáchány válečné zločiny, a všichni, kdo porušili mezinárodní právo a zaměřili se na civilisty, se musí za své zločiny zodpovídat, uvedla dnes nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území, včetně východního Jeruzaléma a Izraele“.

„Komise shromažďuje a uchovává důkazy o válečných zločinech spáchaných všemi stranami od 7. října 2023, kdy Hamás zahájil komplexní útok na Izrael a izraelské síly odpověděly leteckými údery v Gaze,“ uvedla Rada pro lidská práva, hodnocení sdílí Amnesty InternationalČesky a HumanČesky Rights WatchČesky.

„[Řídící zásady OSN pro podnikání a lidská práva] jasně očekávají, že společnosti budou dodržovat lidská práva v celém svém hodnotovém řetězci,“ uvedl Cor Oudes, vedoucí programu humanitárního odzbrojení, obchodních konfliktů a lidských práv v nizozemské nevládní organizaci PAX for Peace, která se zasazuje o ochranu civilistů před válečnými činy.

„V případě bank to zahrnuje zajištění toho, aby jejich klienti nebo společnosti, do kterých jinak investují, nezpůsobovali porušování lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva nebo k němu nepřispívali,“ řekl Oudes. „Pokud banka investuje do výrobce zbraní, který dodává zbraně státům, které je používají k závažnému porušování lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva, má podle Všeobecných zásad OSN povinnost jednat tak, aby zabránila dalšímu porušování a také zmírnila stávající dopady na lidská práva.“

OSN však nebude právním arbitrem v otázce, zda se americké společnosti na porušování lidských práv podílely, což je u institucionálních investorů a zbrojních firem klíčová mezera.

„Všeobecná deklarace lidských práv je tak dobrá, jak ji interpretuje hostitelská vláda, což by v tomto případě byly USA,“ vysvětlila Shana Marshallová, odbornice na finance a obchod se zbraněmi a zástupkyně ředitele Institutu pro blízkovýchodní studia na Univerzitě George Washingtona.

„Tito analytici se mohou cítit v bezpečí, protože vědí, že americká vláda nikdy nebude tento zákon vykládat tak, aby jim bránila ve vývozu zbraní do země, na kterou USA neuvallily přímé embargo, které pravděpodobně stejně nebude mít nic společného s právem v oblasti lidských práv.“

Společnosti Morgan Stanley a TD Bank na žádosti o komentář nereagovaly.

Eli Clifton je vedoucím poradcem v Quincy Institute a investigativním novinářem na velkém serveru Responsible Statecraft. Podává zprávy o financích v politice a zahraniční politice USA.

[VB]