Příspěvek Caitlin Johnstone On Gaza And Human Consciousness vyšel na webu Caitlin Johnstone dne 27. 10. 2023

SoundCloud Podcast – čte Tim Foley —

Carlos-Latuff-izrael-in-danger

Desetiletí okupace, krádeží půdy, zatýkání, mučení, poprav, izraelského bombardování Palestinců! Mainstream se nedívá. Ale když se Palestinci rozhodnou vrátit úder… mainstream je v plné pohotovosti.

O Gaze a lidském svědomí

Pro imperiální propagandisty je stále těžší vykreslovat objekty, na které se impérium zaměřuje, jako je Hamás, jako zlé padouchy, kteří jsou zlí prostě proto, že jsou zlí.

S tím, jak naše společnost získává stále lepší kolektivní porozumění psychologii a traumatům a tomu, proč jednotlivci dělají to, co dělají, polyká takové infantilní propagandistické rámce stále méně lidí. Když se stane něco děsivého a traumatizujícího, stále více lidí se začíná ptát: „Proč? Proč se to stalo? Jaké byly příčiny, které vedly ty lidi k tomu, aby udělali to, co udělali?“.

Když si lidé začnou klást takové otázky, objeví se odpovědi, které jsou pro informační zájmy západního impéria velmi nepohodlné. Aha, ukazuje se, že Izrael je stát zneužívající apartheid a Gaza je obrovský koncentrační tábor, kde jsou Palestinci zbaveni základních lidských potřeb. Aha, ukazuje se, že NATO shromažďovalo válečnou techniku poblíž ruských hranic způsobem, který by Spojené státy ani za milion let nedovolily poblíž vlastních hranic. Ukázalo se, že západní mocnosti dodávaly zbraně vražedným extremistickým skupinám v Sýrii s cílem svrhnout Asada a nastolit v Damašku loutkový režim.

Stále více lidí chápe, že nikdo není prostě zlý jen proto, že je zlý; pokud dělá něco násilného a děsivého, je jisté, že něco násilného a děsivého mu bylo provedeno buď bezprostředně předtím, nebo v jeho formativních letech. Toto rozšiřující se povědomí se dnes projevuje v populárních filmech a seriálech, kde se objevují antihrdinové a komplexní padouši s traumatickou minulostí, které můžete pochopit a soucítit s nimi. Moderní vyprávění příběhů do značné míry opustilo model ctnostný hrdina vs. zlotřilý antagonista, jednoduše proto, že diváci jsou příliš uvědomělí na to, aby jim to ještě žrali. Ztrácí to jejich zájem a pozornost.

A toto rozšířené povědomí se samozřejmě vztahuje i na Izrael. Lidem, kteří právě utrpěli nepochopitelné kolektivní trauma, bylo řečeno, že mají ve Svaté zemi místo, které mohou nazývat svým vlastním, kde se mohou cítit bezpečně, a pak jsme viděli druh násilí a zneužívání, které bychom očekávali od silně traumatizovaného obyvatelstva, které náhle získalo moc nad původními obyvateli, kteří tam žili předtím. Toto trauma se promítlo do psychiky Palestinců, kteří někdy dělají věci, které by dělali jen silně traumatizovaní lidé.

A tak to jde pořád dokola.

Ve skutečnosti jsme všichni jen malé ztracené děti, které se potácejí od jednoho strašáka ke druhému v děsivém světě, kterému nerozumíme. Někteří z nás umí předstírat sebejistotu lépe než jiní, ale ve skutečnosti nikdo z nás neví, o čem tenhle velký tajemný svět je, a děláme to, co děláme, jen proto, že jsme bičováni silami, které v sobě nevidíme a které tam byly vloženy, když jsme byli příliš malí na to, abychom pochopili trauma, které se nám dělo.

To je všechno, co to ve skutečnosti je. Projevuje se to ošklivými, děsivými způsoby, jako například to, co právě teď vidíme v Gaze, ale pod tím vším jsou nakonec jen vyděšené malé děti zamrzlé v tělech dospělých, které se snaží mít pocit, že mají v tomto divokém chaotickém světě trochu kontroly, aby se jim třeba znovu nic nestalo a neměly strach.

To se projevuje temnými, temnými způsoby a vede náš druh po temných, temných cestách. Jednoho dne by nás to dokonce mohlo všechny zabít při jaderném holocaustu. Ale pod tím vším jsme vždycky byli jen banda malých vyděšených primátů, kteří se nechali zmítat psychologickými silami, jež jsme si neuvědomili, ve světě, na jehož pochopení nejsou naše nově vyvinuté mozky vybaveny.

Nevím, kam nás naše podivné dobrodružství zavede a co všechno na zbývající části naší společné klikaté cesty vydržíme. Ale zdá se, že i uprostřed všeho toho násilí a křiku roste světlo.
Možná se jednoho dne probudíme a přestaneme hrát tyhle strašné vzorce.
Možná se jednoho dne probudíme a vybudujeme zdravý svět.

Zpět na obsah


Příspěvek Caitlin Johnstone Gaslighting: Izraelští obhájci nás neúnavně manipulují a útočí na náš smysl pro realitu vyšel na webu Caitlin Johnstone dne 31. 10. 2023

SoundCloud Podcast – čte Tim Foley —

Gaslighting: Izraelští obhájci nás neúnavně manipulují a útočí na náš smysl pro realitu

The Atlantic přinesl nový článek omlouvající Izrael, nazvaný „Příběh o dekolonizaci je nebezpečný a nepravdivý“ – což je v tomto plátku znatelná změna tónu od loňského sentimentu „Dekolonizovat Rusko“.

Celý článek byl rozebrán odstavec po odstavciČesky komentátorem jménem Sana Saeed, ale pro mé účely bych se v něm ráda zaměřila pouze na jednu konkrétní větu o probíhajícím izraelském masakru v Gaze:

Izraelským cílem v Gaze – mimo jiné z praktických důvodů – je minimalizovat počet zabitých palestinských civilistů.

Pokud jste nevěděli, že šéfredaktor The Atlantic Jeffrey Goldberg je bývalým vězeňským dozorcem IDFČesky, který v roce 2002 řeklČesky, že „na nadcházející invazi do Iráku bude vzpomínat jako na akt hluboké morálky“, udivilo by vás, že takovou větu vůbec někdo otiskl.

Stačí se podívat na satelitní snímky před a po kampani v Gaze, abyste okamžitě viděli, že Izrael nedělá vůbec nic, aby počet zabitých civilistů minimalizoval.

Stačí se podívat na skutečnost, že téměř 70 procent lidí zabitých při těchto náletech byly ženy a děti, abychom okamžitě viděli, že Izrael nedělá vůbec nic, aby počet zabitých civilistů minimalizoval.

Stačí jen naslouchat samotným izraelským představitelům, kteří říkají „důraz je kladen na poškození a ne na přesnostČesky“ a „Gaza se nakonec promění ve město stanů; nebudou tam žádné budovyČesky“, abychom okamžitě viděli, že Izrael nedělá vůbec nic, aby počet zabitých civilistů minimalizoval.

Nemůžete otevřeně prohlásit, že naděláte tisíce škod bez ohledu na přesnost, kobercové bombardování celých čtvrtí na padrť a zabíjející většinou ženy a děti, a pak říkat, že se snažíte minimalizovat civilní oběti. To nejde.

Ale to je přesně to, co nás The Atlantic instruuje, abychom uvěřili. Chce, abychom ignorovali to, co máme přímo před sebou a nevěřili tomu, co vidíme na vlastní oči.

Takové věci od izraelských apologetů slyšíte znovu a znovu. Říkají vám věci, o kterých z vlastního přímého vnímání absolutně víte, že jsou falešné, znovu a znovu a znovu v naději, že mohou vaši mysl přemoci. To se děje, když vám říkají, že Izrael se „brání“ a „cílí na Hamás“, když přitom zabíjí většinou ženy a děti a bombarduje celé městské bloky na prach. A to je to, co se děje, když vám znovu a znovu říkají, že nenávidíte Židy a milujete teroristy, i když s jistotou víte, že ne.

Termín „gaslighting“ je v poslední době v moderním politickém diskurzu často zneužíván; často slyšíte, jak ho lidé používají k popisu někoho, kdo lže, nebo dokonce někoho, kdo jen říká něco, s čím nesouhlasí. Ale to není to, co pojem „gaslighting“ historicky znamená.

Merriam-Webster definujeČesky gaslighting jako „psychologickou manipulaci, obvykle po delší dobu, která způsobí, že oběť zpochybňuje platnost svých vlastních myšlenek, vnímání reality nebo vzpomínek“. Když trvale útočíte na něčí vnímání reality tak agresivně, že to psychika oběti prostě vzdá a domnívá se, že není dostatečně mentálně schopná si realitu vysvětlit.

A to je přesně to, co v souvislosti s tímto konfliktem vidíte dnes a denně dělat izraelské apologety.

Říkají vám, abyste nevěřili svým vlastním očím, když vidíte hory a hory důkazů, že Izrael chrlí high-tech vojenské výbušniny na místa, o kterých je známo, že jsou plná dětí.

Říkají vám, abyste nevěřili svým vlastním uším, když izraelští představitelé chrlí genocidní rétoriku.

Říkají vám, abyste nevěřili své vlastní inteligenci, když mluvíte o mnohaČesky zejících dějových děrách v tom, co čemu máte o 7. říjnu uvěřit.

Říkají vám, abyste pochybovali o své vlastní příčetnosti, když po vás chtějí, abyste uvěřili neověřeným obviněním o sťatých nemluvňatech a dětech upečených v peci a ignorovali přitom tisíce dětí masakrovaných v Gaze.

Říkají vám, abyste pochybovali o své vlastní víře, když vám opakovaně tvrdí, že jste antisemita když kritizujete Izrael, i když víte, že vůči Židům nemáte nic jiného než dobrou vůli.

Říkají vám, abyste pochybovali o svých vlastních motivech, když vás opakovaně obviňují, že podporujete terorismus a chcete, aby Židé byli zabíjeni, i když víte, že nic nemůže být dále od pravdy.

Říkají vám, abyste pochybovali o svém smyslu pro realitu, když vám říkají, že Hamás je zodpovědný za veškerou smrt a zkázu, když můžete jasně vidět, jak ji způsobují izraelské bomby.

Nikdy vám neříkají jen to, co si máte myslet o světě, ale také to, co si máte myslet o sobě samém. To je vždy znamení, že jste psychicky manipulováni. Kdykoli se ocitnete v kontaktu s někým, kdo neustále pracuje na změně vašeho vnímání sebe sama v negativním smyslu, budiž vám dobře doporučeno se od něj co nejrychleji distancovat.

Izraelští obhájci to musí dělat, protože na své straně nemají pravdu a na své straně nemají morálku, takže jediné, co jim zbývá, je manipulace. Pracují tvrdě na zatemnění vašeho vnímání reality, protože její jasné vnímání je pro izraelské zájmy velmi nepříznivé.

Nenechte je, aby to s vámi dělali. Kdykoli nabudete pocit, že vás někdo manipuluje, začněte jeho slova ignorovat a sledujte místo toho jeho činy. Jejich slova vás mohou oklamat, ale objektivně přezkoumané činy vám řeknou vše, co o něm potřebujete vědět.

Zpět na obsah


Carlos Latuff se narodil 30. listopadu 1968 v Rio de Janeiru v Brazílii. Je to protizápadní politický karikaturista, který se zaměřuje na antikapitalismus a odpor k vojenským intervencím USA. Nejznámější jsou jeho obrázky zobrazující izraelsko-palestinský konflikt a události arabského jara.Latuffovy karikatury přirovnávající Izrael k nacismu označilo Centrum Simona Wiesenthala za antisemitské, stejně jako organizace na podporu Izraele, jako je izraelský think tank Jerusalem Center for Public Affairs a švýcarská organizace Aktion Kinder des Holocaust, které Latuffovu práci přirovnávají k trivializaci holocaustu. Latuff tato obvinění odmítl jako „strategii diskreditace kritiky Izraele“.

Karikatury Carlos Latuffa naleznete na jeho webových stránkách, Twitteru a Instagramu.

Zpět na obsah


[VB]