Vážení spoluobčania,

vojna, ako systémový prvok histórie má svoju jednu, jedinú príčinu a tou je Bezprácny Zisk a hlúpa túžba človeka po jeho koncentrácii. To nie je problém názorový či jedinca, to je problém ekonomický a celospoločenský. Už prvé spory medzi rodmi neboli o rozdieloch v názoroch, ale mali a dodnes majú ekonomický charakter.

O tom, že koncentrácia Bezprácnych Ziskov vo svete dosiala absurdných rozmerov asi netreba nikoho presviedčať. Čo si však neuvedomujeme je, že táto koncentrácia priniesla aj ekonomickú moc jedincov nad spoločnosťou.

Z článku WHOČesky vyplýva, že 27 štátov EU a 55 štátov OSN cestou WHO odovzdalo právo na ovládanie zdravia, a teda aj života svojich občanov do rúk súkromným osobám, ktoré sponzorujú (ovládajú) WHO. Takzvaný vyspelý svet sa prostredníctvom fiktívnej demokracie, dopracoval k diktatúre jednotlivcov či finančnej kamarily.

Možno, že Ukrajinská kríza ešte III. Svetovú vojnu neprinesie, ale jej hrozba sa neodstráni a vypukne nové kolo jej hybridnej prípravy. A možno je objektívny aj môj názor, že III. Svetová vojna už v hybridnej forme prebieha od likvidácie socialistického tábora. K nej patrí aj faloš v medzinárodných vzťahoch, ktorú tento krok ľudstvu priniesol alebo zopakoval z pred II. Svetovej vojny.

Je čas, nad touto skutočnosťou sa zamyslieť a hľadať cestu, ako tento nezmyselný vývoj k seba-zničeniu zastaviť.

Prosím, veľmi Vás prosím, len sa nezačnite búriť! To nám nepomôže. Treba začať konečne myslieť a pochopiť, akí sme hlupáci ak sa klaniame Bezprácnemu Zisku a kvôli tomu si pripravujeme seba-zničenie.

V prílohe (viz níže) Vám posielam niekoľko analýz, ktoré neodmietajú bezhlavo súčasne poznanie ľudstva, ale poukazujú na teoretickú možnosť odstránenia hrozby III. Svetovej vojny nastolením ekonomickej spravodlivosti vo svete. Ide o negáciu Bezprácneho Zisku, ktorý neguje našu schopnosť rozumne hospodáriť s ľudskou prácou („negácia negácie“ – revolučná zmena v spoločenskom myslení).

Tieto analýzy nie sú jednostrannou kritikou makroekonómie, ale interdisciplinárnym pohľadom na spoločnosť zo strany filozofie, fyziky, biochémie, histórie, štatistiky, mikrobiológie, mikroekonómie a predovšetkým exaktnej časti ekonómie akou je podvojné účtovníctvo založené na prísnej dialektike. Tieto pohľady spájajú tri univerzálne zákonitosti, podľa ktorých prebieha akýkoľvek pohyb vo vesmíre, a teda aj spoločnosti a jej myslení.

Naviac, to nie je utópia, to je len praktická ukážka toho ako možno exaktnú časť ekonómie, mikroekonómiu aplikovať na celosvetový priestor.

S pozdravom: „Za rozumný a pokojný život ľudstva!“
Andrej Sablič

Odkazy na niektoré zverejnené články:
https://blog.hlavnespravy.sk/32458/hlupost-je-celospolocenska-meta-a-uctievany-idol/
https://blog.hlavnespravy.sk/32258/preco-a-ako-sa-moze-spolocnost-zbavit-drogy-zvanej-zisk-alebo-uvaha-o-celosvetovej-revolucii/
https://blog.hlavnespravy.sk/32337/exaktna-ekonomicka-negacia-zisku-alebo-makroekonomia-hazardna-hra-s-ludskymi-zivotmi/
https://blog.hlavnespravy.sk/32193/aky-je-rozdiel-medzi-kapitalizmom-a-socializmom-2/