Článek On Russia’s use of nuclear weapons vyšel na webu GlobalSouth 21. 6. 2023 jako překlad portugalského originálu Sobre el uso de armas nucleares por parte de Rusia, publikovaného 18. 6. 2023 na webu Comunidad Saker Latinoamérica.

Diskuse o použití jaderných zbraní při preventivních útocích ze strany Ruské federace je stará a znovu se vzrůstající intenzitou oživuje, kdykoli Rusko, ve svém existenčním boji o suverenitu, sehraje na globální geopolitické scéně vedoucí roli.

Na druhé straně se zdá, že nedávný článek profesora Sergeje A. Karaganova Těžké, ale nutné rozhodnutí se dotkl mnoha citlivých míst, což motivovalo reakce a komentáře ze všech stran. Karaganov je vysoce postavený úředník VŠE (Vysoká škola ekonomická, v Rusku nechvalně známá svým liberálním ekonomickým postojem), přední historik a intelektuál, který vždy „bojoval“ s ruskými propagátory liberalismu.

V následujících řádcích hodlám obvyklým stylem v bodech odhalit naprostou neomalenost této diskuse.

  • Ruská vojenská doktrína má v otázce použití jaderných zbraní zcela jasno: Rusko si vyhrazuje právo použít jaderné zbraně v reakci na použití jaderných zbraní a jiných druhů zbraní hromadného ničení proti němu nebo jeho spojencům a také v případě agrese proti Rusku s použitím konvenčních zbraní, kdy je ohrožena samotná existence státu.
  • Rusko disponuje rozsáhlou a rostoucí kapacitou odstrašení pomocí konvenčních, tedy nejaderných zbraní.
  • Technické a vojenské prostředky, které má Rusko k dispozici, umožňují plnou kontrolu eskalace. Vidíme to na Ukrajině, jejíž protiofenziva podporovaná celým kolektivním Západem nebyla schopna dosáhnout ani první obranné linie ruských sil. Toho bylo dosaženo, aniž by bylo nutné sáhnout k použití jakékoli strategické zbraně.
  • Prof. Karaganov zřejmě ignoruje nebo příliš nerozumí současnému vojenskému postavení Ruska, a tudíž uvažuje v termínech Ruska 90. let, které, jak by řekl Andrej Marťanov, bylo připoutáno ke zdi jaderného odstrašení. Proto nemělo mnoho, pokud vůbec, možností konvenčního odstrašení a bylo zbaveno možnosti uplatnit strategickou nejednoznačnost.
  • V roce 2023 je to kolektivní Západ, kdo je připoután ke zdi jaderného odstrašování a není schopen vést a vyhrát jakýkoli konvenční konflikt proti mnohem slabšímu protivníkovi (viz Irák, Afghánistán, Jemen), nemluvě o rovnocenném nebo téměř rovnocenném protivníkovi.
  • Vojensko-technologická propast mezi Ruskem a kolektivním Západem se rozšiřuje a zároveň prohlubuje. A to velmi rychle. Prostě neexistuje perspektiva ekonomického, technologického a kulturního rozvoje, který by obnovil konvenční odstrašení Západu. Proto…
  • Výzvy a veškerý humbuk kolem použití jaderných zbraní Ruskem jsou čistým odrazem zoufalství západních elit a jejich vazalů v důsledku diagnózy vyjádřené ve výše uvedených bodech.

V neposlední řadě je tu také systémový aspekt, který nám umožňuje pochopit profesora Karaganova. Je zřejmé, že jeho diagnóza žalostného stavu společnosti kolektivního Západu je správná. A je také pravda, že západní elity ztratily jasnozřivost. Je však sporné, zda by jejich jasnozřivost mohla být obnovena odpálením jaderných artefaktů v Evropě nebo Oceánii. A zde se dostáváme k bodu o systémovém selhání západního strategického uvažování, které jasně odhaluje i profesor Karaganov.

Společenským vědcům chybí vzdělání ve fyzice a matematice, které je nezbytné k formulaci klíčových pojmů, které definují moderní vojenský taktický a strategický kalkul. Například: proč prof. Karaganov v závěru svého článku nenavrhl obnovení jaderných zkoušek Ruskou federací? Nebo dokonce radikálnější variantu – o níž uvažuje i ruská vojenská doktrína – cíleného konvenčního útoku na západní rozhodovací centra otevřeně zapojená do nepřátelských akcí proti Ruské federaci?

Můj osobní názor je, že diskuse o použití jaderných zbraní Ruskem je kontraproduktivní a slouží pouze k odvádění pozornosti veřejnosti od agend, na kterých skutečně záleží: depolarizace, dekolonizace a budování suverenity a multipolarity.


K článku Sergeje Karaganova Použití jaderných zbraní může lidstvo zachránit před globální katastrofouČesky vyšla 18. 6. 2023 také esej Gabriely Rothmayerové na webu Nové Slovo.