Destroyed tank

Ze záporožského bojiště přicházejí rozporuplné zprávy o pokusech ukrajinských sil o průlom u obce Rabotino.

Ačkoli mlha války v tuto chvíli brání definitivnímu popisu toho, co se v Rabotinu a jeho okolí odehrává, jedno je jisté – není to první pokus Ukrajiny prolomit tamní ruskou obranu, a pokud se jim to dosud nepodařilo, nebude to pokus poslední.

Bitva o Rabotino se dost možná zapíše do dějin rusko-ukrajinského konfliktu jako novodobá verze bitvy o Prochorovku, která se odehrála 12. července 1943 mezi německou a sovětskou armádou. U Prochorovky sovětská obrana zlomila páteř německému pancéřovému útoku. Vypadá to, že podobná situace se dnes odehrává v okolí vesnice Rabotino, kde ruští obránci bojují s ukrajinskými útočníky v obrněných vozidlech americké a německé výroby.

Ukrajina a její páni z NATO si při nové snaze o prolomení ruské obrany v Záporoží nejspíš vzali ponaučení z historie Skotska. Legenda praví, že když první skotský král Robert Bruce viděl, jak pavouk, kterému se nepodařilo utkat pavučinu, to zkouší znovu a znovu dokud neuspěje, tuto zkušenost použil jako motivaci pro svůj vytrvalý boj proti anglické koruně.

Ukraine Loses 20%

Postřeh Roberta Bruce později posloužil jako inspirace americkému pedagogovi Thomasi Palmerovi. V příručce pro učitele z roku 1840 píše: Tohle je lekce, kterou byste si měli osvojit: Zkoušejte, zkoušejte to znovu. Když se to nepodaří napoprvé, zkoušejte to znovu.

Vytrvalost nejlépe popisuje to, co se odehrává na bojištích v oblastech, které Rusko nazývá Novorossia (Nové Rusko) – sebevražedné nájezdy ukrajinských sil na připravené obranné pozice ruských protivníků. Doposud dosáhly jen o málo víc než mrtvoly a zničená vozidlaČesky.

Vytrvalost, jak ukazuje poznatek Roberta Bruce, může – a často se to také podaří – zvítězit tváří v tvář nepřízni osudu. Když byla současná ukrajinská protiofenziva koncipována poprvé, na podzim roku 2022, vycházela Ukrajina ze studie s vytrvalostí, která se skutečně osvědčila – úspěšná protiofenziva uspěla vytlačením ruských sil z Charkovské oblasti a znovu dobyla pravý břeh Chersonské oblasti včetně města Cherson. K úspěchu přispělo, že NATO poskytlo vojenské vybavení a výcvik v hodnotě desítek miliard dolarů, spolu s podporou operačního plánování, zpravodajskými informacemi a sledovacími a průzkumnými zdroji NATO.

Když podzimní protiofenzíva skončila, Ukrajinci a jejich pánové z NATO se soustředili na vybudování nové ukrajinské armády, která by nahradila tu, která vykrvácela v Charkově a Chersonu, nové ukrajinské armády, která by se na jaře 2023 pokusila útočné operace obnovit.

Nic z toho nebylo tajné. Velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Valerij Zalužnyj, v rozhovoru objasnil, že cílem operací na jaře 2023 je prolomit ruskou obranu v záporožské operační zóně a postoupit o 84 kilometrů k městu Melitopol. Jeho ovládnutí, jak prohlásil, by nám zajistilo plnou palebnou kontrolu pozemního koridoru [spojujícího Krymský poloostrov s Donbasem a Ruskem], protože z Melitopolu už můžeme střílet na Krymský průliv.

Zalužnyj, se sebedůvěrou získanou z nedávných úspěchů na bojišti, prohlásil: Vím, že mohu tohoto nepřítele porazit, než přidal podmínku: Ale potřebuji zdroje. Zalužnyj řekl, že na základě daného úkolu dokážu spočítat, jaké zdroje jsou potřeba k vybudování bojeschopnosti, a čísla uvedl: Potřebuji 300 tanků, 600-700 bojových vozidel pěchoty, 500 houfnic. K tomu rychle poznamenal Teď nemluvím o letounech F-16Česky. Řekl však, že potřebuje dělostřeleckou munici – spoustu munice. A prohlásil, že NATO není schopno tuto potřebu uspokojit.

Zalužnyj výzbroj, kterou požadoval, dostal. Poslal své síly na výcvik do zemí NATO, zatímco své bojové plány úzce koordinoval s partnery v NATO. Vybrané ukrajinské jednotky vyslal do německého Grafenwoehru, kde se jim dostalo pětitýdenního kurzu s americkými instruktory, zaměřeného na efektivní vedení operací kombinovaných zbraní velikosti roty a praporu, integrující dělostřelectvo, obrněné a pěší síly.

Cílem Zalužného bylo město Melitopol. Aby se tam ukrajinská armáda dostala, musela prolomit ruskou obranu  připravovanou po celé měsíce. Ukrajinští velitelé a jejich partneři z NATO věřili, že klíčem k vítězství je postavit dobře vycvičené, dobře vybavené a vysoce motivované ukrajinské síly proti ruským jednotkám, jejichž výcvik a morálku považovali za podřadnéČesky a které se pod plnou sílou ukrajinského útoku zhroutí a utečou.

V lednu 2023 začaly ukrajinské síly prozkoumávat ruskou obranu a hledat nejslabší místo, které by se pak stalo ústředním cílem jejich útoku. Domnívaly se, že ho našly poblíž vesnice Rabotino v Záporoží ve švu mezi 291. motostřeleckým plukem (MSP) a 70. MSP 42. gardové motostřelecké divize.

NATO si vybralo dvě nejlépe vycvičené a nejlépe vybavené ukrajinské brigády – 33., která používala pěchotní bojové vozidlo M-2 Bradley americké výroby, a 47., která byla vybavena bojovými tanky Leopard německé výroby. Obě brigády byly vycvičeny Spojenými státy v taktice kombinovaných zbraní, podle které měly nasadit plnou sílu podél švu mezi 291. MSP a 70. MSP. Ukrajinští vojáci byli přesvědčováni, že ruské oddíly přidělené k těmto tažným jednotkám při prvním náznaku vážného boje utečou nebo se vzdají.

Ukrajinský útok začal 8. června 2023 a udeřil proti ruské obraně v okolí obce Rabotino. Během několika hodin bylo všem zúčastněným jasné, že očekávání ukrajinských velitelů a velitelů NATO neodpovídá realitě na místě – ruští vojáci, kteří Rabotino bránili, se drželi pevně, což bylo vedlejším produktem dobrého výcviku, vynikajícího velení, správné taktiky a odpovídajícího vybavení. Ukrajinci naproti tomu fatálně selhaliČesky a bojiště zaplnily vyhořelé obrněné transportéry Bradley, tanky Leopard a mrtvoly ukrajinských vojáků. Postupné útoky v průběhu následujících dní dosáhly obdobných výsledků – Rusové se udrželi, zatímco Ukrajinci umírali.

V následujících týdnech se zdálo, že Ukrajina svou taktiku změnila, upustila od výcviku v Německu s kombinovanými zbraněmi a namísto toho začala používat útoky pěchoty, silně podporované dělostřelectvem, jejichž cílem bylo rozbít ruskou obranu kousek po kousku. Ačkoli zpočátku zaznamenaly větší úspěch než počáteční s využitím obrněné techniky, nakonec je Rusové odrazili a Ukrajinci utrpěli obrovské ztráty na živé síle.

Neúspěch ukrajinského tažení na Melitopol byl na summitu NATO v litevském Vilniusu 11. a 12. července obrovskou ostudou jak pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, tak pro jeho partnery z NATO. V následném ukazování prstem a vzájemném obviňování se Ukrajina pranýřovala, že byla požádána o splnění obtížného vojenského úkolu s nedostatečnými zdroji, a konkrétně se odvolávala na nedostatek stíhaček F-16 (navzdory tomu, že generál Zálužný F-16 výslovně vyřadil ze seznamu vybavení, které podle svých slov k úspěšnému útoku na Melitopol potřeboval).

Mezitím NATO svalilo vinu za neúspěšnou ofenzívu přímo na bedra ukrajinských důstojníků, kteří nedokázali správně použít taktiku, jíž se učili v Grafenwoehru. Uniklá zpráva německé zpravodajské služby zdůrazňovala, že přechod Ukrajiny od masivních pancéřových útoků k menším útokům vedeným pěchotou představoval naprostý odklon od operací s kombinovanými zbraněmi, které ji učilo NATO. Německá zpráva však pominula, že se NATO pokusilo operační umění, jehož zvládnutí vyžaduje měsíce, ne-li roky, vtěsnat do výcviku, který trval jen několik týdnů.

Ukrajina vyšla z vilniuského summitu v klasické situaci Hlavy 22, problému, jehož jediné řešení je popřeno okolností, která je jeho součástí, anebo pravidlem. Pokud Ukrajina chtěla, aby její partneři v NATO zvýšili vojenskou pomoc, například poskytnutím stíhaček F-16, musela prokázat pokrok na bojišti. Aby však mohla pokrok na bojišti prokázat, musela zaútočit bez podpory stíhaček F-16, což jakýkoli takový útok odsoudilo k neúspěchu.

Kromě toho odhalil summit ve Vilniusu realitu rostoucí únavy partnerů NATOČesky z Ukrajiny, přičemž někteří z nich začali pochybovat o svých možnostech poskytovat jí časově neomezenou podporu. Ukrajina musí prokázat vůli a schopnost zvítězit nad Ruskem, domnívají se mnozí západní pozorovatelé, jinak Západu nezbude než začít hledat diplomatickou cestu z války. Takové vyjednávání by mohlo Ukrajinu přinutit, aby v rámci podmínek akceptovala ztrátu území, které si v současnosti nárokuje Rusko, což je pro Zelenského vládu tabu.

Tváří v tvář Hobbsonově volbě[1] nařídil Zelenskij Zalužnému, aby ofenzívu v Záporoží zdvojnásobil a ukrajinské síly nasadil způsobem odpovídajícím výcviku, kterého se jim od NATO v průběhu posledních sedmi měsíců dostalo.

Americký komik W. C. Fields měl na Palmerovu hlášku zkoušej to znovu jiný názor. Prohlásil: Když napoprvé neuspěješ, zkus to znovu. Pak to celé vzdej. Nemá smysl být kvůli tomu blázen!

To, co Zelenskij, Zalužnyj a ukrajinská armáda kolem vesnice Rabotino podnikají, je, mírně řečeno, pošetilé. Touha dobýt Melitopol se pro Zelenského stala svatým grálem, který Ukrajinu přijde draho, a to jak z hlediska životů zmařených na bojišti, tak i z hlediska geopolitických důsledků prodlužování boje, který Ukrajina nemůže vyhrát, a to jak z hlediska možných dalších územních ztrát, tak z hlediska dlouhodobých ekonomických a společenských dopadů ztráty životně důležitých zdrojů a infrastruktury.

Albert Eistein, slavný vynálezce kvantové fyziky, se k tématu vytrvalosti vyjádřil ještě erudovaněji: Šílenství je dělat stále dokola stejnou věc a očekávat jiné výsledky.


[1] Hobsonova volba je svobodná volba, ve které se vlastně nabízí jen jedna věc. Tento termín se často používá k popisu iluze, že je k dispozici více možností. Nejznámější Hobsonova volba je „Dám vám na výběr: berte, anebo to nechte“, přičemž „nechat to“ je silně nežádoucí.

Scott RitterWilliam Scott Ritter Jr. je americký autor, učenec, bývalý zpravodajský důstojník námořní pěchoty Spojených států, bývalý zbrojní inspektor Zvláštní komise OSN (UNSCOM)

[VB]