Článek Israel’s Final Solution for the Palestinians byl publikován 5. listopadu na serveru Scheerpost.

Když židovští extrémisté, fanatičtí sionisté, náboženští fanatici, ultranacionalisté a kryptofašisté v apartheidním státě Izrael říkají, že chtějí vymazat Gazu z povrchu zemského, věřte jim.

Východ zlého měsíce od pana Fishe

Zabýval jsem se zrodem židovského fašismuČesky  v Izraeli. Informoval jsem o extremistovi Meiru KahanoviČesky, kterému bylo zakázáno kandidovat a jehož strana Kach byla v roce 1994 postavena mimo zákon a Izraelem a Spojenými státy prohlášena za teroristickou organizaci. Zúčastnil jsem se politických shromáždění, která pořádal Benjamin Netanjahu, který získal bohaté finanční prostředkyČesky  od pravicových Američanů, když kandidoval proti Jicchaku Rabinovi, který vyjednával mírové urovnání s Palestinci. Netanjahuovi příznivci skandovali „Smrt Rabinovi“. Spálili podobiznu Rabina oblečeného v nacistické uniformě. Netanjahu pochodoval v čele Rabinova falešného pohřebního průvodu.

Premiér Rabin byl zavražděnČesky 4. listopadu 1995 židovským fanatikem. Rabinova vdova Lehea z vraždy svého manžela obvinila Netanjahua a jeho příznivce.

Netanjahu, který se poprvé stal premiérem v roce 1996, strávil svou politickou kariéru výchovou židovských extremistů, včetně Avigdora LiebermanaČesky, Gideona Sa’araČesky, Naftali BennettaČesky a Ayeletu ShakedČesky. Jeho otec Benzion – který pracoval  jako asistent sionistického průkopníka Vladimira Jabotinského, kterém Benito Mussolini označovalČesky za „dobrého fašistu“ – ​​byl vůdcem strany HerutČesky, která vyzývala židovský stát, aby se zmocnil celé země historické Palestiny. Mnoho z těch, kdo během války v roce 1948, kterou stát Izrael vznikl, stranu Herut tvořili, provádělo teroristické útoky. Albert Einstein, Hannah Arendt, Sidney Hook a další židovští intelektuálové ji v prohlášení zveřejněnémČesky v The New York Times popsali jako „politickou stranu, která je svou organizací, metodami, politickou filozofií a sociální přitažlivostí velmi podobná nacistickým a fašistickým stranám“.

V sionistickém projektu vždy existovala frakce židovského fašismu. Nyní nad izraelským státem převzala kontrolu.

Levice již není schopna překonat toxický ultranacionalismus, který se zde vyvinul,varovalČesky v roce 2018 Zeev Sternhell, přeživší holocaust a přední izraelský odborník na fašismus, „druh, jehož evropská odnož téměř vyhladila většinu Židů„. Sternhell dodal: „Nevidíme jen rostoucí izraelský fašismus, ale rasismus podobný nacismu v jeho raných fázích.

Rozhodnutí Gazu vymazat bylo dlouho snem izraelských kryptofašistů, dědicůČesky Kahaneova hnutí. Tito židovští extrémisté, kteří tvoří vládnoucí koaliční vládu, organizují genocidu v Gaze, kde denně umírají stovky Palestinců. Bojují za ikonografii a jazyk svého domácího fašismu. Židovská identita a židovský nacionalismus jsou sionistické verze krve a půdy. Židovská nadřazenost je posvěcena Bohem, stejně jako vyvražďování Palestinců, které Netanjahu přirovnal k biblickým Ammonitům, masakrovaným Izraelity. Nepřátelé – obvykle muslimové – zamýšlení k vyhubení, jsou podlidé, kteří ztělesňují zlo. Násilí a hrozba násilím jsou jediné jazyky, kterým lidé vně magického kruhu židovského nacionalismu rozumí. Miliony muslimů a křesťanů, včetně těch s izraelským občanstvím, mají být očištěny.

UniklýČesky 10-stránkový dokument izraelského ministerstva pro zpravodajství z 13. října 2023 doporučujeČesky násilný a trvalý odsun 2,3 milionu palestinských obyvatel z pásma Gazy na egyptský Sinajský poloostrov.

Je velkou chybou nebrat vážně výzvy k plošnému vyhubení a etnickým čistkám Palestinců, ze kterých tuhne krev v žilách. Tahle rétorika není nadsázkou. Je to doslovný předpis. Netanjahu v tweetu, který byl později odstraněn, popsalČesky boj s Hamásem jako „boj mezi dětmi světla a dětmi temnoty, mezi lidskostí a zákonem džungle“.

Tihle židovští fanatici začali svou verzi konečného řešení palestinské otázky. Během prvních dvou týdnů útoku shodiliČesky na Gazu 12 000 tun výbušnin, aby podleČesky humanitárního úřadu OSN srovnali nejméně 45 procent obytných jednotek v Gaze se zemí. Nemají v úmysluČesky se nechat odradit, dokonce ani Washingtonem.

Americkým představitelům bylo zřejmé, že masové civilní oběti jsou podle izraelských vůdců přijatelnou cenou za vojenskou kampaň„, uvedlČesky The New York Times .

V soukromých rozhovorech s americkými protějšky se izraelští představitelé zmínili, jak se Spojené státy a další spojenecké mocnosti během druhé světové války uchýlily k ničivým bombovým útokům proti Německu a Japonsku – včetně svržení dvou atomových hlavic v Hirošimě a Nagasaki“, pokračoval list.

Cílem je „čistý“ Izrael, očištěný od palestinského zamoření. Gaza se má stát pustinou. Palestinci v Gaze budou vybiti nebo odsunuti do uprchlických táborů za hranice do Egypta. Mesiášské vykoupení se uskuteční, jakmile budou Palestinci odsunuti. Židovští extrémisté požadují zbourání mešity Al-Aksá – třetí nejposvátnější svatyně pro muslimy, postavené na troskách druhého židovského chrámu, který byl v roce 70 n. l. zničen římskou armádou. Mešita má být nahrazenatřetím“ židovským chrámem, což je krok, který by zapálil muslimský svět. Západní břeh Jordánu, kterému fanatici říkají „Judea a Samaří“, bude formálně anektován Izraelem. Izrael, ovládaný náboženskými zákony zavedenými ultraortodoxními stranami Shas a United Torah Judaism, bude židovskou verzí Íránu.

Je to zkratka k úplné izraelské kontrole nad palestinskou zemí. Izraelské nelegální židovské osady, uzavřené vojenské zóny, uzavřené dálnice a armádní areály zabírají více než 60 procent území Západního břehu Jordánu a proměnily palestinská města a vesnice v obklíčená ghetta. Existuje více než 65 zákonů, které přímo či nepřímo diskriminujíČesky palestinské občany Izraele a ty, kteří žijí na okupovaných územích. Kampaň bezrozdílného zabíjení Palestinců na Západním břehu Jordánu, z nichž mnohé provádějí zdivočelé židovské milice, spolu s demolicemi domůČesky a školČesky a zabíráním zbývající palestinské půdy, vrcholí. Od invaze Hamasu 7. října bylo na Západním břehu zabito izraelskou armádou a židovskými osadníky přes 133 Palestinců a tisíce Palestinců byly zadrženy izraelskou armádou, bityČesky, ponižoványČesky a uvězněny  .

Izrael se zároveň obrací proti „židovským zrádcůmČesky“, kteří odmítají přijmout dementní vizi vládnoucích židovských fašistů a strašlivé násilí státu odsuzují. Obvyklí nepřátelé fašismu – novináři, obhájci lidských práv, intelektuálové, umělci, feministky, liberálové, levice, homosexuálové a pacifisté – se již stávají terčem. Soudnictví  bude podle plánů předložených Netanjahuem kastrováno. Veřejná debata uvadne. Občanská společnost a právní stát přestanou existovat. Ti, kteří budou označeni za „neloajální“, budou deportovániČesky.

Fašisté nerespektují posvátnost života. Pro uskutečnění jejich šílené utopie jsou lidské bytosti, dokonce i z jejich vlastního kmene, postradatelné. Zélóti u moci v Izraeli mohli vyměnit rukojmí držená Hamasem za tisíce palestinských rukojmích držených v izraelských věznicích, proto byli izraelští rukojmí zajati. Existují důkazy, že v chaotických bojích, ke kterým došlo když militanti Hamásu do Izraele vstoupili, se izraelská armáda rozhodla zaměřit nejen na bojovníky Hamásu, ale s nimi i na izraelské zajatce.

Několik nových svědectví izraelských svědků o překvapivém útoku Hamasu na jižní Izrael 7. října přispívá k přibývajícím důkazům, že v bojích za neutralizaci palestinských ozbrojenců zabíjela izraelská armáda své vlastní občany“, píšeČesky Max Blumenthal v The Grayzone  .

Tuval Escapa, člen bezpečnostního týmu kibucu Be’eri, poznamenává Blumenthal, zřídil horkou linku pro koordinaci mezi obyvateli kibucu a izraelskou armádou.

Escapa  řekl  izraelským novinám Haaretz, že když začalo zoufalství, „velitelé v poli učinili obtížná rozhodnutí – včetně ostřelování domů a jejich obyvatele, aby zlikvidovali teroristy spolu s rukojmími“.

Noviny informovaly, že izraelští velitelé byli „nuceni požádat o letecký úder“ proti vlastnímu postu na hraničním přechodu s Gazou Erez, „aby odrazili teroristy“, kteří se zmocnili jeho kontroly. Na základně byli důstojníci a vojáci izraelské civilní správy.

Izrael v roce 1986 po zajetí dvou izraelských vojáků Hizballáhem zavedl vojenskou politiku nazvanou Hannibalova směrniceČesky, zjevně pojmenovanou po kartáginském generálovi, který se raději otrávil, než aby byl zajat Římany. Směrnice má pomocí maximálního použití síly zabránit, aby se izraelské jednotky dostaly do nepřátelských rukou, a to i za cenu zabití zajatých vojáků a civilistů.

Směrnice byla vykonánaČesky  během izraelského útoku na Gazu v roce 2014 známého jako operace Protective Edge. Bojovníci Hamasu zajali 1. srpna 2014 izraelského důstojníka, poručíka Hadara Goldina. V reakci Izrael shodilČesky  na oblast, kde byl držen, více než 2000 bomb, střel a granátů. Goldin byl zabit spolu s více než 100 palestinskými civilisty. Směrnice byla údajně zrušena v roce 2016.

Gaza je začátek. Na řaděČesky je Západní břeh Jordánu .

Izraelci, kteří fandí palestinské noční můře, budou brzy prožívat vlastní noční můru.