Původní příspěvek vyšel na serveru CRI Online 23. září 2023

Letecký snímek maďarské Budapešti. File photo: VCG

Už skoro začínáme brát jako klišé, když se dovídáme, jak zase stouplo vzájemné vyrovnávání obchodů v čínských yuanech místo amerických dolarů v Asii, Africe i Latinské Americe, nebo kdekoliv podél Nové Hedvábné cesty. Jenže faktem je, že na tu Hedvábnou cestu čili Pás a cestu (BRI) jsme napojeni také, protože po železničním koridoru mezi Východní Asií přes Rusko do Evropské unie rovněž proudí zboží k nám a od nás. A v blízké středoevropské zemi v Maďarsku je jeden z významných uzlů BRI a je to jedno z hlavních ohnisek ekonomické spolupráce mezi Evropou a Čínou. Tak by nás nemělo překvapovat, že v Maďarsku je od roku 2015 pobočka čínské banky pro mezinárodní finanční transakce Bank of China a zařizuje tam finanční vyrovnávání včetně toho prováděného přes čínské yuany.

A letos se očekávají objemy bankovních vyrovnání přesahující částku 200 miliard yuanů (27,4 miliardy $) a celkové objemy převodů přesahující 30 miliard yuanů. Obchody a investice mezi Maďarskem a Čínou tedy utěšeně rostou.

A ač se od ideologů ze zámoří i některých kruhů z Bruselu ozývají hlasy volající po „de-rizikovém“ odpoutávání od Číny, mezi zeměmi Střední a Východní Evropy napojenými na BRI roste nejen atraktivita obchodů s Čínou a Východní Asií, ale také atraktivita finančních vyrovnávání a peněžních převodů v yuanech.

A yuan získává oblibu nejen v samotných obchodech s Čínou. Jelikož úrokové sazby v yuanech jsou nízké a těkavost kurzu této měny malá, jsou transakce s yuanem prováděné levnější a méně rizikové než při využívání US dolaru. Obchodníci a investoři proto čím dál raději přechází jako k prostředku vyrovnání a převodů hotovosti od dolaru k yuanu, stejně jako když v Pákistánu staví Rusové jadernou elektrárnu, za kterou jim Pákistán platí v yuanech, v nichž je díky nízkým úrokovým sazbám dostupnější kapitál, a nehrozí, že kvůli skoku směnného kurzu dolaru po zvýšení amerických úroků vyskočí reálná výše dluhu.

Pobočka Bank of China pro Střední a Východní Evropu sídlí v Maďarsku a další filiálky této v Budapešti usazené instituce jsou pak umístěny v Praze, Vídni a Bukurešti, aby odsud prosazovaly další internacionalizaci yuanu v celém regionu. Jde o jedinou banku v regionu zmocněnou Čínskou centrální bankou k realizaci přeshraničních yuanových transakcí a k nabízení komerčních služeb pro čínské a místní podniky v yuanových finančních instrumentech. Ta svými službami poskytuje i podporu čínským podnikům uplatňujícím se na místním trhu včetně zajišťování finančních záruk.

Ovšem stejně poskytují pomoc i místním podnikům, které se chtějí uplatňovat na čínském trhu.  Jelikož do velké míry platí, že obchodní a investiční činnost mezi zeměmi se obvykle daří jen do té míry, do jaké mezi nimi funguje bankovní propojení, je to ve skutečnosti jedna z nejdůležitějších institucí k našemu ekonomickému napojení na širší Eurasii.

A právě Maďarsko je v současnosti jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů ve Střední a Východní Evropě. Od rozběhu BRI roku 2013 do roku 2022 narostl objem obchodů s Maďarskem o 84 procent, a tak loni dosáhl 15,52 miliardy $. Maďarsko rovněž ve značné míře láká čínské investice, a tak se pro ni stalo největší investiční destinací Střední a Východní Evropy.

Náhled do ulice v maďarské Budapešti, 15. srpna 2023 Photo: Yin Yeping/GT

Bank of China pobočka pro Střední a Východní Evropu za první půlrok letošního roku poskytla půjčky v objemu miliard dolarů na desítky různých investičních projektů patřících k Iniciativě pásu a cesty BRI, samozřejmě kromě dalšího investičního financování.

Generální ředitel této budapešťské pobočky Li Kexin si libuje, jak se mu v regionu daří yuan internacionalizovat: „Úspěšně jsme tu rozšířili svoji klientskou základnu, takže už zahrnuje desítky institucionálních zákazníků, včetně centrálních bank, multilaterálních organizací a místních komerčních bank, které si u nás otvírají účty k realizaci vyrovnání v yuanech. Tato rozšiřující se síť clearingových institucí už pokrývá 11 zemí včetně Maďarska, České republiky a Rakouska.

A Maďarsko si svého postavení centra čínského bankovnictví v regionu užívá. V současnosti už Bank of China má řadu smluv o spolupráci s řadou maďarských finančních institucí jako třeba s Maďarskou centrální bankou a s Budapešťskou burzou cenných papírů, které všechny provádí převody a vyrovnání yuanů za využití služeb této banky. Prozíravá Maďarská centrální banka také část svých devizových rezerv drží v yuanech.

Maďarsko se ovšem stává rozsáhlejším nástupištěm pro čínské finanční instituce při pronikání do tohoto regionu. Letos v dubnu založila China Construction Bank (Čínská stavební banka) svoji pobočku pro Evropu právě v maďarské Budapešti. A delší dobu už tam sídlí China Development Bank (Čínská rozvojová banka). Vzhledem k tomu, že se z Maďarska stává „Švýcarsko“ čínského bankovnictví v Evropě, lze dost očekávat, že tato země se pro Čínu stane i jedním z hlavních investičních nástupišť do Evropy. Ty sny našeho bývalého prezidenta Zemana o přívalu investic z Číny, se asi realizovat budou, jenže asi více v Maďarsku.

Maďarská centrální banka je rovněž jednou z prvních v EU, která s čínskou centrální bankou podepsala dohodu o bilaterálních měnových swapech, takže lze provádět oboustranné výměny a platby v národních měnách, jako se to do velké míry děje mezi Čínou a Ruskem či jinými asijskými zeměmi.

Ředitel této banky Li si také libuje, že finanční instituce obou zemí úspěšně na zdejší trhy zavedly v yuanech nominované finanční produkty a v této diverzitě se užívání yuanů velice daří, takže dost úspěšně vytěsňují dolary, zvláště v čínsko-maďarském podnikání.

Maďarský obchod se zbožím s Čínou vyrovnávaný v yuanech vyrostl z 33 procent v roce 2020 na 37,33 procent v září 2022, takže již překonal podíl dolaru v těchto obchodech.

V yuanech se neobchoduje jen s Čínou, takže vyrovnávání v yuanech v obchodní činnosti jako takové v Maďarsku vzrostl za tyto dva roky 3,13 procent na 8 procent.

Jelikož je Maďarsko součástí EU, provádí většinu svých zahraničních finančních vyrovnání v eurech a nemalou část i v dolarech, jak je to na mezinárodních trzích zavedené. Nicméně yuan se velice úspěšně prosazuje jako další mezinárodní měna a jeho užívání se při rostoucích obchodech a investicích s Čínou a vůbec s Východem ukazuje být rentabilnější než vyrovnávat to v měnách zemí s drahým kapitálem jako v dolarech či Eurech.