Analýza America Is a Root Cause of Israel and Palestine’s Latest War vyšla na webu Foreign Policy dne 18. 10. 2023

Jak 30 let politiky USA skončilo katastrofou.

Obama - Clinton - Bush -- 20100116

Tehdejší americký prezident Barack Obama kráčí vedle bývalých prezidentů USA Billa Clintona a George W. Bushe před projevem v Růžové zahradě Bílého domu ve Washingtonu, D.C., 16. ledna 2010.
Saul Loeb / AFP via Getty Images

Zatímco Izraelci a Palestinci truchlí nad mrtvými a s obavami očekávají zprávy o těch, kteří jsou nyní pohřešováni, mnozí mají tendenci hledat viníka. Izraelci a jejich příznivci chtějí veškerou vinu svalit na Hamás, jehož přímá odpovědnost za hrůzný útok na izraelské civilisty je nezpochybnitelná. Ti, kdo více sympatizují s palestinskou věcí, vidí v tragédii nevyhnutelný důsledek desetiletí trvající okupace a tvrdého a dlouhodobého zacházení Izraele se svými palestinskými poddanými.

Jiní trvají na tom, že viny je mnoho a že každý, kdo vidí jednu stranu jako zcela nevinnou a druhou jako výhradně odpovědnou, ztratil jakoukoli schopnost spravedlivého úsudku.

Spory o to, kdo z bezprostředních protagonistů nese vinu největší, nevyhnutelně zastírají jiné důležité příčiny, které s dlouhým konfliktemČesky mezi sionistickými Izraelci a palestinskými Araby souvisejí jen volně. Tyto další faktory bychom však neměli ztrácet ze zřetele ani během současné krize, protože jejich důsledky se mohou ozývat ještě dlouho poté, kdy současné boje ustanou.

Kde začít hledat příčiny, je ve své podstatě libovolné:
– kniha Theodora Herzla Židovský stát z roku 1896?
– Balfourova deklarace z roku 1917?
– arabské povstání z roku 1936?
– plán OSN na rozdělení z roku 1947?
– arabsko-izraelská válka z roku 1948 nebo
– šestidenní válka z roku 1967?

Ale já začnu v roce 1991, kdy se Spojené státy objevily v blízkovýchodních záležitostech jako nezpochybnitelná vnější mocnost a začaly se snažit budovat regionální uspořádání, které by sloužilo jejich zájmům.

V tomto širším kontextu existuje nejméně pět klíčových epizod nebo prvků, které napomohly přivést nás k tragickým událostem posledních dvou týdnů.

Prvním momentem byla válka v Perském zálivu v roce 1991 a její následky: Madridská mírová konference. Válka v Perském zálivu byla ohromující ukázkou vojenské síly a diplomatického umění USA, která odstranila hrozbu, již Saddám Husajn pro regionální rovnováhu sil představoval. Vzhledem k tomu, že se Sovětský svaz blížil ke kolapsu, Spojené státy se nyní pevně usadily v čele světa. Tehdejší prezident George H. W. Bush, ministr zahraničí James Baker a zkušený blízkovýchodní tým této příležitosti využili a v říjnu 1991 svolali mírovou konferenci, které se zúčastnili zástupci Izraele, Sýrie, Libanonu, Egypta, Evropského hospodářského společenství a společná jordánsko-palestinská delegace.

Přestože konference nepřinesla hmatatelné výsledky, natož konečnou mírovou dohodu, položila základy pro vážné úsilí o vytvoření mírového uspořádání v regionu. Je lákavé uvažovat o tom, čeho by bylo možné dosáhnout, kdyby byl Bush v roce 1992 znovu zvolen a jeho tým dostal příležitost ve své práci pokračovat.

Madrid však také obsahoval osudovou chybu, která zasévá semínko mnoha budoucích problémů. Írán nebyl k účasti na konferenci přizván a v reakci na vyloučení zorganizoval setkání „odmítavých“ sil a navázal kontakt s palestinskými skupinami – včetně Hamásu a Islámského džihádu -, které předtím ignoroval. Jak poznamenáváČesky Trita Parsi ve své knize Zrádné spojenectví, „Írán se považoval za hlavní regionální mocnost a očekával, že bude sedět u stolu“, protože Madrid „nebyl vnímán jen jako konference o izraelsko-palestinském konfliktu, ale jako rozhodující moment při formování nového blízkovýchodního uspořádání“. Reakce Teheránu na Madrid byla především strategická, nikoli ideologická: snažil se Spojeným státům a ostatním demonstrovat, že by mohl jejich úsilí o vytvoření nového regionálního uspořádání zmařit, pokud by jeho zájmy nebyly zohledněny.

A přesně to se stalo, neboť sebevražedné atentáty a další akty extremistického násilí proces vyjednávání o dohodách z Osla narušily a podkopaly izraelskou podporu pro jednání o urovnání. Postupem času, kdy mír zůstával nedosažitelný a vztahy mezi Íránem a Západem se dále zhoršovaly, se upevňovaly vazby mezi Hamásem a Íránem.

Druhou kritickou událostí byla osudová kombinace teroristických útoků z 11. září 2001 a následné americké invaze do Iráku v roce 2003. Rozhodnutí o invazi do Iráku souviselo s izraelsko-palestinským konfliktem pouze okrajově, přestože baasistický Irák palestinskou věc v několika ohledech podporoval. Administrativa George W. Bushe věřila, že svržením Saddáma odstraní údajnou hrozbu iráckých zbraní hromadného ničení, připomene protivníkům moc USA, zasadí úder terorismu v širším smyslu a připraví půdu pro radikální transformaci celého Blízkého východu podle demokratických zásad.

Bohužel se jim dostalo nákladného selhání v Iráku a dramatického zlepšení strategické pozice Íránu. Tento posun v rovnováze sil v Perském zálivu znepokojil Saúdskou Arábii a další státy Perského zálivu a vnímání společné hrozby ze strany Íránu začalo významným způsobem regionální vztahy měnit, včetně změny vztahů některých arabských států s Izraelem. Obavy ze „změny režimu“ pod vedením USA také podnítily Írán, aby usiloval o vytvoření skrytého jaderného zbrojního potenciálu, což vedlo k neustálému zvyšování jeho kapacity obohacování uranu a ke stále přísnějším sankcím USA a OSN.

Při zpětném pohledu je třetí klíčovou událostí osudové odstoupení tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa od Společného komplexního akčního plánu (JCPOA) s Íránem z roku 2015 a přijetí politiky „maximálního tlaku“. Toto pošetilé rozhodnutí mělo několik neblahých důsledků: Odstoupení od JCPOA umožnilo Íránu obnovit jaderný program a přiblížit se mnohem blíže ke skutečnému zbrojnímu potenciálu a kampaň maximálního tlaku ho vedla k útokům na dodávky ropy a zařízení v Perském zálivu a Saúdské Arábii, aby Spojeným státům ukázal, že jejich pokus o donucení nebo svržení není bez nákladů a rizik.

Jak se dalo očekávat, tento vývoj zvýšil obavy Saúdů a zvýšil jejich zájem o získání vlastní jaderné infrastruktury. A jak realistická teorie předpovídáČesky, vnímání rostoucí hrozby ze strany Íránu podpořilo tiché, ale významné formy bezpečnostní spolupráce mezi Izraelem a několika státy Perského zálivu.

Čtvrtým stupněm vývoje byly takzvané Abrahamovy dohody, které jsou v jistém smyslu logickým pokračováním Trumpova rozhodnutí opustit JCPOA. Tyto dohody, jejichž autorem byl amatérský stratég (a Trumpův zeť) Jared Kushner, byly sérií dvoustranných dohod normalizujících vztahy mezi Izraelem a Marokem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a Súdánem. Kritici poznamenali, že dohody přispěly k míru poměrně málo, protože žádná ze zúčastněných arabských vlád nebyla k Izraeli aktivně nepřátelská nebo schopná mu škodit. Jiní varovali, že regionální mír zůstane nedosažitelný, dokud nebude vyřešen osud 7 milionů Palestinců žijících pod izraelskou kontrolou.

Bidenova administrativa pokračovala v podstatě stejným směrem. Nepodnikla žádné smysluplné kroky, které by zastavily stále krajněji pravicovou izraelskou vládu v podpoře násilných akcí extremistických osadníků, což vedlo v posledních dvou letech k prudkému nárůstuČesky počtů mrtvých a vysídlených Palestinců. Poté, co se Bidenovi a spol. nepodařilo splnit předvolební slib, že se okamžitě připojí k JCPOA, zaměřili své hlavní úsilí na přesvědčování Saúdské Arábie, aby vztahy s Izraelem normalizovala výměnou za nějakou bezpečnostní záruku USA a snad i za přístup k vyspělým jaderným technologiím.

Motivace této snahy však měla jen málo společného s izraelsko-palestinskou problematikou a jejím hlavním cílem bylo zabránit Saúdské Arábii ve sbližování s Čínou. Spojení bezpečnostního závazku vůči Saúdské Arábii s normalizací bylo především způsobem, jak překonat nechuť amerického Kongresu k dohodě s Rijádem. Stejně jako izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho kabinet, i nejvyšší američtí představitelé zřejmě předpokládali, že žádná palestinská skupina nemůže udělat nic, co by tento proces vykolejilo nebo zpomalilo, nebo znovu upozornilo na jejich těžkou situaci.

Bohužel, údajná dohoda dala Hamásu silný podnět k tomu, aby ukázal, jak mylný tento předpoklad byl. Uznání této skutečnosti v žádném případě neospravedlňuje to, co udělal, a zejména ne záměrnou brutalitu útoků; jde jen o to uznat, že rozhodnutí Hamásu něco udělat – a zejména načasování – bylo reakcí na regionální vývoj, který byl do značné míry řízen jinými zájmy.

Jak jsem poznamenal ve svém posledním sloupkuČesky, pátým faktorem není jediná událost, ale spíše trvalá neschopnost Spojených států dovést tzv. mírový proces do úspěšného konce. Washington si monopolizoval řízení mírového procesu již od dob dohod z Osla (které, jak název napovídá, vznikly díky norskému zprostředkování) a jeho různé snahy v průběhu let nakonec nikam nevedly. Bývalí američtí prezidenti Bill Clinton, George W. Bush a Barack Obama opakovaně prohlašovali, že Spojené státy – nejmocnější země světa v plném rozmachu tzv. unipolárního momentu – jsou odhodlány dosáhnout dvoustátního řešení, ale výsledek je nyní vzdálenější než kdykoli předtím a pravděpodobně nemožný.

Tyto prvky v pozadí jsou důležité, protože povaha budoucího globálního uspořádání je na vážkách a několik vlivných států občas zpochybňuje liberální a nedůsledně dodržovaný „řád založený na pravidlech“, který Spojené státy prosazovaly po celá desetiletí. Čína, Rusko, Indie, Jihoafrická republika, Brazílie, Írán a další země otevřeně volají po multipolárnějším uspořádání, v němž je moc rozdělena rovnoměrněji. Chtějí vidět svět, v němž Spojené státy již nebudou vystupovat jako tzv. nepostradatelná mocnost, která očekává, že ostatní budou dodržovat její pravidla, a zároveň si vyhrazuje právo je nerespektovat, kdykoli se ukáže, že jsou nepohodlná.

Naneštěstí pro Spojené státy poskytuje pět událostí, které jsem právě popsal, a jejich dopad na region silnou munici pro revizionistické postoje (jak minulý týden pohotově zdůraznilČesky ruský prezident Vladimir Putin). „Jen se podívejte na Blízký východ,“ mohli by říci. „Spojené státy vedou region samy už více než tři desetiletí, a co jejich ‚vedení‘ přineslo? Vidíme ničivé války v Iráku, Sýrii, Súdánu a Jemenu. Libanon je na hranici ořežití, v Libyi panuje anarchie a Egypt se řítí ke kolapsu. Teroristické skupiny se mění, mutují a rozsévají strach na několika kontinentech a Írán se stále přibližuje k bombě. Izrael nemá žádnou jistotu a Palestinci nemají ani jistotu, ani spravedlnost. Tak to dopadá, když necháte všechno řídit Washington, přátelé. Ať už byly jejich záměry jakékoli, američtí představitelé nám opakovaně ukázali, že jim chybí moudrost a objektivita, aby dosáhli pozitivních výsledků, a to i pro sebe.“

Lze si snadno představit, že by čínský úředník dodal: „Dovolte, abych zdůraznil, že máme dobré vztahy se všemi v regionu a naším jediným životním zájmem tam je spolehlivý přístup k energii. Proto nám záleží na tom, aby byl v regionu klid a mír, a proto jsme loni pomohli Íránu a Saúdské Arábii obnovit vztahy. Není snad zřejmé, že by světu prospělo, kdyby se tam role USA snížila a naše naopak zvýšila?“

Pokud si myslíte, že takové poselství nebude mimo pohodlné hranice transatlantického společenství mít odezvu, pak jste nedávali pozorČesky. A pokud jste také někdo, kdo si myslí, že řešení problému rostoucí Číny je nejvyšší prioritou, možná byste se měli zamyslet nad tím, jak k současné krizi přispěly minulé kroky Spojených států – a jak bude stín minulosti postavení USA ve světě podkopávat i v budoucnu.

Bidenovi a jeho zahraničněpolitickému týmu budiž ke cti, že v uplynulém týdnu dělali to, co umí nejlépe, totiž zvládali krizi, kterou si přinejmenším zčásti způsobili sami. Pracují přesčas, aby omezili škody, zabránili rozšíření konfliktu, omezili vnitropolitické dopady a (držme palce) ukončili násilí. Všichni bychom měli doufat, že jejich úsilí bude úspěšné.

Jak jsem však poznamenal již před více než rokem, zahraničněpolitický tým administrativy je lépe vnímat jako zkušené mechaniky, ale ne architektyČesky, a to v době, kdy je institucionální architektura světové politiky stále větším problémem a je třeba nových plánů. Jsou zběhlí v používání nástrojů americké moci a vládní mašinérie k řešení krátkodobých problémů, ale uvízli v zastaralé vizi globální role Ameriky, včetně toho, jak se chová k různým klientům na Blízkém východě. Je zřejmé, že špatně pochopili, kam Blízký východ směřuje, a používání náplastí dnes – i když je prováděno energicky a zručně – stále ponechává základní rány neléčené.

Pokud bude konečným výsledkem současného působení Bidena a ministra zahraničí Antonyho Blinkena pouze návrat ke stavu před 7. říjnem, obávám se, že zbytek světa se bude dívat, zděšeně a nesouhlasně kroutit hlavou a dojde k závěru, že je čas na jiný přístup.

Stephen M. Walt, publicista časopisu Foreign Policy a profesor Centra Roberta a Renée Belfer pro vědu a mezinárodní výzkum Harvardovy univerzity. Twitter: @stephenwalt

Zvýraznění textu tučným písmem provedla redakce.


[VB]