Závěrečné prohlášení bylo zveřejněno na webu Mezinárodní mírové konference 28. října 2023

Delegáti ze 40 organizací a jednotlivci z 25 zemí se sešli ve dnech 27. – 28. října 2023 v Římě, aby diskutovali o příčinách současné války na Ukrajině, o dopadu války na mezinárodní mír, o nebezpečích, kterým náš lid čelí a o úkolech hnutí za spravedlivý a trvalý mír.

Naše závěry:

 • Agresivní politika Spojených států a jejich nejbližších spojenců (Západu) jsou hlavními příčinami války na Ukrajině a, jak vidíme v Palestině, tlačí lidstvo na pokraj třetí světové války.
 • K udržení unipolárního světového řádu potřebuje Západ imperialistickou nadvládu. Jeho cílem je přeměnit velkou většinu zemí světa na vazalské státy, což vede k neokoloniálnímu mezinárodnímu systému.
 • Imperialistická elita používá pseudoprogresivní ideologickou masku „demokratické globalizace“, obrany lidských a občanských práv a překonání národních států jako záminek pro svou nadvládu. Využívá institucí jako EU, Světová banka, MMF a WEF k prosazení ekonomické a NATO k vynucení vojenské nadvlády.

V tomto rámci Západ:

 • Útočí na Rusko s jasným cílem zničit ho jako suverénní stát a rozbít ho na řadu slabých vazalských států.
 • Obkličuje Čínu vojenskými základnami, válečnými loděmi a novými vojenskými aliancemi; eskaluje dodávky zbraní na Tchaj-wan a pokračuje v provokacích v Jihočínském moři s cílem donutit Čínu k vojenské reakci, kterou může použít jako záminku k válce.
 • Pokračuje ve válečných provokacích kolem Korejského poloostrova.
 • Podporuje Izrael, svůj hlavní nástroj pro neokoloniální politiku na Blízkém východě, s cílem vyhladit Palestince a přimět Írán k válce.
 • Pokračuje v okupaci Iráku, udržuje konflikty v Jemenu, Sýrii, Libyi, Libanonu – a především pokračuje v okupaci Palestiny.
 • Neustále drancuje Afriku a Latinskou Ameriku a zároveň dosazuje loutkové vlády a podněcuje své vazalské státy k invazi do nezávislých zemí – například v Sahelu.
 • Pro operace ke svržení režimu využívá ozbrojené milice a organizuje atentáty na ruské a íránské intelektuály, politiky, vědce a novináře; páchá teroristické akce, jako vyhození Nord Stream 2 do povětří.
 • Prostřednictvím nezákonných jednostranných donucovacích opatření[1] se snaží udusit ekonomiky zemí, které imperialismu vzdorují, bez ohledu na katastrofální důsledky pro jejich obyvatelstvo i pro dělnickou třídu a všechny chudé lidi na Západě samotném.
 • Tráví a zabíjí. USA již použily jaderné zbraně, nejen v Hirošimě a Nagasaki, ale také zbraně s ochuzeným uranem (DUW)[2] proti Iráku, Srbsku a nyní proti Rusku. DUW trvale kontaminují zemi a dosud zabily nepočítané množství lidí.

Z těchto důvodů jsou západní elity permanentní hrozbou pro mír a rozvoj světa a ohrožují samotnou existenci lidstva.

Náš postoj k současné válce na Ukrajině:

Nebylo to 24. února 2022, kdy válka na Ukrajině začala, ani v roce 2014, když USA podnítily převrat, ale ještě dříve, s krvavou expanzí NATO směrem do východní Evropy. Špinavé války v Jugoslávii a rozpad kdysi nejsilnějšího balkánského státu, podněcování válek na Kavkaze, to všechno byly fáze jediného projektu. Válka proti Rusku začala hned po nezákonném rozpadu SSSR, uskutečněném proti vůli jeho občanů. Vytváření nových hranic ve východní Evropě a střední Asii bylo prováděno mimo rámec mezinárodního práva.

NATO bylo nástrojem USA k prosazení kontroly nad celou Evropou. Jeho expanze na východ byla nezákonná a představuje trvalou hrozbu všem suverénním a nezávislým zemím.

Ruská vláda se současné fázi války snažila vyhnout, ale Západ se prostřednictvím svých zástupců na Ukrajině nadále zaměřoval na ruské obyvatelstvo a jakoukoli mírovou dohodu založenou na rovné bezpečnosti, jak navrhuje Rusko, odmítl. Kroky Západu učinily válku nevyhnutelnou.

Způsob, jakým Západ válku vede, ukazuje, že jejím cílem je nekončící eskalace a maximální oslabení Ukrajinců i Rusů. Používání nelegálních zbraní, jako jsou kazetové bomby a munice s ochuzeným uranem, ukazuje, že nelidské jednání západních elit nezná hranic. Snaha zapojit do konfliktu všechny východoevropské – i další –  země ukazuje, že přední elity Západu se snaží použít evropské obyvatelstvo jako potravu pro děla, stejně jako nyní používají Ukrajince.

Jediným základem pro řešení mezinárodních sporů by mělo zůstat mezinárodní právo, jehož jádrem je Charta OSN. Vůle USA a jejich spojenců – takzvaný „řád založený na pravidlech“ – by již neměla pro svět být povinným pravidlem.

Co lidé na světě potřebují:

 • Porážku NATO na Ukrajině. Bez tohoto předpokladu neexistuje možnost trvalého míru. Vítězství Západu nad Ruskem by pro lidstvo bylo novou katastrofou. Stalo by se výchozím bodem pro nové války na Balkáně, na Středním východě a ve východní Asii, zejména pak v Jihočínském moři a na Korejském poloostrově, tedy východiskem vleklé třetí světové války.
 • Nový rámec spolupráce ve východní Evropě a na Balkáně, osvobozený od kontroly USA a EU, založený na rovných vztazích a překonávající katastrofické důsledky vítězství Západu ve studené válce.
 • Svět suverénních zemí, kde si lidé mohou určovat svou budoucnost, bez globální ekonomické diktatury nastolené Západem, bez jednostranných donucovacích opatření. Svět potřebuje obchodní, finanční, komunikační a dopravní sítě bez kontroly Západu. V tomto směru je pozitivním vývojem vytváření nových organizací pro spolupráci mezi státy, které nejsou pod kontrolou Západu, a posílená role Globálního Jihu ve stávajících mezinárodních organizacích.
 • Novou architekturu OSN odrážející práva Globálního Jihu a princip rovné suverenity pro všechny státy.

Naše úkoly:

 • Máme co dělat v oblasti informací a vzdělávání. V zemích NATO-EU a dalších zemích ovládaných USA existuje prakticky úplná cenzura. Měli bychom tyto obyvatele informovat, že válka Západu na Ukrajině je nespravedlivá válka.
 • Musíme zastavit zasílání zbraní, munice, vybavení a personálu na bojiště, ale
 • Naším hlavním úkolem by mělo být osvobodit své země od členství v NATO, od americké kontroly a od amerických vojenských základen. To budiž vrcholem naší solidarity se vzdorujícím lidem světa.

Rozhodli jsme se:

 • Vytvořit pro koordinaci výše uvedených úkolů stálou síť pod názvem „Zabránit třetí světové válce – Mezinárodní mírová iniciativa“
 • Organizovat mezinárodní akce a delegace solidarity do Ruska – Donbasu a Palestiny
 • Uspořádat 2. mezinárodní mírovou konferenci do konce roku 2024

Související:

Prevence třetí světové války: Mírová konference v Římě