Rusové z Ukrajiny odejdou a Západ do ní nevkročí, tak jednoduché je základní východisko, na němž se obě strany mohou shodnout a usednout k jednacímu stolu. Předesílám, že neřeším otázku ani „viny a trestu“ ani „spravedlivého míru“, ale pouze a výlučně jak dostat obě strany k jednacímu stolu. Vycházím z toho, že svět je ukrajinskou válkou už unaven a otráven, stejně tak jako sankcemi, které poškozují celou světovou ekonomiku. Nastolení míru na Ukrajině začíná prosazovat čím dále tím více zemí jako Čína, Indie, JAR, Brazílie, Saudská Arábie a další vlivné země. Předpokládám, že budou na obě bojující země stupňovat svůj tlak, aby světová ekonomika mohla začít opět smysluplně fungovat.

Z historie víme, že nejde bojovat do nekonečna. Nejprve vám dojdou bojovníci, pak i zbraně a finanční zdroje na vedení války a nakonec se od vás odvrátí i vlastní lidé. Unaveni ztrátou svých blízkých, svých domovů, měst a vesnic, začnou požadovat jiné, než válečné řešení. Zajímavou studii v tomto směru vypracovala Všečínská vojenská akademie s výsledkem, že ukrajinská válka skončí, s největší pravděpodobností, už na podzim. Hlavní příčinou budou vysychající finanční zdroje, které už oběma stranám prostě neumožní dál vést válku. Stejný termín stanovil i doyen světové diplomacie Henry Kissinger. Chci věřit, že mají pravdu.

A co říci na závěr? Konec války by prospěl nejvíce Slovanům samým, protože začínají vymírat „po meči“. Úměrně tomu, jak rychle se na frontě otáčí „mlýnek na maso“, zmenšuje se i genofond Slovanů. Připomínám, že se ztráty na obou stranách se dnes už počítají v řádu statisíců padlých. V Talmudu se píše: „Každý kdo zachrání jednu duši, je nahlížen, jako by zachránil celý svět“. Najde se zachránce? Věřím, že ano! Úspěšnými mírovými vyjednavači mohou být například Číňané, Turci či Izraelci. Míru nebude snadné dosáhnout v krátké době, což favorizuje Číňany a Izraelce, kteří jsou na dlouhotrvající a trpělivé vyjednávání zvyklí.